Sunteți pe pagina 1din 2

COORDONAT

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor
semnat Angela MOTUZOC
9 noiembrie 2021

Ordinea de zi
a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor
din 11.11.2021, ora 1000

1. Contestațiile împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-26/2021


din 15.06.2021.
Raportor – domnul Andrei Roșca

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-72/2021 din


12.08.2021.
Raportor – domnul Andrei Roșca

3. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-91/2021 din


22.10.2021.
Raportor – domnul Eduard Varzar

4. Adresarea avocatului Igor Hlopețchi, vizând pretinse acțiuni ilegale comise de


domnul Dumitru Robu, Procuror General interimar al Republicii Moldova.
Raportor – doamna Angela Motuzoc

5. Demersul de suspendare din funcție a unui procuror.


Raportor – domnul Ion Guceac

6. Validarea mandatului de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor


procurorilor.
Raportor – domnul Constantin Șușu

7. Ordinele Procurorului General interimar cu privire la asigurarea interimatului.


Raportor – domnul Andrei Roșca

8. Desemnarea unui membru din rândul procurorilor în componența Consiliului


Institutului Național al Justiției.
Raportor – domnul Ion Guceac

9. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică.


Raportor – doamna Lilia Potîng
10. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursurilor
anunțate prin Hotărârea nr.1-120/2021 din 30.09.2021.
Raportor – domnul Andrei Roșca

11. Examinarea demersului directorului Institutului Național al Justiției privind


detașarea unui procuror.
Raportor – domnul Andrei Roșca

12. Aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluarea a performanțelor


Procurorului General.
Raportor – domnul Sergiu Litvinenco
doamna Lilia Potîng

13. Constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor Procurorului General.


Raportor – domnul Constantin Șușu

14. Examinarea demersului Ministerului Justiției cu privire la desemnarea unui


reprezentant în componența grupului de lucru pentru elaborarea Conceptului de
evaluare externă a judecătorilor și procurorilor.
Raportor – doamna Angela Motuzoc

15. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror.


Raportor – domnul Andrei Roșca

16. Examinarea proiectului Planului modular de formare continuă a judecătorilor și


procurorilor și a Planului modular de formare continuă a consultanților
procurorilor pentru anul 2022.
Raportor – doamna Angela Motuzoc

17. Desemnarea interimarului pentru funcția de adjunct al procurorului – șef al


Procuraturii Anticorupție.
Raportor – domnul Constantin Șușu

18. Adresarea domnului Viorel Morari vizând pretinse acțiuni ilegale ale
Procurorului General (suspendat de drept din funcție), Alexandr Stoianoglo.
Raportor – doamna Svetlana Balmuș

19. Diverse.

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor