Sunteți pe pagina 1din 2

ORAR

Studii superioare de masterat, ciclul II


Anul de studii 2021 – 2022, semestru I

Program de masterat "Managementul informaţional"

Perioada lecţiilor Examen /


Grupa N. Disciplina Ore / P.C. Profesor (începutul orelor la
17.30)
ora

MI 211
Baractari A., 04.10.21 – 13.10.21 16.10.21
1. Sisteme informatice 120/32/4
financiar-contabile conf. univ. Aud. __413 B____ 09.30, on line

Crețu S., 18.10.21 - 01.11.21 05.11.21


2. Procesarea limbajului 180/44/6
natural conf. univ. On line 17.30, on line
Godonoagă A., 08.11.21-17.11.21 22.11.21
3. Teoria sistemelor 120/32/4
conf. univ. On line 17.30, on line
Baractari A., 23.11.21 - 06.12.21 11.12.21
4. Modelarea sistemelor 150/40/5
informatice conf. univ. On line 09.30, on line
Zgureanu A., 07.12.21-21.12.21 24.12.21
5. Tehnologii de programare 180/44/6
conf. univ On line 17.30, on line
6. Programarea ERP 150/40/5 Rudeanu S., 10.01.22-21.01.22 24.01.22
lect. univ., specialist On line 17.30, on line
în domeniu