Sunteți pe pagina 1din 1

STEREOTIP:

STEREOTIP: Apărarea ține exclusiv de


Securitatea este doar competența Ministerului Apărării
securitatea statului și Armatei Naționale
REALITATE:
REALITATE:
Securitate semnifică faptul de a fi la
Apărarea este un domeniu fundamental al
adăpost de orice pericol nu doar pentru
securității naționale și nu ține numai de
stat, dar și pentru indivizi și comunitate.
aspectul militar, dar și de cel economic,
Plus, securitatea este incluzivă, adică
civil și chiar psihologic, respectiv la
suntem toți diferiți, respectiv
acțiunile de apărare participă și alte
necesitățile de securitate sunt diferite.
instituții din sectorul de securitate.

1 2

STEREOTIP: STEREOTIP:
Informațiile din sectorul Amenințările militare și-au
de securitate și apărare sunt pierdut din importanță
secrete de stat
REALITATE:
REALITATE: Ameninţările militare sunt actuale pentru
Nu orice informație ce ține de domeniul securitatea naţională, căci acţiunea
securității este declarată secret de stat, militară pune în pericol toate
de aceea participarea cetățenilor la componentele statului, teritoriul și
consultările publice privind elaborarea ecosistemul sau structura instituţională,
politicilor de securitate reprezintă o plus, în regiunea de est a Republicii
manifestare a Bunei Guvernări. Moldova este prezent un potenţial militar
semnificativ de forţe armate separatiste.
3 4

STEREOTIP:
Neutralitatea înseamnă STEREOTIP:
izolare și lipsa amenințărilor Asistența externă este pentru
REALITATE: a ne controla
Neutralitatea declarată nu este o REALITATE:
garanție în fața amenințărilor externe!
Sprijinul partenerilor și oferirea asistenței
Cooperarea Republicii Moldova cu externe reprezintă un răspuns la
organizațiile internaționale în domeniul solicitările venite din partea Guvernului,
asigurării securității și păcii are drept scop să ajute Moldova să-și
corespunde interesului național și nu consolideze siguranța și securitatea,
contravine cadrului juridic al bunăstarea cetățenilor.
neutralității constituționale.
5 6

STEREOTIP: STEREOTIP:
Republica Moldova nu are nevoie Integrarea în Uniunea Europeană
de colaborarea cu NATO implică neapărat aderarea
REALITATE: la NATO
Proiectele implimentate cu asistența REALITATE:
Alianței Nord-Atlantice se adresează
turoror categoriilor cetățenilor și NATO și Uniunea Europeană reprezintă
răspund provocărilor și amenințărilor cu două organizații internaționale diferite,
care se confruntă țara noastră în iar aderarea la Uniunea Europeană (UE)
particular, dar și amențărilor la nivel nu obligă în niciun fel vreun stat să
regional sau internațional. devină membru al NATO.

7 8

STEREOTIP:
STEREOTIP:
Fake news și dezinformarea nu 23 februarie este ziua apărătorului
reprezintă o amenințare la adresa Patriei și a bărbatului
securității statului
REALITATE:
REALITATE: Un bun prilej pentru a aduce omagiu
Propaganda străină si dezinformarea tuturor Apărătorilor Patriei este ziua de
sunt una dintre cele mai grave ameninţări 3 septembrie – Ziua Armatei Naționale, iar
la adresa valorilor şi intereselor naţionale, ziua de 19 noiembrie a fost desemnată de
diminuând încrederea societăţii în UNESCO ca Ziua Internaţională a
instituţiile sistemului naţional de apărare Bărbatului și este marcată în peste 80 de
şi capacitatea lor de a proteja teritoriul state din lume.
ţării şi populaţia acesteia.
9 10

Broșura a fost realizată în cadrul proiectului „Suport pentru presa independentă și


consolidarea rezilienței față de dezinformare”, implementat cu sprijinul Ambasadei
Republicii Lituania în Republica Moldova și finanțat de către Programul Lituanian de
Cooperare pentru Dezvoltare și Promovare a Democrației.

Chișinău 2021