Sunteți pe pagina 1din 7

SC BAM MANAGEMENT SOLUTIONS SRL

Formator: Alexandru Marian Bîndar

PLAN DE AFACERE

Elaborat de:

Data: 11.10.2021

Fii T.A.Re dacă ești din NEAMT


Tineri Antreprenori Responsabili din NEAMT
Proiect cofinanțat de Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret NEAMT
SC BAM MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
Formator: Alexandru Marian Bîndar

Titlu plan de afacere

Echipa managerială

Alte informații

Fii T.A.Re dacă ești din NEAMT


Tineri Antreprenori Responsabili din NEAMT
Proiect cofinanțat de Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret NEAMT
SC BAM MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
Formator: Alexandru Marian Bîndar

I. Descrierea afacerii

1. Descrierea ideii de afaceri

2. Descrierea firmei (forma juridică, data înfiinţării, capital social, domeniul de activitate,
perspective de dezvoltare)

3.Enumerarea produselor / serviciilor

4. Descrierea mediului în care evolueză afacerea (domeniu de activitate, industrie)

5. Analiza SWOT. Identificarea şi analiza riscurilor

Strengths Weaknesses
Opportunities Threats

Analiză riscuri

Fii T.A.Re dacă ești din NEAMT


Tineri Antreprenori Responsabili din NEAMT
Proiect cofinanțat de Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret NEAMT
SC BAM MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
Formator: Alexandru Marian Bîndar

II. Planul de marketing

1. Descrierea pieţei

2. Segmentul de piaţă urmărit

3. Trendul pieţei şi cadrul legislativ specific

4. Concurenţa

5. Previziunea vânzărilor

6. Strategia de marketing (produs, preţ, promovare, distribuţie)

PRODUS

Fii T.A.Re dacă ești din NEAMT


Tineri Antreprenori Responsabili din NEAMT
Proiect cofinanțat de Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret NEAMT
SC BAM MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
Formator: Alexandru Marian Bîndar

PREȚ

PROMOVARE

PLASAMENT (DISTRIBUȚIE)

7. Bugetul de marketing

III. Planul operaţional

Scopul societatii

Obiectivele SMART ale societatii

1. Matricea Gantt

Se va completa următorul calendar de activități ținând cont de consecutivitatea realizării


acestora.

Perioadă Rezultate
Activitatea așteptate
Nr.
L1 L2 L3 L4 .....
A1.

A2.
....

IV. Managementul afacerii

1. Planul de operational, fluxul operational

Fii T.A.Re dacă ești din NEAMT


Tineri Antreprenori Responsabili din NEAMT
Proiect cofinanțat de Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret NEAMT
SC BAM MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
Formator: Alexandru Marian Bîndar

2. Planul de management

Organigrama firmei

Descrierea echipei manageriale

Politica de management a resurselor umane

V. Necesarul de finanţare

1. Necesarul de capital propriu şi atras

2. Destinaţia fondurilor

VI. Planul financiar

1. Ipotezele de previziune (optimista, pesimista)

2. Pragul de rentabilitate

Fii T.A.Re dacă ești din NEAMT


Tineri Antreprenori Responsabili din NEAMT
Proiect cofinanțat de Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret NEAMT
SC BAM MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
Formator: Alexandru Marian Bîndar

3. Diagnosticul financiar – indicatori de apreciere a evoluţiei afacerii (CA, Profit, Nr. angajati
pe 1 an, 2 ani, 3 ani)

4. Indicatori de evaluare a proiectului de investiţii (cantitativi, calitativi, financiari)

5. BUGET (anexa format EXCEL)

Anexe
• CV-uri echipă persoane cheie
• Oferte furnizori
• Lista potenţialilor clienţi, pre-contracte
• Detalii tehnologice şi constructive, Desen produse, etc

Fii T.A.Re dacă ești din NEAMT


Tineri Antreprenori Responsabili din NEAMT
Proiect cofinanțat de Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret NEAMT