Sunteți pe pagina 1din 5

Metode de

participare
Intruniri/ evenimente
publice
Întrunirile publice dau cetăţenilor ocazia de a-și expune
părerile în legătură cu o propunere, un proiect sau cu o anumită
problemă. Uneori întrunirile publice se concentrează asupra
unui anumit subiect (ex: locul unde ar trebui amplasată groapa
de gunoi). Alteori, se organizează întruniri publice pentru a afla
opinia cetatenilor asupra unui subiect mai larg (ex: adoptarea
unui plan de dezvoltare strategică a comunităţii).
Dacă se vizează probleme specifice, cetățenii pot să participe
la ședințele publice ale autorităților pentru a-și expune ideile.
Referendum
În contextul unei democraţii participative, problemele de
interes public se pot supune aprobării locuitorilor prin
referendum local sau național. Administraţia publică poate
organiza un referendum pe probleme ce impun consultarea
prealabilă a cetăţenilor (de exemplu: contractarea
împrumuturilor pe termen lung, modificarea limitelor teritoriale
etc.), sau poate aprecia ca oportună desfăşurarea unui
referendum consultativ, potrivit sistemului legislativ, ca
modalitate de control a societăţii civile şi participare a
cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor cu impact major
asupra vieţii colectivităţilor.
Dezbaterile publice
O dezbatere publică este un eveniment la care participă părțile
interesate de un subiect (cetățeni, reprezentanți ai autorităților
publice, organizații etc.) pentru a discuta pe marginea acelui
subiect.
Comitetele consultative
Comitete sunt compuse din reprezentanţi ai factorilor
interesaţi sau membri ai publicului, numiţi de către
administraţie cu rolul principal de a îmbogăţi informaţia pe baza
căreia se ia o decizie publică.