Sunteți pe pagina 1din 12

1.

PLANIFICAREA
AFACERII

1.1. DEFINIREA PLANULUI DE AFACERI. BENEFICIARII PLANULUI DE AFACERI.


1.2. INFORMAȚIA NECESARĂ PLANIFICĂRII AFACERII.
1.3. ETAPELE ELABORĂRII PLANULUI DE AFACERI
• Planul de afaceri este un document confidenţial in care sunt descrise obiectivele
şi scopurile întreprinderii, demonstrându-se in detalii modalităţile de atingere a
acestora.

• În planul de afaceri, de regulă, se găseşte răspunsul la aşa întrebări cum ar fi:


1.Ce reprezintă afacerea in prezent şi ce vrem sa se obţinem pe viitor?
2.Cum şi când se va realiza obiectivul propus?
3.Cine şi cum îl va atinge?
4.De ce resurse este nevoie pentru aceasta?
Planul de afaceri se elaborează in următoarele cazuri:

• pentru a stabili un plan de acţiuni care va fi folosit ca


instrument de gestiune - planificarea detaliată a afacerii
permite să se evalueze situaţia actuala, să se analizeze
perspectivele şi sa se calculeze riscurile posibile, astfel,
antreprenorul îşi stabileşte din timp căile şi mijloacele de
atingere a scopului;
• pentru a obţine un credit bancar- prezentarea planului de
afaceri este o condiţie obligatorie a oricărei instituţii
financiare care înainte de a oferi împrumutul, solicită să
evalueze perspectivele dezvoltării afacerii, precum şi şansele
recuperării fără probleme a sumei împrumutate;
• pentru a atrage investiţii - orice investitor, înainte de a
efectua investiţii, va analiza situaţia la întreprinderea in care
investeşte pentru a calcula profitabilitatea plasamentului.
Reieşind din necesitatea elaborării planului de
afaceri, beneficiarii acestuia pot fi:
• Antreprenorii
• Bancherii
• Managerii
• Investitorii
• Proprietarii
• Partenerii de afaceri
Etapele întocmirii planului de afaceri
Întocmirea planului este un proces care include atât
compunerea propriu ­zisă a planului de afaceri, cat şi etapa
de pregătire.
Pregătirea pentru elaborarea planului de afaceri presupune
parcurgerea a patru etape:
• Colectarea informaţiei
• Determinarea tipului planului
• Stabilirea structurii planului
• Repartizarea responsabilităţilor.
Informaţia necesară pentru întocmirea planului
de afaceri:
• Valoarea planului de afaceri este determinată, in mare
măsură, de calitatea informaţiei incluse in el şi de
fundamentarea propunerilor pe care se bazează.
• Procesul de colectare a informaţiei prevede lucrul atât cu
sursele de date interne, cât şi cu cele externe.
• Prelucrând sursele de date, obţinem informaţii cu privire la:
piaţă, clienţi, concurenţi, procesul de producţie, capacitatea
de producţie, echipa managerială, resursele financiare, etc..
Surse de date interne:

• Bilanţul contabil
• Raportul privind rezultatele financiare
• Raportul privind fluxul capitalului propriu
• Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti
• Informaţii privind capacitatea de producţie
• Situaţia vânzărilor
Surse de date externe:

• Anuare şi buletine statistice


• Programe de stat
• Legi şi alte acte normative
• Informaţii din sfera afacerilor
• Ghiduri şi cataloage
• Internet-ul
• Studii privind piaţa unor produse
Tipul planului de afaceri:
În practică există 3 tipuri de plan de afaceri:

• Plan sumar – contine informatii de bază privind afacerea, fiind


expus pe 8 –10 pagini. De regulă, se intocmeşte atunci cînd mărimea
mijloacelor financiare necesare pentru realizarea planului este relativ
mica sau cînd se efectuează o testare a mediului investitional.
• Plan de afaceri complet – compus din 20 – 40 pagini in care se
descrie detaliat afacerea. Se intocmeşte in cazul cînd suma de
mijloace financiare necesare pentru realizarea planului este mare, de
exemplu 20 mii dolari.
• Plan de afaceri operaţional - este un plan desfăşurat, unde in
detalii se descriu sarcinile fiecărei subdiviziuni .
Etapele elaborării planului de afaceri:
• colectarea informaţiei;
• determinarea maturităţii companiei;
• stabilirea tipului planului de afaceri;
• determinarea structurii planului de afaceri;
• distribuirea responsabilităţilor.
Cine întocmeşte planul de afaceri ?
În cadrul întreprinderilor mici, de regulă, planul de afaceri
este întocmit de managerul întreprinderii fiind apoi revizuit şi
modificat de ceilalţi manageri superiori.
O altă abordare este ca fiecare specialist să pregătească
compartimentul său, directorului revenindu-i sarcina de a ajusta
materialul.
A treia posibilă abordare este adresarea pentru întocmirea planului
de afaceri la consultanţii externi.
În toate cazurile este important ca managerii întreprinderii să fie
implicate activ in întocmirea planului, evitându-se situaţia când în
plan sunt expuse doar sugestiile consultanţilor.
Întrebări:

• Numiți situațiile în care este necesar întocmirea planului de


afaceri ?
• Este, ori nu, necesar să elaborăm un plan de afaceri în situaţia
când nu avem nevoie de a apela la credit ?
• Cine ar trebui să se ocupe de întocmirea planului de afaceri?
• Care este informaţia necesară pentru întocmirea planului de
afaceri ?

S-ar putea să vă placă și