Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa de lucru

I.Completați casetele libere, astfel încât propoziția să fie adevărată:


a)

b)

II. Rezolvați problemele:


P.1: Aflați măsura unui unghi ascuțit, știind că măsura unghiului este de 5 ori mai mică decât
măsura complementului lui.
P.2: Un dreptunghi are laturile de 25cm și 36 cm. Aflați latura pătratului care are aria egală cu
aria dreptunghiului.
P.3: Fie pătratul ABCD în care M, N, P sunt mijloacele laturilor AD, BC, și rescpectiv CD.
Aflați cât la sută reprezintă aria triunghiului MNP din aria triunghiului ABC.
P.4: În triunghiul ABC avem m ( ∠ A )=90∘ , m ( ∠C )=2⋅m ( ∠B ) . Dacă BC=12cm, aflați
AC.

P.5. În triunghiul ascuțitunghic ABC cu AB= 2 √2 cm, BC=3cm și aria de 3cm2.


Aflați lungimea laturii AC.

P.6: Unghiul ascuțit al unui romb are măsura de 60 , iar aria rombului este de
18 √3cm 2 . Aflați lungimea diagonalei mici a rombului. (Test 12 ex.4)

P.7: Dintr-un punct de pe un cerc sunt duse două coarde de lungimi 9cm și 17cm.
Distanța dintre mijloacele celor două coarde este de 5cm. Aflați raza cercului.
(Test 8 ex.8)

S-ar putea să vă placă și