Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE

Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman


„General de brigadă ION BUNOAICA”
- Comisia de concurs -

ANUNŢ
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI
LA
concursul pentru ocuparea prin încadrare directă / rechemare în activitate a postului
vacant de ofiţer specialist II (psiholog) din cadrul Compartimentului Psihologie -
poziţia 12 din statul de organizare;

Concursul se va desfăşura în data de 07.11.2021 la sediul inspectoratului, Alexandria, str.


Al. Ghica, nr. 121, şi va fi înregistrat audio – video. Prezenţa candidaţilor la sediul unităţii va fi la
ora 08.00
Candidații nu au voie în sală decât cu documentul de identitate şi pix/stilou de culoare
albastră. Nu au voie cu materiale documentare, manuale, cărţi, culegeri, formulare, rezumate,
dicţionare, notiţe, însemnări etc. Nu au voie să intre în sala de concurs cu telefoane mobile,
căşti audio, precum şi cu orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare între
candidaţi sau cu exteriorul sau care permit conectarea la internet. Nu se admit pixuri/stilouri
care permit ştergerea şi rescrierea.
Fraudele, tentativa de săvârșire a acestora și perturbarea celorlalți candidați prin orice
mijloace se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.
Din momentul comunicării subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi
niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea
acesteia, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, când candidaţii pot părăsi sala însoţiţi de unul
dintre membrii comisiei de concurs.
Accesul candidaţilor va fi permis în situaţia prezentării de către aceştia a dovezii care
atestă îndeplinirea uneia din următoarele condiţii:
- Vaccinare împotriva virusului SARS-Cov-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete;
- Se află în perioada cuprinsă între a 15-a şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-Cov-2;
- Rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau al unui
test antigen rapid nu mai vechi de 48 ore, pentru infecţia cu virusul SARS-Cov-2.
Termenele de mai sus se calculează în raport cu data susținerii probei de concurs. Nu se
va permite accesul candidaților în sala de concurs în lipsa unui document care să ateste
situațiile de mai sus (documentul va fi prezentat în format fizic - printat şi va fi anexat la
dosarul de recrutare al candidaţilor ).

S-ar putea să vă placă și