Sunteți pe pagina 1din 16

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE

PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR

ÎN VEDEREA ACORDĂRII GRADAȚIEI DE MERIT ÎN SESIUNEA 2021

Numele și prenumele candidatului ________________________________________________________________________________________


Funcția ______________________________ Unitatea de învățământ ___________________________________________________________
Specialitatea __________________________________ Gradul didactic ___________ Vechimea în învățământ________________________

Evaluare Evaluare
Evaluare Comisie
Puncta Puncta Autoevaluare Consiliu Comisie
Detalierea contestații
j j Anex Consultativ Evaluare
Criteriul care trebuie îndeplinit de către punctajul
maxim maxim ă/pag Puncta Puncta Puncta Puncta Puncta
candidat ui maxim
criteri subcrit . j Punctaj j j j j Punctaj Punctaj
u eriu detalia criteriu detalia criteri detalia criteri detaliat criteriu
t t u t u
1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă 90 p
a. Rezultate deosebite - ponderea 10
obținute în pregătirea promovării elevilor
elevilor în atingerea de la un an la altul
obiectivelor/ de pregătire 90 p 1
competențelor specifice sportivă/an studiu max.
impuse de curriculumul
școlar, materializate în
- elevi transferaţi 1

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
1
progresul elevilor la - elevi participanţi la
clasă/grupă obținute cu pregătire, întreceri,
clasa si individual la concursuri şi
disciplinele de competiţii cu
specialitate din loturile naţionale 8
învățământul vocațional
pe baza datelor statistice
de la nivelul unității de
învățământ
- selecţia sportivilor 7
cu calităţi 1
deosebite
b. Rezultate deosebite
- pregătirea
obţinute în selecţia,
sportivilor cu 1
pregătirea şi promovarea
calităţi deosebite
sportivilor cu calităţi
- promovarea
deosebite pentru sportul
sportivilor cu
de performanţă
calităţi deosebite la 5
loturile naționale/
echipe seniori
c. Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la -
60
competiţiile naţionale şi internaţionale,
materializate prin obţinerea locurilor I, II, III, IV,
V şi VI:

c.1. La disciplinele sportive individuale:

COMPETIŢII INTERNAŢIONALE
OFICIALE
4p*(nr
- campionate internaţionale, locul I, copii
premii)
- campionate internaţionale, locul II, copii 3p*
- campionate internaţionale, locul III, copii 2p*
- campionate internaţionale, locurile IV-VI,
1p*
copii
- campionate internaţionale, locul I, juniori
5p*
(III,II,I)

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
2
- campionate internaţionale, locul II, juniori
4p*
(III,II,I)
- campionate internaţionale, locul III, juniori
3p*
(III,II,I)
- campionate internaţionale, locurile IV-VI,
2p*
juniori(III,II,I)
- campionate internaţionale, locul I,
7p*
tineret/seniori
- campionate internaţionale, locul II,
6p*
tineret/seniori
- campionate internaţionale, locul III,
5p*
tineret/seniori
- campionate internaţionale, locurile IV-VI,
4p*
tineret/seniori
- campionate balcanice, locul I, juniori (III,II,I) 8p*
- campionate balcanice, locul II, juniori (III,II,I) 7p*
- campionate balcanice, locul III, juniori (III,II,I) 6p*
- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori
5p*
(III,II,I)
- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori 9p*
- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori 8p*
- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori 7p*
- campionate balcanice, locurile IV-VI,
6p*
tineret/seniori
- campionate europene, locul I, copii 16p*
- campionate europene, locul II, copii 15p*
- campionate europene, locul III, copii 14p*
- campionate europene, locurile IV-VI, copii 10p*
- campionate/cupe europene, locul I, juniori
18p*
(III,II,I)
- campionate/cupe europene, locul II, juniori
17p*
(III,II,I)
- campionate/cupe europene, locul III, juniori
16p*
(III,II,I)
- campionate/cupe europene, locurile IV-VI,
15p*
juniori(III,II,I)
- campionate/cupe europene, locul I, 18p*
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
3
tineret/seniori
- campionate/cupe europene, locul II,
17p*
tineret/seniori
- campionate/cupe europene, locul III,
16p*
tineret/seniori
- campionate/cupe europene, locurile IV-VI,
15p*
tineret/seniori
- campionate mondiale, locul I, copii 24p*
- campionate mondiale, locul II, copii 22p*
- campionate mondiale, locul III, copii 21p*
- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii 20p*
- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori
26p*
(III,II,I)
- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori
24p*
(III,II,I)
- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori
22p*
(III,II,I)
- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI,
20p*
juniori(III,II,I)
- campionate/cupe mondiale, locul I,
27p*
tineret/seniori
- campionate/cupe mondiale, locul II,
26p*
tineret/seniori
- campionate/cupe mondiale, locul III,
25p*
tineret/seniori
- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI,
22p*
tineret/seniori
- Jocuri Olimpice, locul I 38p*
- Jocuri Olimpice, locul II 34p*
- Jocuri Olimpice, locul III 32p*
- Jocuri Olimpice, locul IV 30p*
- Jocuri Olimpice, locul V 26p*
- Jocuri Olimpice, locul VI 23p*
- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII 20p*
- Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de
18p*
participare
COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
4
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul 5p*( nr
I premii)
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul
4p*
II
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul
3p*
III
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS,
1p*
locurile IV-VI
- campionate naţionale, locul I, copii 4p*
- campionate naţionale, locul II, copii 3p*
- campionate naţionale, locul III, copii 2p*
- campionate naţionale, locurile IV-VI, copii 1p*
- campionate naţionale, locul I, juniori (III,II,I) 6p*
- campionate naţionale, locul II, juniori (III,II,I) 5p*
- campionate naţionale, locul III, juniori (III,II,I) 4p*
- campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori
2p*
(III,II,I)
- campionate/cupe naţionale, locul I,
6p*
tineret/seniori
- campionate/cupe naţionale, locul II,
5p*
tineret/seniori
- campionate/cupe naţionale, locul III,
4p*
tineret/seniori
- campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI,
2p*
tineret/seniori
c.2. La disciplinele sportive de echipă:
COMPETIŢII INTERNAŢIONALE
OFICIALE
- campionate internaţionale, locul I, copii 8p*(nr.pre
mii)
- campionate internaţionale, locul II, copii 7p*
- campionate internaţionale, locul III, copii 6p*
- campionate internaţionale, locurile IV-VI,
5p*
copii
- campionate internaţionale, locul I, juniori
10p*
(III,II,I)
- campionate internaţionale, locul II, juniori 8p*
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
5
(III,II,I)
- campionate internaţionale, locul III, juniori
5p*
(III,II,I)
- campionate internaţionale, locurile IV-VI,
3p*
juniori (III,II,I)
- campionate internaţionale, locul I,
12p*
tineret/seniori
- campionate internaţionale, locul II,
10p*
tineret/seniori
- campionate internaţionale, locul III,
8p*
tineret/seniori
- campionate internaţionale, locurile IV-VI,
6p*
tineret/seniori
- campionate balcanice, locul I, juniori (III,II,I) 7p **(nr
sportivi
- campionate balcanice, locul II, juniori (III,II,I) 6p **
- campionate balcanice, locul III, juniori (III,II,I) 5p **
- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori
3p **
(III,II,I)
- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori 10p **
- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori 9p**
- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori 7p**
- campionate balcanice, locurile IV-VI,
6p**
tineret/seniori
- campionate europene, locul I, copii 16p**
- campionate europene, locul II, copii 15p**
- campionate europene, locul III, copii 14p**
- campionate europene, locurile IV-VI, copii 13p**
- campionate/cupe europene, locul I, juniori
18p**
(III,II,I)
- campionate/cupe europene, locul II, juniori
17p**
(III,II,I)
- campionate/cupe europene, locul III, juniori
15p**
(III,II,I)
- campionate/cupe europene, locurile IV-VI,
13p**
juniori (III,II,I)
- campionate/cupe europene, locul I, 19p**
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
6
tineret/seniori
- campionate/cupe europene, locul II,
18p**
tineret/seniori
- campionate/cupe europene, locul III,
17p**
tineret/seniori
- campionate/cupe europene, locurile IV-VI,
15p**
tineret/seniori
- campionate mondiale, locul I, copii 25p**
- campionate mondiale, locul II, copii 24p**
- campionate mondiale, locul III, copii 22p**
- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii 20p**
- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori
30p**
(III,II,I)
- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori
28p**
(III,II,I)
- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori
26p**
(III,II,I)
- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI,
22p**
juniori (III,II,I)
- campionate/cupe mondiale, locul I,
30p**
tineret/seniori
- campionate/cupe mondiale, locul II,
28p**
tineret/seniori
- campionate/cupe mondiale, locul III,
26p**
tineret/seniori
- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI,
22p**
tineret/seniori
- Jocuri Olimpice, locul I 40p**
- Jocuri Olimpice, locul II 36p**
- Jocuri Olimpice, locul III 34p**
- Jocuri Olimpice, locul IV 28p**
- Jocuri Olimpice, locul V 30p**
- Jocuri Olimpice, locul VI 28p**
- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII 26p**
- Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de
22p**
participare
COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
7
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul 10p* nr
I premii
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul
8p*
II
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS, locul
6p*
III
- campionate naţionale şcolare – CSS/LPS,
4p*
locurile IV-VI
- campionate naţionale, locul I, copii 10p*
- campionate naţionale, locul II, copii 8p*
- campionate naţionale, locul III, copii 6p*
- campionate naţionale, locurile IV-VI, copii 4p*
- campionate naţionale, locul I, juniori (III,II,I) 12p*
- campionate naţionale, locul II, juniori (III,II,I) 10p*
- campionate naţionale, locul III, juniori (III,II,I) 8p*
- campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori
4p*
(III,II,I)
- campionate/cupe naţionale, locul I,
12p*
tineret/seniori
- campionate/cupe naţionale, locul II,
10p*
tineret/seniori
- campionate/cupe naţionale, locul III,
8p*
tineret/seniori
- campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI,
4p*
tineret/seniori
c.3. La olimpiade naționale:
PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ
- locul I 5*(nr
premii)
- locul II 4*
- locul III 3*
- mențiune 1*
membru al 5
d. Participarea, în comisiilor/grupurilo 0,5***(nr
calitate de membru al r naţionale de .comisii)
comisiei de organizare, coordonare
la olimpiadele și - membru în comisia 0,25***
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
8
concursurile de profil, de organizare a
etapele judeţene, etapei judeţene
interjudeţene, naţionale - membru în comisia
şi internaţionale de organizare a 1***
incluse în programul etapei naţionale
de activităţi şi în
calendarul - membru în comisia
inspectoratului de organizare a
şcolar/Ministerului competițiilor 2***
Educaţiei și internaționale
Federațiilor Naționale oficiale
de Specialitate
0,5
e. Rezultatele obținute în centrele de excelență,
certificate de inspectorul de specialitate sau cu
elevi cu cerințe educaționale speciale certificate
de directorul unităţii de învăţământ/inspectorul de
specialitate sau directorul centrului judeţean de
resurse şi asistenţă educaţională/Centrului
Municipal al Municipiului București de Resurse
și Asistență Educațională.
- membru în comisiile 5
f. Participarea, în de evaluare/jurizare a
calitate de membru al competiţiilor de nivel 0,25***
comisiilor de judeţean
evaluare/jurizare şi
profesor-antrenor, la - membru în comisiile
întrecerile/ de evaluare/jurizare
concursurile/ competiţiilor de nivel 0,25***
competiţiile judeţene, zonal
interjudeţene,
naţionale şi - membru în comisiile
internaţionale și de evaluare/jurizare
competiţiilor de nivel 0,50***
pregătirea loturilor
naţionale/olimpice. naţional

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
9
- membru în comisiile
de evaluare/jurizare
competiţiilor de nivel 1***
internaţional
- profesor-antrenor, la
întrecerile/
concursurile/ 0,25***
competiţiile judeţene
şi interjudeţene
- profesor-antrenor, la
întrecerile/
concursurile/
0,25***
competiţiile
naţionale şi
internaţionale
- pregătirea loturilor
3
naţionale/ olimpice
g. Implicare în activitatea de tratare diferenţiată 0,50
și individualizare a sportivilor și rezultate
deosebite obținute în pregătirea acestora.
h. Implementarea unor proiecte educaţionale 1
inovatoare, recunoscute şi aprobate la nivel
local/judeţean/interjudeţean/naţional/internaţional
(în domenii precum: educaţie sportivă , educaţie
olimpică educaţie pentru sănătate,educaţie
emoţională, educaţie incluzivă) cu COSR, AOR,
MTS, Federațiile de specialitate, DJST/DSTMB
i. Participarea, în calitate de autor/coautor, la 1
elaborarea de manuale școlare aprobate de ME,
sau la traducerea de manuale școlare
din limba română într-o limbă a minorității
naționale, care are învățământ cu predare în limba
maternă, sau la conceperea unor
resurse educaţionale deschise/auxiliare
curriculare pentru disciplinele sportive / mijloace
de învățământ, oferite gratuit pentru a asigura
accesul elevilor, profesorilor şi părinţilor la

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
10
materiale educaţionale de calitate.

Performanţe deosebite în inovarea didactică/management educațional 40 puncte


a. Elaborarea /participarea - programe şcolare, 5
1p x
la elaborarea de programe regulamente,
nr.progr
şcolare(inclusiv cele metodologii,
/regul/met
pentru discipline opționale îndrumătoare/
.
noi), regulamente, ghiduri
metodologii,
studii/cercetări în domeniu - elaborarea de
la nivel național și programe şcolare
județean. pentru discipline 0,25x
opţionale noi, nr.progr.
însoţite de
suportul de curs

b. Elaborarea/participarea la elaborarea de 5
îndrumătoare/ghiduri metodice/suporturi de curs
1p x nr
avizate de inspectorul școlar sau de M.E.. articole 40 p materiale
în reviste/publicații de specialitate înregistrate cu max.
ISBN/ISSN;
c. Activitatea de - activitate de 5
mentorat, de formator în mentorat 1p
formarea continuă a
personalului din - activitate de
învăţământ, activitate formator 1p x curs
susținută în cadrul
- activitate în
cercurilor pedagogice în
cadrul cercului
vederea promovării
pedagogic la
accesului la o
educaţie de calitate pentru nivel județean 0,25p x
toţi (se punctează activitate
programele de formare şi
mentorat care răspund
cerinţei)

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
11
d. Activitatea în cadrul -activitate în 5
comisiilor de etică, cadrul comisiilor
comisii paritare/de dialog 0,5p x
social, comisii de evaluare activitate
şi asigurare a calităţii în
educaţie,
comisii de sănătate şi -activitate ca lider
securitate în muncă, sindical la nivel
comisii PSI și situații unitate/județ/nați
de urgență, activitate în onal
calitate de membru în
comisiile de ocupare a
posturilor didactice
vacante la nivel
județean/al
municipiului București,
activitate în organismele
de conducere ale 0,5/1/1,5p
organizaţiilor sindicale
afiliate federaţiilor
sindicale reprezentative la
nivel de sector de
activitate învăţământ
preuniversitar /semnatare
ale contractului colectiv
de muncă la nivel de
sector de activitate
învăţământ preuniversitar,
e. Metodist, membru în - activitate ca 10
2p x an
consiliul consultativ de metodist
specialitate de la - activitate ca
nivelul inspectoratului membru în
şcolar, coordonator de consiliul
cerc pedagogic,certificată, consultativ de
1p x an
după caz, de inspectorul specialitate de la
de specialitate şi de nivelul
inspectorul şcolar general inspectoratului
şcolar
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
12
- coordonator de
cerc pedagogic 1p x an

f. Activitatea - activitate 5
desfăşurată, la desfăşurată în
solicitarea M.E.. în cadrul unor
cadrul Comisiei comisii tehnice de
Naționale de elaborare a unor
0,25p x
Specialitate, a unor activitate
comisii tehnice/grupuri acte
de lucru pentru normative/admini
elaborarea unor acte strative cu
normative/administrativ caracter normativ
e, în calitate de -activitate în cadrul
0,5 p x
reprezentant desemnat comisiei naționale
de către comisiile activitate
de specialitate
naționale de organizare -activitate de
și desfășurare a evaluator de
examenelor naționale,
activitatea de evaluator manuale școlare
de manuale
şcolare/auxiliare
didactice/mijloace de 1p de
învățământ/resurse manual
educaţionale
deschise/portofolii
pentru Corpul Naţional
de Experţi în
Management
Educaţional
g. Participarea cu - comunicări la 5 0,25/0,5/0,
comunicări la simpozioane 75/1 x nr
simpozioane, conferinţe zonale/județene/nați comunicăr
zonale, județene, onale/internaționale i
naţionale şi/sau - cursuri fără
internaţionale, cursuri de credite/cu credite
perfecționare în domeniu 0,25/0,5 x
sau în management nr cursuri
educațional, dovedite prin
documente oficiale ale

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
13
manifestării și care
demonstrează
performanțele deosebite
ale cadrului didactic în
inovarea didactică

3. Activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+,POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca
Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională 15 puncte
a. Implementarea/coordonarea/participarea la 3 1px
proiecte/programe de formare profesională inițiere
1px
participar
e
b. Implementarea/coordonarea/participarea la 4
proiecte zonale, județene, naționale sau 1/1,5/2/2,5
internaționale care vizează domeniul
activităților extrașcolare, inclusiv cu COSR. x nr
MTS.Federatiile de specialitate, DJST proiecte
15p
DSTMB max.
c. Participarea la activități de voluntariat, inclusiv 5
participarea la activitățile din cadrul Strategiei
1p
naţionale de acţiune comunitară, perfomanțe
activitate
dovedite în pregătirea elevilor la concursuri
sportive în cadrul unor programe ale
M.E..,M.T.S.,C.O.S.R.
d. Inițierea/organizarea/participarea la schimburi 3
1p
de experienţă cu alte unități de învățământ, reţele
activitate
sau proiecte interşcolare
Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională 5 puncte
a. Atragerea de fonduri europene în cadrul unor 2 2 p/
proiecte cu finanţare programe/
europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, proiecte
5p
POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele ed.
max.
similare), de alte finanţări extrabugetare pentru 1p
unitatea de învăţământ, centre de documentare şi /contract
informare, laboratoare etc., având ca efect /doc.

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
14
creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a justificativ/
procesului de predare-învăţare-evaluare, donație/
încadrarea în bugetul alocat calculat conform sponsoriza
formulei de finanţare re/
an
b. Contribuția la realizarea de parteneriate 2
instituţionale în concordanţă cu nevoile unității şi 0,5p x
cu ţintele stabilite, cu efecte pozitive la participar
dezvoltarea instituțională, inclusiv în calitate de e
observator
0,25/0,5/
0,75/1p x
c. Participarea și implicarea în activitatea participar
comisiilor și consiliilor la nivel de 1 e
unitate/local/județean/național.
0,5p x
parteneria
t
TOTAL 150

Autoevaluare: Evaluare I.Ș.J. Suceava:

Data .............................. Data ..............................

Semnătura candidatului......................................................... Inspector școlar/ membru în Consiliul Consultativ/ metodist:

……………………………………………………………..

Președintele comisiei de evaluare,

……….…………………………………………………………..

Data ..............................

Comisia de contestații:

Președintele comisiei de contestații

…….………………………………………………………….
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
15
NOTĂ:
* = se înmulțește cu numărul de premii obținute ;
**= se înmulțește cu numărul de sportivi care au obținut premii
***=se înmulțește cu numărul de comisii
Notă:
1. documentele doveditoare sunt valabile pentru perioada 01.09.2015 - 31.08.2020;
2. documentele vor fi ordonate conform grilei, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opisul întocmit în două exemplare;
3. pe fiecare document, candidatul va consemna criteriul și subcriteriul dovedit (ex. 1 a). 1 b), etc.);
4. în coloana ”Anexa pagină” se vor indica pagina/paginile (de la… până la…) corespunzătoare documentelor doveditoare ale îndeplinirii criteriului/ subcriteriului
respectiv;
5. dosarul va cuprinde pe suport electronic (CD, DVD, Stick), în format editabil, raportul motivat, întocmit cu respectarea Anexei 3 din Metodologie, conform modelului
atașat fișei de (auto)evaluare specific;
6. modificarea structurii fișei de (auto)evaluare (criterii, subcriterii, punctaje) duce la respingere dosarului.

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul sportiv integrat si suplimentar
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
16

S-ar putea să vă placă și