Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicaţie Antrenament

Să se aplice MSL, pentru produs de factori, pe bază de mărimi totale, știind că:

CA=Q∗p,unde

p=
∑ gi∗pi
100
qi
gi= ∗100
Q

CA - cifra de afaceri
Q - volumul fizic al producției vândute
p - prețul mediu de vânzare
pi - prețul unitar pentru produsul „i”
gi – structura volumului fizic al producției vândute pe grupe de produse „i”
qi - volumul vânzărilor pentru grupa de produse „i”,

Grupe Q0 Q1 gi0 gi1 pi0 pi1 CAi0 CAi1


produse (Kg) (Kg) % % (lei) (lei) (lei) (lei)
Ardei 525 500 11 12
Roşii 1050 450 9 10
Varză 2000 3400 3 2
Total

p0 =
∑ gi0∗pi0 pretul mediu din perioada 0
100

p1=
∑ g i1∗p i1 pretul mediu din perioada1
100

prec =
∑ gi 1∗pi 0 pretul mediu recalculat
100