Sunteți pe pagina 1din 8

1

Lasst uns kennenlernen!(Să ne cunoaștem!)

Guten Tag(Bună ziua!)


Wie heisst du?( Cum te numești?)
Mein Name ist.....(Numelev meu este...)
Ich haisse..........................................
Wie alt bist du? (Cați ani ai?)
Ich habe..... Jahr.(Eu am .....ani.)
zehn-10
elf-11
zwölf-12
dreizehn-13
vierzehn-14
fünfzehn-15
sechzehn-16
siebzehn-17
achtzehn-18
neunzehn-19
zwanzig-20
Köstlich! (Încantat!)
Alfabetul si pronuntia in germana:

Alfabetul german este asemănător cu alfabetul român, singura diferenţă majoră dintre cele
două este faptul că în alfabetul german diacriticile sunt înlocuite cu patru litere speciale: trei
litere cu umlaut (ä, ö, ü) şi simbolul ßnumit eszett sau scharfes S.

Simbolul ß în limba germană este o ligatură ce înlocuieşte literele ss, el aparţine exclusiv


literelor mici şi nu se va afla niciodată la începutul unui cuvânt, în Elveţia şi Liechtenstein nu
mai este folosit deoarece a fost înlocuit definitiv cu literele ss.

A-a Ä-e B - be
C - ţe D - de E-e
F - ef G - ghe H - ha
I-i J - iot K - ca
L - el M - em N - en
O-o Ö - io P - pe
Q - chiu R - er S - es
ß - es-ţet T - te U-u
Ü - iu V - fau W - ve
X - ics Y - iupsilon Z - ţet

Literele luate individual sunt de genul masculin, feminin sau neutru? Literele din alfabetul
german sunt de genul neutru: das A, das B, das C...

Care sunt cele mai folosite litere în limba germană? Cele mai des folosite litere din limba
germană sunt vocala e şi consoana n, la polul opus litera q.
2

Nu găsesc literele cu umlaut pe tastatura mea? Cele patru litere extra din alfabetul german pot
fi înlocuite în mod oficial, în felul următor: litera ä cu ae, litera ö cu oe, litera ü cu ue iar ß
cu ss.

Ce reguli importante trebuie să ştiu? Una dintre cele mai importante reguli din limba germană
este că substantivele se scriu cu literă mare.

Pronunţia cuvintelor în limba germană

În limba germană există litere care se citesc la fel ca în limba română, iar pentru literele cu o
pronunţie diferită am creat următorul tabel:

litera se citeşte la fel ca exemplu


Ä e din cuvântul unde abhängen (ab-hen-găn)
c din cuvântul cadou cousine (cuzine)
C
ţ din cuvântul ţară Celsius (ţelsius)
ă din cuvântul casă ihre (ihră)
E
e din cuvântul unde dem (dem)
J i din cuvântul inel jemand (iemand)
c din cuvântul cadou kann (can)
K
înainte de literele e sau i la fel ca ch din cuvântul chiar Kette (chetă)
Ö io din cuvântul creion das Öl (das oil)
Q c din cuvântul cadou Qualität (cualitet)
z din cuvântul zebra sagen (zagăn)
S
s din cuvântul sare aus (aus)
ß s din cuvântul sare groß (gros)
Ü iu din cuvântul iubire für (fiur)
V f din cuvântul familie Verpacken (fepacăn)
W v din cuvântul vineri was (vas)
Z ţ din cuvântul ţara zurück (ţuriuc)

Grupurile formate din două litere identice sunt citite ca o singură litera, de exemplu: ll – l, nn
– n, ss – s, tt – t etc. Unele grupuri de litere au o pronunţie specială, dacă doriţi să studiaţi
acest aspect vă recomandăm următorul tabel:

literele se citesc la fel ca exemplu


3

ÄU oi din cuvântul doi häufig (hoifih)


CH h din cuvântul haine ich (ih)
EI ai din cuvântul ceai sein (zain)
EU oi din cuvântul doi neun (noin)
GE ghe din cuvântul gheaţă genau (ghenau)
IE i din cuvântul inel wieder (vida)
ST şt din cuvântul ştiinţă Stadt (ştat)
SCH ş din cuvântul şarpe schnell (şnel)
Învaţă să spui corect un nume pe litere în germană

Sunt câteva metode des întâlnite de a spune un nume pe litere în orice limbă, spre exemplu
puteţi folosi: nume de oraşe, nume de ţări sau denumirile întâlnite în alfabetul fonetic al limbii
respective. Atenţie! Dacă doriţi să folosiţi nume de ţări sau oraşe în limba germană, trebuie să
fiţi siguri pe scrierea şi pronunţia acestora, de exemplu: Austria în limba germană se scrie
Österreich şi se pronunţă iostăr-raih. În continuare, vom studia alfabetul fonetic german
(tabelul de mai jos) şi pe baza acestuia vom învăţa să spunem corect un nume pe litere în
limba germană. Am adăugat o pronunţie scrisă în paranteze pentru denumirile cu un oarecare
grad de dificultate.

Anton Ärger (erga) Berta


Cäsar (ţeza) Dora Emil
Friedrich (frid-rih) Gustav (gustaf) Heinrich (hain-rih)
Ida Julius (iulius) Kaufmann
Ludwig (lud-vih) Martha Nordpol
Otto Ökonom (econom) Paula
Quelle (cvele) Richard (rih-art) Siegfried (zig-frid)
Eszett Theodor Ulrich (ul-rih)
Übermut (iubărmut) Viktor Wilhelm (vil-helm)
Xanthippe (csan-tipe) Ypsilon (ip-silon) Zeppelin (ţepelin)

Română Germană Pronunţie


Care este numele dvs.? Wie heißen Sie? vi haisăn zi?

Care este numele tău? Wie heißt du? vi haist du?


Care este numele dvs. de
Was ist Ihren Nachname? vas ist irăn nah-name?
familie?
Numele meu este... Ich heiße... ih haise...
Puteţi spune numele pe Können Sie den Namen bitte chionăn zi den namen bite
litere, vă rog? buchstabieren? buhştabirăn?
4

Puteţi spune numele dvs. Können Sie bitte Ihren Namen chionăn zi bite irăn namen
pe litere, vă rog? buchstabieren? buhştabirăn?
Da, pot. Ja, Ich kann. ia, ih can

Numerele si numeralul in germana


In aceasta lectie veti invata numerele in limba germana de la 1 la 1000+ si
numeralul ordinal cu sfaturi de pronuntie si expresii uzuale. Cu ajutorul
numerelor veţi fi capabili să înţelegeţi conversaţii simple în germană, legate
de: preţuri, bani, oră, măsurători şi multe altele.

Numerele de la 1 la 1000+ în germană:

În doar trei paşi, cu ajutorul sfaturilor şi tabelelor noastre, veţi învăţa să


număraţi în limba germană, de la 1 la 1000+. Primul pas, este să studiaţi şi
să reţineţi numerele de la 1 la 20, deoarece, aceste numere nu se formează
conform nici unui model de memorare, trebuie să le acordaţi o atenţie
sporită. Numerele de la 13 la 19 se sfărşesc în -zehn. În următorul tabel se
află numerele de la 1 la 20, traduse în limba germană, pe ultima coloană
găsiţi sfaturile de pronunţie.

Română Germană Pronunţie


zero null nul
unu eins ainţ
doi zwei ţvai
trei drei drai
patru vier fiăr
cinci fünf fiunf
şase sechs zecs
şapte sieben zibăn
opt acht aht
nouă neun noin
zece zehn ţen
unsprezece elf elf
doisprezece zwölf ţviolf
treisprezece dreizehn drai-ţen
paisprezece vierzehn fir-ţen
5

cincisprezece fünfzehn fiunf-ţen


şaisprezece sechzehn zecs-ţen
şaptesprezece siebzehn zib-ţen
optsprezece achtzehn aht-ţen
nouăsprezece neunzehn noin-ţen
douăzeci zwanzig ţvan-ţig

Al doilea pas, este să învăţaţi să număraţi de la 21 la 99 în limba germană.


Numerele de la 21 la 99 se formează conform urmatorului model: unităţi
+ und + zeci. de exemplu: fünfundsiebzig (şaptezeci şi cinci),
achtundneunzig (nouăzeci şi opt). und este folosit doar pentru separarea
unităţilor de zeci, nu este folosit pentru separarea zecilor de sute. Din
următorul tabel este important să reţineţi denumirea zecilor exacte în limba
germană, iar cu ajutorului modelului precizat anterior, puteţi forma numerele
de la 21 la 99, fără nici un fel de probleme. În tabelul anterior, aţi invăţat
denumirile numerelor de la 0 la 20 în germană, de aceea, următorul tabel va
incepe cu numărul 21.

Română Germană Pronunţie


douăzeci şi unu einundzwanzig ain-und-ţvan-ţig
douăzeci şi doi zweiundzwanzig ţvai-und-ţvan-ţig
douăzeci şi trei dreiundzwanzig drai-und-ţvan-ţig
treizeci dreißig drai-sig
patruzeci vierzig fir-ţig
cincizeci fünfzig fiunf-ţig
şaizeci sechzig zecs-ţig
şaptezeci siebzig zib-ţig
optzeci achtzig aht-ţig
nouăzeci neunzig noin-ţig

Observaţie! Numerele de la 21 la 99 în germană, traduse literal, pot părea


total inversate pentru un vorbitor nativ de limba română, deoarece, zecile
sunt puse în locul unităţilor iar unităţile în locul zecilor. de exemplu:
einundzwanzig tradus literal înseamnă unu şi douăzeci.

În al treilea pas şi ultimul veţi învăţa să număraţi de la 100 la +1000 în


germană. Toate sutele exacte de la 100 la 900 în limba germană, se sfârşesc
în "-hundert". Dacă doriţi să formaţi sute în germană, tot ce trebuie să faceţi
este să lipiţi numărul unităţilor de cuvântul "-hundert", să spunem de
6

exemplu că vrem să formăm numărul 300, vom lua numărul drei (trei) pe
care îl vom alătura cuvântului "-hundert", rezultatul final va fi dreihundert.

Toate miile exacte de la 1000 la 9000, se sfârşesc în "-tausend", dacă doriţi


să formaţi mii în germană, puteţi aplica aceeaşi metodă învăţată în cazul
sutelor.

Atentie! Când formaţi numere complexe în germană, o mare parte din număr
se scrie legat, milioanele, zecile şi unitătile se scriu separat, de exemplu:
5853 = fünftausendachthundert dreiundfünfzig.

Română Germană Pronunţie


o sută (ein)hundert (ain)hun-dărt
două sute zweihundert ţvai hun-dărt
trei sute dreihundert drai hun-dărt
o mie (ein)tausend (ain)tau-zănd
două mii zweitausend ţvai tau-zănd

Numeralul ordinal în germană

Numeralul ordinal de la 1 la 19 în limba germană se formează conform


următorului model: numeralul cardinal + terminaţia -te (excepţie fac: erste
(1), dritte (3), siebte (7) şi achte (8). Numeralul ordinal de la 20 la 100 în
limba germană se formează conform următorului model: numeralul cardinal
+ terminaţia -ste. Numeralul ordinal în limba germană poate avea mai multe
terminaţii, deoarece, este tratat asemănător unui adjectiv. În tabelul următor
găsiţi numeralele ordinale în germană de la 1 la 100, sfaturile de pronunţie
sunt pe coloana a treia.

Română Germană Pronunţie


primul / prima erste erste
al doilea / a doua zweite ţvaite
al treilea / a treia dritte drite
al patrulea / a patra vierte firte
al cincilea / a cincea fünfte fiunfte
al şaselea / ... sechste zecste
al şaptelea / ... siebte zibte
al optulea / ... achte ahte
al nouălea / ... neunte nointe
al zecelea / ... zehnte ţente
7

al unsprezecelea / ... elfte elfte


al doisprezecelea / ... zwölfte ţviolfte
al treisprezecelea / ... dreizehnte drai-ţen-te
al paisprezecelea / ... vierzehnte fir-ţen-te
al cincisprezecelea / ... fünfzehnte fiunf-ţen-te
al şaisprezecelea / ... sechzehnte zecs-ţen-te
al şaptesprezecelea / ... siebzehnte zib-ţen-te
al optsprezecelea / ... achtzehnte aht-ţen-te
al nouăsprezecelea / ... neunzehnte noin-ţen-te
al douăzecilea / ... zwanzigste ţvan-ţig-ste
al douăzeci şi unulea / ... einundzwanzigste ain-und-ţvan-ţig-ste
al douăzeci şi doilea / ... zweiundzwanzigste ţvai-und-ţvan-ţig-ste
al douăzeci şi treilea / ... dreiundzwanzigste drai-und-ţvan-ste
al treizecilea / ... dreißigste drai-sig-ste
al patruzecilea / ... vierzigste fir-ţig-ste
al cincizecilea / ... fünfzigste fiunf-ţig-ste
al şaizecilea / ... sechzigste zecs-ţig-ste
al şaptezecilea / ... siebzigste zib-ţig-ste
al optzecilea / ... achtzigste aht-ţig-ste
al nouăzecelea / ... neunzigste noin-ţig-ste
al o sutălea / ... hundertste hun-dărt-ste

Matematică în germană

În următorul tabel veţi găsi termeni folositi în matematică, sfaturile de


pronunţie se găsesc pe ultima coloană:

Română Germană Pronunţie


adunarea Addition adiţion
plus plus plus
scăderea Subtraktion zubtracţion
minus minus minus
înmulţirea Multiplikation multi-plicaţion
înmulţit cu / ori mal mal
împărţirea Division divizion
împărţit la geteilt durch ghetail duih
8

împărţit la dividieren durch dividirăn duih


este egal cu ist gleich ist glaih

În finalul acestei lecţii vă vom oferi un ultim tabel ce conţine câteva propoziţii
de bază utile atunci când veţi purta conversaţii cu sau despre numere în
limba germană.

Română Germană Pronunţie


Cand este ziua dvs. de
Wann ist Ihr Geburtstag? van ist ir ghebur-stag?
nastere?
Cand este ziua ta de van ist dain ghebur-
Wann ist dein Geburtstag?
nastere? stag?
Sunt nascut pe intai ih bin am erste
Ich bin am erste September geboren
Septembrie septembă gheborăn
Sunt nascut pe 4 (patru) Ich bin am 4 (vierte) Februar ih bin am firte februar
Februarie geboren gheborăn
Eu sunt nascut in 1984 (o Ich bin in 1984 ih bin in ain-tauzănd-
mie nouă sute optzeci şi (eintausendneunhundert noin-hundărt fiăr-und-
patru) vierundachtzig) geboren aht-ţig
Astazi este prima zi de hoite ist dea erste
Heute ist der erste Arbeitstag
munca arbait-tag
Al doilea este fiul meu Der zweite ist mein Sohn dea ţvaite ist main zon
El este al treilea Er ist der dritte e ist dea drite

S-ar putea să vă placă și