Sunteți pe pagina 1din 16

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE


DEPARTAMENTUL BUSINESS INTERNAȚIONAL

Petic Ion

RAPORT PRIVIND PRACTICA DE LICENȚĂ


REALIZATĂ ÎN CADRUL COMPANIEI SRL,,GLAMIS’’

Specialitatea : Economie Mondială şi Relaţii Economice


Internaţionale

Autor:
Grupa 161
Petic Ion
______________________
ADMIS la susținere
Şef departament:
Dr., conf. univ., Larisa
DODU- GUGEA
Conducător ştiinţific:
conf. univ., dr. Lobanov Natalia

CHIŞINĂU - 2020
CUPRINS

Introducere………………………………………………………………...3
I Caracteristică generală companiei SRL,,Glamis’’………………..4
1.1 Scurt istoric……………………………………………………………………4
1.2 Statutul juridic al companiei SRL ,,Glamis’’………………………………... 5
1.3 Organigrama şi angajaţii întreprinderii SRL ,,Glamis’’……………………… 5

II Activitatea companiei SRL ,,Glamis’’………………………….……..…7


2.1 Activitatea de comerţ a întreprinderii SRL ,,Glamis’’.....................................7
2.2 Activitatea vamală a companiei SRL ,,Glamis’’……………………….…….9
2.3 Logistică şi transportul mărfii în cadrul companiei SRL ,,Glamis’’…….…...9

Concluzii ………………………………………………………………….……...11
Anexe……………………………………………………………………….……...12

2
Introducere
Pentru aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi obţinerea experienţei practice, am decis să efectuez
practica de licenţă la o companie care se ocupa cu comercializarea tehnicii inovaţionale. ,,Glamis’’
SRL, este o întreprindere din Republica Moldova, cu o istorie nu atât de lungă dar foarte productivă.
Astfel, am luat cunoştinţă cu activitatea de bază a instituţiei cât şi a subdiviziunilor ei. Totodată, am
selectat şi generalizat informaţii necesare pentru efectuarea prezentului raport şi am studiat amănunţit
diverse acte al acesteia, care o să le anexez la raport.
Noile tehnologii reprezintă unul din cele mai înfloritoare ramuri ale economiei, diversificarea şi
evoluţia acestora în ultimii ani este doar în creştere, şi te copleşeşte prin posibilităţile care ţi le acordă.
Astfel într-o istorie relativ scurtă de două decenii, s-a făcut un salt imens de la primele telefoane
mobile de tip vechi, până la cele mai performante gadgeturi care întrec oricare aşteptări.
În prezent, multe din statele cu nivel înalt de dezvoltare se bazează mult pe dezvoltarea acestei
ramuri de producţie şi de comercializare pentru că interesul din partea populaţiei este într-o continuă
creştere.
Astfel, am ales că practica de licenţă să o fac la compania dată, pentru a înţelege mai bine întreg
circuitul de procurare, testare şi vânzare a noilor gadgeturi.
Voi începe cu un scurt istoric pentru compania dată, în care voi menţiona principalele metamorfoze
prin care a trecut întreprinderea până în prezent.
De asemena, o să analizez organigrama entităţii economice şi principiile de funcţionare al acesteia.
Activitatea vamală, este una din cele mai importante pentru companiile de acest fel, deoarece
întreaga gamă de producţie este importată din alte ţări. Din acest motiv, voi prezenta şi procedura
vamală, dar şi operaţiunile de import a mărfurilor. Iar din motiv că compania data activează deja şi
peste hotarele Republicii Moldova, voi menţiona şi modeulul de activitate din străinătate.

I Caracteristica general a companiei SRL,,Glamis’’

3
1.1 Scurt istoric
Compania ,,Glamis’’ SRL a apărut pe piaţa Republicii Moldova în anul 2013, fiind fondată cu capital
al rezidenţilor local din ţară. Însă, pe piaţa internă,Glamis apare sub brandul Darwin. Întreprinderea
dată se ocupă cu vânzarea GSM, IT, accesorii, gadgeturi şi mai târziu electrocasnice. Punând accent în
principal pe deservirea clienţilor la cel mai înalt nivel,pentru aceasta fiind formată o echipă
întreagă(CID) de antrenarea, formarea şi evoluţia permanentă a consultanţilor.
Primul magazin a fost deschis la 17 februarie 2013, în oraşul Soroca(Anexa 1.1), fiind o încercare
de a pătrunde pe piaţa moldovenească, de către nişte tineri ingineri-specialisti în frunte cu Andrian
Cojocaru(ulterior numit geniu al bussines-ului moldovenesc). Noul magazin a activat timp de 9 luni,
timp în care a obţinut rezultate foarte bune, ceea ce i-a motivat pe fondatori să arendeze două săli de
vânzare în capitală, astfel la începutul anului 2014 deja în Republica Moldova activau trei magazine
sub brandul Darwin, că această cifră să se dubleze în anul următor.
În prezent, la noi în ţară sunt deschise 32 de magazine în 24 de raioane, fiind unul din cele mai
prospere companii de comercializare. Iar în februarie 2020, la 7 ani de la deschiderea primului
magazin din Soroca, a avut loc ieşirea brandului Darwin pe piaţa externă, fiind deschise 3 magazine,
două la Bucureşti şi unul la Bacău, România. Astfel, evoluţia companiei a ajuns la un nou nivel care
spera compania, cu timpul o să-l întărească şi o să se dezvolte în continuare.
Istoria apariţiei companiei Darwin, a trecut şi prin câteva metamorfoze, acestea fiind rezultatul
inevitabil al dezvoltării întreprinderii.
Astfel, dacă la început fondatorii companiei au fost foşti angajaţi ai companiei existente încă Intel şi
Conect, în anul 2016 companiile date au fuzionat cu Darwin, care mai apoi a acaparat şi logatipul
vechilor companii, rămânând doar nouă întreprindere.
Iar în anul 2018 la fel ca şi întreprinderile Intel şi Conect a fost fuzionata şi o altă companie
autohtonă şi anume ,,Lumea Laptopurilor’’, care ulterior de asemenea şi-a pierdut numele şi a fost
încorporată în noua entitate. Iar începând cu anul 2016, Glamis SRL, este partener official cu o altă
companie internaţională care activează la noi în ţară şi anume compania Orange, fiind partener oficial
şi care vinde produse Darwin pe întreg teritoriul RM.
Astfel în prezent pe lângă cele 32 de magazine din ţară se alătură şi altelea trei din România, care
spera, ca într-un timp apropiat să se extindă şi în statul vecin, cât se poate de mult, şi plus încă peste
zece parteneri oficial din cadrul întreprinderii Orange.

1.2 Statutul juridic al companiei SRL ,,Glamis’’

4
Statutul juridic al companiei Glamis este ,,Societate cu Raspundere Limitata’’ (abreviată curent ca
S.R.L. ori SRL) (Anexa 1.2) este o formă legală de companie, o anumită formă de persoană juridică,
care are o răspundere limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este o formă hibridă de
business având caracteristici atât ale unui parteneriat cât și ale unei corporații, fiind mai flexibilă decât
alte forme de societăți comerciale și mai adecvată pentru un proprietar unic sau pentru un număr mic
de membri.
Inregistrarea companiei la serviciul de stat este rectificata datorita certificatului de inregistrare.
(Anexa 1.3)
SRL se constituie prin contract şi statut în cazul în care e constituită din 2 sau mai mulţi asociaţi sau
numai prin statut în cazul asociatului unic.Contractul şi statutul se încheie în formă autentică, numărul
asociaţilor maxim fiind de 50.Societatea ia hotărâri cu votul majorităţii absolute a asociaţilor şi a
părţilor sociale cu excepţia hotărârii de modificare a contractului şi statutului care se pot efectua numai
cu acordul tuturor asociaţilor.
Aportul în natură la constituirea capitalului social.
Capitalul social al societăţii nu poate fi mai mic de 300.000 lei şi el se constituie din aportul
asociaţilor; aceste aporturi pot fi în natură sau înnumerar.Valoarea aportului în natură nu poate depăşi
60% din valoareacapitalului social. În cazul societăţii cu mai mulţi asociaţi expertizarea valorii bunului
e facultativă, în cazul asociatului unic e obligatorie. Reducerea capitalului social nu se va putea opera
sub nivelul minim legal;majorarea capitalului social se va realiza prin vărsarea imediată aaportului.
Drepturile asociaţilor asupra părţilor sociale sunt in dependenta de aporturile facute.
Capitalul social al societăţii se divide în părţi sociale egale care nu pot fimai mici de 5000 lei.
Repartizarea părţilor sociale între asociaţi se face prin contractul de societate.
Pentru intreprinderea Glamis, capitalul social a fost in valoare de 5200 lei.

1.3 Organigrama si angajatii intreprinderii SRL ,,Glamis’’


Compania Glamis SRL, fiind formată dintr-un lanţ destul de mare de magazine are nevoie de un
personal multiplu. Astfel pentru o coordonare mai bună a întregii activităţii, personalul comapniei este
împărţit în trei nivele sau categorii.
Din prima categorie fac parte fondatorii şi directorii întreprinderii. Acestea fiind formate din
Directorul Executiv, Directorul pe vânzări şi Directorul pe relaţii din exterior.
A doua parte din personal, este formată din specialiştii pe diferite categorii(marketing,GSM&IT,
accesorii etc), personalul dat fac parte din oficiul central sau echipa support, care urmăresc ca
activitatea întreprinderii să funcţioneze fără abateri. Ei încheie contracte, au grijă de logistică,
aprovizionare şi sunt mereu la dispoziţia consultanţilor pentru ajutor în diverse situaţii.

5
A treia categorie din personal, sunt consultanţii,contabilii, directorii de magazine şi superiorii. Ei
constituie peste 70% din numărul total de angajaţi,fiind inima companiei. Ei au grijă de magazine, se
ocupă cu vânzările, aranjamentele magazinelor, întocmirea creditelor şi celelalte ocupaţii necesare
pentru bună activitate a întreprinderii.
În tabelul 1.1 este reprezentată organigrama restrânsă a companiei ,,Glamis’’ SRL, iar în anexa 1.4
organigrama desfăşurată a companiei.

executiv
Directori pe vanzari
relatii din exterior

manageri regionali
specialisti
oficiul manageri pe
categorii

superiori
consultan contabili
ti directori pe
magazine

Tabelul 1.1 ,,Organigrama restransa a companiei ,,Glamis’’SRL’’

II Activitatea companiei SRL ,,Glamis’’


2.1 Activitatea de comert a intreprinderii SRL ,,Glamis’’
6
În economia de piaţă, activitatea comercială are un rol determinant în ansamblul funcţiilor
întreprinderii.
Rolul actual al acestei funcţiuni este rezultatul unei evoluţii pe etape, şi anume:
1. este specifică revoluţiei industriale, în care conducătorii întreprinderii erau preocupaţi de
rezolvarea sarcinilor de producţie. În această perioadă se urmărea diminuarea costurilor de producţie
prin producerea unui volum cât mai mare de bunuri, iar funcţiunea comercială avea un rol secundar,
îndeplinit chiar de responsabilului cu producţia;
2. este aceea a implementării în cadrul structurii organizatorice a întreprinderii, a compartimentului
de marketing. Această nouă concepţie a apărut datorită accelerării progresului tehnic, care face să
apară tot mai multe produse noi şi a ascuţirii concurenţei.
Pentru a putea să reuşească, întreprinderea trebuie să studieze în permanenţă piaţa, consumatorul, în
scopul cunoaşterii apte de a satisface nevoile care se manifestă.
Cu toate acestea, concepţia de marketing, care este o stare de spirit ce trebuie să domnească în
întreprindere, nu se manifestă întotdeauna printr-o atitudine de subordonare. În raport cu piaţa ea nu
poate semnifica fie acţiunea îndreptată asupra nevoilor, crearea de nevoi noi, respectiv dominaţia
asupra consumatorilor.
In cadrul intreprinderii ,,Glamis’’ SRL, pentru activitatea de marketing se ocupa un departament
intreg, acesta este format de 14 persoane care au scopuri diferite in perioade de timp diferite al anului.
In dependenta de necesitatile clientilor acestea propun si oferte diverse.
Fundamentul activităţilor comerciale a întreprinderii, cunoaşterea pieţei şi satisfacerea nevoilor
Cunoaşterea pieţei este o activitate deosebit de complexă, ce reprezintă şi fundamentul activităţii
comerciale a întreprinderii şi ea presupune cunoaşterea categoriilor de nevoi a mobilurilor şi
obstacolelor cumpărării.
În funcţie de criteriul utilităţii, obiectivele nevoii pot fi grupate în:
- nevoi primare,
- nevoi secundare,
- nevoi de prisos.
Din momentul satisfacerii nevoilor primare, fundamentale, care asigură supravieţuirea individului,
acesta se orientează către satisfacerea celorlalte nevoi.
O altă clasificare a nevoilor este cea inspirată din teoria motivaţiei, după care nevoile se împart în
nevoi de întreţinere şi nevoi de dezvoltare.
Nevoile de întreţinere asigură subsistenţa individului, siguranţa sa, adaptarea la cerinţele sociale.
Nevoile de dezvoltare asigură împlinirea individului, cultura sa generală.
O altă distincţie se poate face între nevoile individuale şi nevoile generale, colective.

7
Necesităţile colective sunt cele care satisfac nevoi de ordin colectiv, cum ar fi educaţia, protecţia
socială, justiţia, satisfacerea lor, intrând în concurenţă cu satisfacerea nevoilor individuale.
În ceea ce priveşte mobilurile cumpărării, se poate spune că actul de cumpărare are la bază două
mari categorii de mobiluri: mobiluri afective şi mobiluri economice.
Mobilurile afective conduc la actul de consum ca o consecinţă a motivaţiilor egoiste, egoaltruiste,
altruiste şi chiar idealiste.
Mobilurile economice se deosebesc de cele afective în măsura în care dovedesc o anumită
raţionalitate.
În calea cumpărării pot apărea obstacole, cum ar fi: preţul, inhibiţiile, prejudecăţile şi temerile.
Cunoaşterea acestora constituie puncte de plecare în aprofundarea cunoştinţelor întreprinderii despre
piaţă. De asemenea, întreprinderile trebuie să cunoască structura pieţei pe care operează, precum şi
categoria de consumatori.
Noţiunea de piaţă totală include ansamblul clienţilor întreprinderii, ai concurenţei, non consumatorii
absoluţi şi relativi.
Piaţa unui domeniu sau a unui produs include clienţii întreprinderii, cât şi pe cei a concurenţei. Piaţa
potenţială a întreprinderii se estimează prin clienţii întreprinderii la care se adaugă consumatorii ce pot
fi atraşi de la concurenţi şi nonconsumatorii relativi care pot fi transformaţi în cumpărători efectivi.
Cunoaşterea de către întreprindere a pieţei sale presupune cunoaşterea clientelei dar şi a
concurenţilor săi. Elaborarea unui studiu de piaţă presupune folosirea unui volum mare de date, care în
principiu pot fi obţinute din trei surse:
1. Sursa internă, în care datele provin din interiorul întreprinderii şi se referă chiar la întreprinderea
respectivă.
2. Surse documentare, care sunt procurate de la alte persoane sau instituţii, cum ar fi administraţii
sau organisme publice, organizaţii profesionale şi centre de studiere a pieţei.
3. Surse externe, care în obţinerea datelor se bazează pe metode exhaustive sau pe metodele prin
eşantionare, adică stondajele şi studiile de motivaţii.
Pentru efectuarea acestor idei fundamentale in cadrul entitatii economice, se analizeaza piata in
dependenta de regiune si perioade. Astfel in reteaua de magazine, fiecare regiune are planul sau de
activitate in conformitate cu necesitatile clientilor.

2.2 Activitatea vamala a companiei SRL ,,Glamis’’

8
Dupa cum spuneam, intreaga activitatea al retelei de magazine Darwin, este bazata pe
achizitionarea produselor de peste hotare si apoi comercializarea lor pe teritoriul Republicii Moldova.
Din acest motiv, compania are incheiate contracte de import cu multe intreprinderi straine.
Daca vorbim de accesorii si gadgeturi in principal sunt importate de la companii chineze care le
aduc la comanda cu preturi foarte avantajoase ceea ce permite companiei sa obtina beneficii.
Pentru categoria de marfa GSM&IT, sunt incheiate contracte aparte cu direct cu producatorii,
Darwin-ul fiind un partener oficial in Republica Moldova pentru asa companii ca Samsung, Acer, LG,
ASUS, Bravis etc. Anexa
Deseori, pentru importarea marfurilor Ucraina devine intermediar pentru toate produsele aduse din
regiunele chinei.
Un subiect aparte, reprezinta magazinele deschise in Romania care necesita o aprovizionare aparte,
aici aceasta se efectueaza prin contracte separate deja cu partile romane.

2.3 Logistica si transportul marfii in cadrul companiei SRL ,,Glamis’’


Globalizarea, în societatea bazată pe cunoaştere, reprezintă un fenomen complex cu multiple
dimensiuni, în care aspectele economice, politice, sociale şi culturale sunt prezente concomitent. Acest
fenomen de coexistenţă este dictat, în principal, de exigenţe ivite din lumea economică, fiindcă este
pilotat de actori care îşi apără propriile strategii de creştere, în contextul deschiderii crescânde a
economiilor spre mărfuri şi capitaluri străine.
În ansamblul economiei globale, succesul unei companii este evident că se construieşte pe principii
moderne, în care un rol important revine celor de natură managerială şi logistică. Numai astfel, o
companie poate spera să pătrundă şi să se menţină pe piaţa naţională sau internaţională, ambele planuri,
fără deosebire, fiind puternic concurenţiale.
Activitatea managerială este o realitate cu istorie îndelungată, colectivităţileumane au simţit
întotdeauna nevoia unei conduceri care să le asigure coerenţa şi disciplina eforturilor depuse pentru
atingerea unor anumite scopuri.
Managementul, în literatura de specialitate, este definit ca ştiinţa tehnicilor de conducere a
întreprinderilor, dar în acelaşi timp poate fi privit şi ca un complex de metode şi procedee cu caracter
productiv, economic şi social, inclusiv administrative intern, ce pot fi folosite în activitatea de
organizare şi conducere a entităţilor productiv economice şi sociale. Managementul este astăzi apreciat
de practicieni ca fiind o stare de spirit, o artă a cărei cunoaştere şi implementare se impune cu necesitate,
atât la nivel micro, cât şi macroeconomic.
Corelarea producţiei cu logistica are efect imediat în reducerea costurilor agregate, dar şi un efect
pe termen lung, de fundamentare a unor strategii viitoare de afacere care vizează proiectarea
competitivităţii. Pentru orice afacere este foarte important să se determine ce se produce, dar la fel de
9
important este să se determine unde se produce, cât se produce în fiecare locaţie şi care este spectrul
intrărilor, transformărilor şi ieşirilor în legătură cu fiecare locaţie de producţie. Capacitatea de producţie
este dimensionată în funcţie de cererea pieţei, dar şi de condiţionările logistice ale afacerii –
aprovizionarea cu materiale, procesarea comenzilor, transportul materialelor, reţeaua de depozite din
amonte şi din aval de producţie, includerea consumatorului final în lanţul de aprovizionare-distribuţie
etc. Cererea pieţei şi condiţionările logistice stau la baza deciziilor strategice de stabilire a locaţiei de
producţie, a capacităţii productive, a sistemului de depozite şi transporturi, precum şi a deciziilor
strategice de raţionalizare sau extindere a gamei de produse, de folosire a schimburilor doi şi trei de
producţie, de apelare la firme terţe, de extindere a dimensiunilor producţiei, de achiziţionare de noi
capacităţi de producţii în alte locuri, de dislocare a capacităţii de producţie în alte locuri, considerate mai
avantajoase etc.
Corelaţia funcţiunilor producţie şi logistică, prin: analizarea riscurilor mediului ambiant,
determinarea cât mai exactă a factorilor esenţiali de succes şi de insucces ai afacerii, localizarea în
dinamică a furnizorilor, surprinderea caracteristicilor pieţei viitoare şi a segmentelor de piaţă de interes,
stabilirea opţiunilor de diferenţiere a ofertei, compararea capacităţii proprii de producţie şi logistice cu
cea a concurenţei, poate fundamenta raţional şi competitiv opţiunea de configurare a afacerii, ce se
materializează în capacităţi de bază şi filiale eficace.
In cadrul companiei SRL ,,Glamis’’ aprovizionarea magazinelor are loc cu ajutorul unui sediu
central, numi si depozit central, de aici are loc transportarea marfurilor pe la fiecare din magazinele din
tara cu ajutorul automobilelor si rutierilor. La fel, pentru o mai buna circulatie a marfii, este folosita si
transmiterea marfii de la o filiala la alta, care asigura vinderea tuturor produselor.
Transportul marfii facut in principal cu ajutorul rutierelor este insotit de facturile fiscale care
asigura pastrarea legii. (Anexa 2.1)

Concluzii

10
În urma efectuării practicii de licenţă la compania SRL,,Glamis’’, am avut ocazia să fac parte dintr-
o echipă de tineri specialişti cu ambiţii mari. Această întreprindere este un exemplu că în ţara noastră se
poate de obţinut rezultate în domeniul afacerilor formidabile datorită dorinţei, ambiţiilor mari şi al
stăruinţei.
Folosind un sistem modern de motivarea a angajaţilor, tehnologii moderne şi specialişti competenţi
ei au reuşit să devină un etalon al succesului moldovenesc.
În perioada practicii am avut ocazia să iau cunoştinţă cu documentele cu care funcţionează o
întreprindere cu o reţea de magazine foarte largă. Am avut posibilitatea să analizez facturile fiscale,
certificatele de provienenta precum şi documentele necesare pentru funcţionarea contabilităţii, cum ar fi
registrul de casă, aparatul de casă şi programele de lucru.
Fiind o companie care deja s-a extins şi peste hotarele Republicii Moldova, am putut să văd din
interior cum funcţionează întreg mecanismul de conducere a unor firme-fiice, create în alt stat dar care
sunt legate de un oficiu central care dirijează toată activitatea reţelei de magazine.
Activitatea vamală este şi ea un factor esenţial pentru funcţionarea unei inteprinderi care se ocupa
cu comercializarea inovaţiilor tehnologice, întreaga marfa fiind importată din state îndepărtate, cum ar fi
China, de aceea aici am reuşit să analizez etapele de import cât şi partenerii oficiali de talie mondială
cum sunt aşa companii ca Samsung, LG, ASUS etc.
Un alt aspect important din cadrul companiei este logistică şi transportul, care leagă toată reţeaua de
magazine împărţite în întreaga ţară, într-un mecanism unic. Acest lucru se efectuează datorită unui orar
stabilit şi al profesionalismului angajaţilor din sistemul transportului, pentru că toate magazinele să fie
aprovizionate la timp cu marfa necesară. De asemenea, are loc schimbul de produse în filiale pentru
asigurarea circulaţiei mărfii.
Efectuând practică dată, am reuşit să asimilez multe lucruri importante din domeniul afacerilor şi să
fac parte dintr-o echipă de oameni profesionişti şi ambiţioşi.

Anexe
Anexa 1.1 ,,Înreistrarea companiei la camera înregistrărilor de stat’’
11
Anexa 1.2 ,, Certificat de conformitate’’

12
Anexa 1.3 ,,Certificat de înregistrare la serviciul fiscal de stat’’

13
Anexa 1.4 ,,Organigrama desfasurată a companiei SRL ,,Glamis’’’’

14
15
Anexa 1.4 ,,Factura de expediție’’

16