Sunteți pe pagina 1din 7

CHESTIONAR(I) Numele si Prenumele...................................

De obicei interlocutorul meu:

1. Nu-mi dă şansa de a mă pronunţa; eu am ce spune, dar nu am posibilitatea să-mi


exprim informaţiile şi/ sau opiniile.
a. DA
b. NU

2. Mă priveşte în faţă în timpul discuţiei şi astfel pot să-mi dau seama că mă ascultă.
a. DA
b. NU

3. Ma întrerupe foarte des în cursul discuţiei.


a. DA
b. NU

4. Îmi creează sentimentul unei discuţii utile şi/ sau interesante.


a. DA
b. NU

5. Se agită în permanenţă; creionul, hârtia sau alte obiecte reprezintă pentru el mai mult
decât cuvintele mele.
a. DA
b. NU

6. Surâde încurajator, făcându-mă să mă simt în largul meu.


a. DA
b. NU

7. Îmi distrage mereu atenţia cu întrebări şi comentarii.


a. DA
b. NU

8. Încearcă să mă combată întotdeauna.


a. DA
b. NU

9. Denaturează sensul cuvintelor mele şi le dă sensul care îi convine.


a. DA
b. NU

10. Îmi spune de-a dreptul să tac atunci cand încerc să ridic vreo obiecţie.
a. DA
b. NU
11. Îmi spune părerea lui numai după ce-mi termin ideea.
a. DA
b. NU

12. Se ocupă de altceva în timpul discuţiei- urmăreşte pe furiş televizorul, radioul,


răsfoieşte presa, priveşte adesea la ceas, etc- fiind evident neatent la ce-i spun.
a. DA
b. NU

13. Este foarte interesat de concluziile pe care le trag.


a. DA
b. NU

14. Reuşeşte întotdeauna să plaseze unul sau mai multe cuvinte în naraţiunea sau
argumentarea mea.
a. DA
b. NU

15. Mă priveşte ca şi cum m-ar aprecia.


a. DA
b. NU

16. Spune că s-a gândit şi el la acelaşi lucru ori de câte ori vin cu o propunere nouă.
a. DA
b. NU

17. Dă aprobator din cap, stimulându-mă astfel în cursul discuţiei.


a. DA
b. NU

18. Plasează glume, anecdote, când încerc să vorbesc despre ceva serios.
a. DA
b. NU

19. Impune ca toţi să fie de acord cu el; orice enunţ se termină cu o întrebare: “Nu sunteţi
de acord ?”. “Aveţi cumva altă opinie ?”, etc.
a. DA
b. NU

20. Se poartă ca şi cum l-aş împiedica să facă ceva mai bun.


a. DA
b. NU
CHESTIONAR Numele si Prenumele……………….........
ARTA CONVERSATIEI (I)

Coptarea răspunsurilor: dacă la itemii 1,3,5,7,8,9,10,12,14,16,18-20 aţi răspuns prin


DA primiţi câte 1 punct. Dacă la itemii 2,4,6,11,13,15,17, aţi răspuns prin NU primiţi
câte 1 punct. Totalizaţi punctele obţinute.

Interpretarea rezultatelor:
Între 14-20 puncte: aveţi dificultăţi majore în comunicare: nu ştiţi să vă structuraţi
mesajele, să captaţi şi să menţineţi atenţia interlocutorilor, să trageţi concluzii, să vă
adecvaţi comportamnetul la stilul partenerilor. În acelaşi timp nu ştiţi să ascultaţi– orice
întrerupere sau intervenţie a interlocutorului este negativ distorsionată de susceptibilitatea
dumneavoastră exagerată.
Între 8- 13 puncte : aveţi unele deficienţe în comunicare semnalate de întrebările la care
aţi obtinut puncte. Acordaţi mai multă atenţie partenerului şi modului propriu de
comportare în cursul interaţtiunii, evitaţi concluziile pripite- cu privire la tema discţtiei, la
stilul şi persoana celui cu care staţi de vorbă- şi totul va fi foarte bine.
Între 3- 7 puncte: sunteţi un bun interlocutor. Aveţi însă tendinţa de a neglija uneori
interlocutorul, fapt pentru care vă reamintim ca dialog înseamnă partener prezent.
Între 0- 2 puncte: ştiţi ce şi cum să comunicaţi; ştiţi să ascultaţi. Felicitări.
SE POATE COMUNICA BINE CU DUMNEAVOASTRĂ ? (II)

La acest test aveţi următoarele posibilităţi de a răspunde:


acord total = 4 puncte
acord parţial = 3 puncte
acord = 2 puncte
dezacord= 1 punct

INTREBARI RASPUNSURI
1. În discuţiile cu ceilalţi schimb subiectul Dezacord Acord Acord Acord
către problemele care mă preocupă. partial total
1 2 3 4
2. Seara când sunt împreună cu partenerul/ Dezacord Acord Acord Acord
(partenera) meu(mea) trec clipele pe partial total
negândite. 1 2 3 4
3. Nu mă simt în largul meu atunci când Dezacord Acord Acord Acord
este o persoană în lift. partial total
1 2 3 4
4. Nu mă pot abţine să nu-mi spun părerea. Dezacord Acord Acord Acord
partial total
1 2 3 4
5. Sunt un/o bun/bună ascultător/ Dezacord Acord Acord Acord
ascultătoare. partial total
1 2 3 4
6. Îmi vine greu să-i contrazic pe ceilalţi. Dezacord Acord Acord Acord
partial total
1 2 3 4
7. De dragul armoniei, cuplul nostru evită Dezacord Acord Acord Acord
conflictele. partial total
1 2 3 4
8. Adeseori încep frazele cu «da, dar...». Dezacord Acord Acord Acord
partial total
1 2 3 4
9. Cu greu mă abţin să tac. Dezacord Acord Acord Acord
partial total
1 2 3 4
10. Când mă cert am tendinţa să jignesc. Dezacord Acord Acord Acord
partial total
1 2 3 4
11. O controversă cu mine, de cele mai Dezacord Acord Acord Acord
multe ori se termină cu o înţelegere partial total
rezonabilă. 1 2 3 4
12. Îmi este greu să spun ceea ce gândesc Dezacord Acord Acord Acord
cu adevărat. partial total
1 2 3 4
13. Felul în care mă cert uneori poate fi Dezacord Acord Acord Acord
ofensator. partial total
1 2 3 4
14. Pot înţelege bine modul de a gândi al Dezacord Acord Acord Acord
altora. partial total
1 2 3 4
15. Este jenant pentru mine atunci când Dezacord Acord Acord Acord
cineva plânge în faţa mea. partial total
1 2 3 4
16. Aş putea fi un/o bun/bună profesor/ Dezacord Acord Acord Acord
profesoară. partial total
1 2 3 4
17. Evit ca ceilalţi să fie prea apropiaţi faţă Dezacord Acord Acord Acord
de mine partial total
1 2 3 4
18. În discuţiile aprinse folosesc mai Dezacord Acord Acord Acord
frecvent pronumele «eu»şi arareori mă partial total
adresez cu «tu». 1 2 3 4
19. În discuţiile cu ceilalţi încerc să fiu Dezacord Acord Acord Acord
foarte exact. partial total
1 2 3 4
20. Am uneori sentimentul că trebuie să Dezacord Acord Acord Acord
spun ceva dar nu ştiu ce anume. partial total
1 2 3 4
21. Chiar şi când nu am dreptate îmi susţin Dezacord Acord Acord Acord
punctul de vedere, încât îi pun pe ceilalţi în partial total
dificultate (îi fac să se îndoiască). 1 2 3 4
INTERPRETARE
Testul idenitifică 3 tipuri de stiluri de comunicare:
Tipul A: itemii 3, 6, 9,12,15,17, 20
Tipul B: itemii 1, 4, 8,10,13,18,21
Tipul C: itemii 2, 5, 7,11,14,16,19
Totalizaţi pentru fiecare tip în parte punctele obţinute. Stilul dumneavoastră de
comunicare corespunde punctajului cel mai mare pe care l-aţi obţinut.

Tipul A: “Armonia cu orice preţ naşte conflicte”


Aveţi probleme cu partenerii dumneavoastră în a stabili relaţii sincere. Dificultăţile
dumneavoastră apar mai ales în situaţiile în care, într-o discuţie, trebuie să vă confruntaţi
cu sentimentele negative ale partenerilor. Încercarea de eschivare, respectiv stilul
inadecvat, fals al discuţiei vă determină fie să subestimaţi, fie să suprestimaţi
sentimentele partenerilor, fapt care generează strări conflictuale. Spuneţi deschis ceea ce
gândiţi, ceea ce vă deranjează astfel veţi evita neînţelegeri şi conflicte potenţiale.

Tipul B: “Cine deţine puterea ?”


Faptul că în relaţiile interpersonale aveţi din când în când probleme cu interlocutorul
dumneavoasrtă se datorează unui conflict de autoritate mai mult sau mai puţin actual. De
cele mai multe ori acesta duce la divergenţe de opinii, care contribuie la clarificarea
raportului de forţe. Fără să vreţi, lăsaţi partenerului de discuţie impresia că nu îl/o
înţelegeţi, că nu puneţi prea mare preţ pe părerea sa, fapt care poate conduce la apariţia
unor stări de tensiune sau conflictuale.

Tipul C: “Arta conversaţiei mai presus de orice”


Este un lucru foarte uşor pentru dumneavoastră să faceţi schimb de opinii şi să vă
exprimaţi gândurile, sentimentele, ceea ce denotă o atitudine de deschidere, înţelegere,
ascultare faţă de interlocutorii dumneavoastră. Capacitatea dumneavoastră de a şti să
puneţi lucrurile la punct în cadrul unui dialog este extraordinară şi foarte eficientă.
Sunteţi consecvent/consecventă şi nu îi jigniţi pe interlocutori. Sunteţi suficient de
flexibil/ flexibilă şi nu ezitaţi să vă revizuiţi atitudinea, atunci când este cazul. Felicitări!
MINICHESTIONAR DE EVALUARE A COMUNICǍRII

Chestionarul este confidenţial şi colegii dumneavoastră nu vor avea acces la el!

1. Cu care dintre colegii dumneavoastră pe plan profesional, credeţi că puteţi


comunica cel mai uşor, este deschis, puteţi realiza un schimb de informaţii
profesionale utile şi profitabile?

Locul Numele şi prenumele De ce? (motivaţi răspunsului în termeni de calităţi)

I.

II.

III.

2. Cu care dintre colegii dumneavoastră pe plan profesional, nu credeţi că puteţi


comunica cel mai uşor, nu este deschis, şi nu puteţi realiza un schimb de informaţii
profesionale utile şi profitabile?

Locul Numele şi prenumele De ce? (motivaţi răspunsului în termeni de defecte)

I.

II.

III.

S-ar putea să vă placă și