Sunteți pe pagina 1din 1

Grădinița nr.191 ..........................................

Str. Cozla, nr.1, Sector 3, București .........................................


Tel/Fax 021/340 10 59 ..........................................
Nr.1896/30.09.2019 Nr..............................

ACORD DE PARTENERIAT
Proiect educational„LUMINA ÎNVIERII”

Încheiat astăzi ....................intre


Art. 1Părțile contractante:
Grădinița nr. 191, cu sediul în Str. Cozla, Nr.1 Sector 3, București reprezentată prin prof.
DUMITRACHE RODICA în calitate de director și prof. Albișoru Nicoleta, prof. Bucur Rodica
Nicoleta în calitate de organizatori ai concursului„Lumina Învierii”
Și
Grădinița nr......................, cu sediul în ............................................................reprezentată
prin .................................................................................în calitate de director
și ............................................................................................................................în calitate de
parteneri.
Art. 2 Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și
partener în vederea organizării și desfășurării de activități extrașcolare în instituțiile
coordonatoare din cadrul Proiectului educational„LUMINA ÎNVIERII” an scolar 2019-2020
Art. 3 Obligațiile părților:
Aplicantul se obligă:
- Să informeze unitățile școlare despre organizarea concursului;
- Să colecteze lucrările copiilor;
- Să coordoneze și monitorizeze derularea proiectului;
- Să mediatizeze concursul;
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții:
- Să mediatizeze concursul în unitatea școlară:
- Să îndrume copiii pentru activitate;
- Să respecte regulamentul de desfășurare a concursului;
- Să distribuie preșcolarilor și cadrelor didactice diplomele și adeverințele;
Art. 4 Grup țintă preșcolari, cadre didactice
Art. 5 Durata: Acordul întră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada
anului școlar 2019-2020.
Art.6 Clauze finale ale acordului: Proiectului educational„LUMINA ÎNVIERII” Editia
aIV-aface parte din categoria activităților extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de
colaborare între instituții.

APLICANT, PARTENER,

GRĂDINIȚA NR.191 .................................................


Director, Director,
DUMITRACHE RODICA .....................................................

S-ar putea să vă placă și