Sunteți pe pagina 1din 6

l.

TEST DE INTELIGENŢĂ GENERALĂ

Testul de faţă este corelat cu cele mai cunoscute scale (Slanfbrd-Binet, Terman, Wechsler).
Testul se aplică persoanelor care au mai mult de 13 ani şi poate fi administrat individual şi
colectiv.
Instrucţiuni: Răspundeţi la întrebările testului (1-90), lucrînd cît se poate de repede, fără a
neglija acurateţea. Dacă doriţi, puteţi face calcule şi scrie rezultatele pe o pagină separată. Nu
meditaţi prea mult la o întrebare. Săriţi-le pe cele care vi se par grele, pentru a vă reîntoarce la
ele doar dacă mai aveţi timp.
Iată cîteva exemple de întrebări cu răspunsuri corecte:
a) bărbat este pentru băiat aşa cum femeie este pentru:
(1) tînăr; (2) copil; (3) doamnă; (4) fată; (5) mulţime. (4)
b) ce număr urmează în seria de mai jos?
2 4 6 8........................................................................(10)
c) Următoarele cuvinte pot fi aranjate pentru a forma o propoziţie.
Dacă propoziţia este adevărată, scrieţi, în spaţiul rezervat, litera
A. Dacă propoziţia este falsă, scrieţi litera F.
Nu copacii verzi niciodată sînt..................................(F)
(Cuvintele pot fi aranjate în propoziţia Copacii nu sînt niciodată verzi, care este falsă).
d) Care obiecte nu aparţin mulţimii de mai jos?
(1) creion; (2) stilou; (3) pix; (4) pensulă; (5) băţ.......(5)

Lucraţi mai departe în acelaşi fel Reţineţi că în alfabetul utilizat în probleme sînt exclude
literele A, A, I, Ţ, Ş.
Timp limită - 45 de minute.

1. Trompetă este pentru cîntat aşa cum carte este pentru: (1) distracţie; (2) citit; (3) muzică;
(4) cuvinte; (5) relaxare.
2. Automobil este pentru roată aşa cum este cal pentru: (1) picior; (2) coadă; (3) galop; (4)
vagon; (5) condus.
3. Ce număr urmează în seria de mai j os?
3 9 15 21....
4. Vacă este pentru şură aşa cum este om pentru:
(1) grajd; (2) lapte; (3) casă; (4) fermă; (5) restaurant.
5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Care este al şaptelea număr după numărul aflat chiar înaintea lui 6?
6. Următoarele cuvinte pot fi aranjate pentru a fonna o propoziţie.
Dacă propoziţia este adevărată, scrieţi litera A. Dacă propoziţia
este falsă, scrieţi litera F.
Arde lemnele pot nu uscate.
7. La fel procedaţi şi cu minatoarele cuvinte: Pe plutesc vapoarele niciodată
apă nu.
8. Ce număr urmează în seria de mai jos? 1 3 5 7
9. Următoarele cuvinte pot fi aranjate pentru a fonna o propoziţie. Dacă propoziţia este
adevărată, scrieţi A. Dacă propoziţia este falsă, scrieţi F.
O minge jucat fotbalul cu este.
10. Neglijent înseamnă
(1) fără griji; (2) interzis; (3) neimportant; (4) grijuliu.
11. Ion are 10 iei. Dacă ar avea cu 3 lei mai puţin, ar avea în jumătate
cît Gicu. Cu cîti lei are Gicu mai mult decît Ion?
(a) 7 lei; (b) 4 lei; (c) 2 lei; (d) 13 lei.
12. EI este pentru al lui aşa cum ea este pentru: (1) mine; (2) al lor; (3) ai ei; (4) al
ei; (5) al lui.
13. Care obiect nu aparţine mulţimii de mai jos? (1) radio; (2) baterie; (3)
televizor; (4) telefon.
14. Care cuvînt nu aparţine mulţimii de mai jos? (1) a vedea; (2) a auzi; (3) a
mirosi; (4) a vorbi.
15. Dacă numai păsări le au pene, care din următoarele afirmaţii este adevărată:

(1)Păsările cuibăresc primăvara


(2)Toate penele sînt uşoare
(3)Şerpii nu au pene
16. Care cuvînt nu aparţine mulţimii dc mai jos?
(1) arhitect; (2) constructor; (3) instalator; (4) doctor.
17. Ce număr urmează în seria de mai jos? 90 85 75 60 40
18. Ce număr urmează în seria de mai jos? 22 33 44 55 66
19. Botanist este pentru sociolog aşa cum plante este pentru: (1) femei; (2) probleme; (3)
societate; (4) sociologie.
20. Dacă o persoană este înnebunită, ea este:
(1) ignorantă; (2) maniacă; (3) şocată; (4) tulburată.
21. Aţă este pentru haină aşa cum fir este pentru:
(1) căptuşeală; (2) radio; (3) funie; (4) plasă; (5) metal.
22. Igiena se practică pentru:
(1) apă; (2) sănătate; (3) porţelan; (4) pioşenie.
23. Ce literă urmează în seria de mai j os? A C E G I
24. Care număr n-ar trebui să facă parte din seria de mai jos?
1 19 8 5 145 127
25. Scrieţi litera la fel de depărtată de prima literă a alfabetului pe cît este de depărtat primul /
de cel de-al doilea din cuvîntul inegalabili.
26. Care literă n-ar trebui să facă parte din seria de mai jos? A U Q E O I
27. /S. este pentru aşa cum Q este pentru
(a) H 0») FI (c) ^ (d) <f^ (e) ^
28. Următoarele cuvinte pot fi aranjate pentru a forma o propoziţie.
Dacă propoziţia este adevărată, scrieţi A. Dacă propoziţia este
falsă, scrieţi F.
Distruge bombardamentul oraşe poate şi nu oameni.
29. Ce număr urmează în seria de mai jos? 18 12 15 10 12 8
30. Următoarele cuvinte pot fi aranjate pentru a forma o propoziţie. Dacă propoziţia este
adevărată, scrieţi A. Dacă propoziţia este falsă, scrieţi F.
Dinţii nu sînt falşi naturali dinţi.
31. Dacă A şi B sînt litere, scrieţi C numai dacă 5 şi cu 5 fac 10, în care caz nu scrieţi altceva
decît litera D.
32. £ este pentru ^y7! aşa cum ~^ este pentru (a)^(b)^(c) J (d)£(e)^
33. \^ este pentru ^ aşa cum ^ este pentru

(a)LUO) m (c)Bd)3(e)c?
34. Ce număr n-ar trebui să facă parte din seria de mai jos?
2 6 17 18 54 162......
35. Ce literă urmează în seria de mai jos? A C F G
36. | este pentru |~j aşa cum este pentru
(a)</(b)\^(c)/>(d) f ](e) \^
37. Ce număr urmează în seria de mai jos? 21 20 18 15 11
38. Sud este pentru nord-vest aşa cum vest este pentru: (a) nord; (b) sud-vest; (c) nord-est; (d) sud-est.
39. Care număr n-ar trebui să facă parte din seria de mai jos? 2 4 100 38 20 7
40. Care cuvînt nu aparţine mulţimii de mai jos? (a) tristeţe; (b) melancolie; (c) regret; (d) doliu.
41. Ce literă urmează în seria de mai jos? A C B D F E G
42. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19.
Scrieţi numărul care apare în seria de mai sus pe atît de departe înaintea lui 14 pe cît K este depărtat de F în
alfabet.
43. Dacă toţi oamenii au haine, atunci oamenii mari au
(1) haine mari; (2) haine mai puţine; (3) haine; (4) puţine haine.
44. Ce număr urmează în seria de mai jos? 18 24 21 27 24 30 ...
45. Naziştii au jefuit oraşele prin:
(1) arme; (2) mitraliere; (3) distrugere; (4) furturi; (5) bombardare.
46. Ce număr urmează în seria de mai jos? 66 63 57 45
47. (•) este pentru o aşa cum |] este pentru
(a)D(b)« (c)i (d) ||(e) o
48. Ce număr urmează în seria de mai jos? 2 96 7 18 5 ....
49. Plan este pentru spaţiu aşa cum linie este pentru:
(1) pătrat; (2) cerc; (3) unghi; (4) dreptunghi; (5) plan.
50. Cîţi kilometri poate alerga un cîine în 3 min., dacă viteza lui este jumătate din cea a unei maşini care merge cu
40 km pe oră?
51. Un canoe are întotdeauna:
(1) pînză; (2) apă; (3) vopsea; (4) lungime.
52. Ce număr urmează în seria de mai jos? 65 68 72 77 83
53. Cîte litere din rîndul de mai jos sînt în vecinătatea unor vocale, dar după R sau K?
P A U L E G K A T L O I R Q O Z
54. Ce număr urmează în seria de mai jos? 2 A 9 B 6 C 13 D
55. Cîte litere din seria de mai jos se află înaintea lui A? A B K M X J T T V C R R P L
56. 20 de oameni pot săpa 40 de gropi în 60 de zile. în cîte zile pot săpa 10 oameni 20 de gropi?
57. Cîte litere din rîndul de mai jos se află nemijlocit înaintea unui număr impar şi imediat după un număr mai
mare ca 6? Z 1 9 A 4 B 3 14 19 C 8 9 B 9 D 12 E 17
58. Presupunem că Soroca este în capul listei, iar Orhei este al cincilea, în timp ce Chişinău se află pe listă egal
depărtat de ele. Dacă oraşul Cahul este înainte de Orhei şi Bălţi este chiar după Chişinău, care oraş se află pe
locul al doilea pe listă?
(a) Soroca; (b) Bălţi; (c) Chişinău; (d) Orhei; (e) Cahul.
59. Una dintre seriile de mai jos este în ordine inversă faţă de cealaltă, cu excepţia unui număr. Scrieţi numărul.
60. Un sfat comprehensibil este:
(1) rau; (2) comprehensibil; (3) inteligibil; (4) bun; (5) reprobabil.
61. Care cuvînt nu aparţine mulţimii de mai jos? (1) un; (2) o; (3) nişte; (4) ea.
62. Care dintre cuvintele de mai jos este mai apropiat ca sens de cuvîntul este?
(1) a fi; (2) sînt; (3) locuieşte; (4) există; (5) veste.
63. Un mercenar este:
(1) soldat; (2) trunchi; (3) detectiv; (4) vas.
64. Plic este pentru pic aşa cum stoc este pentru: (1) poc; (2) mic; (3) ac; (4) soc; (5) apă.
65. Neînduplecat este opusul lui:
(1) prost; (2) deosebit; (3) tolerant; (4) încăpăţinat.
66. Jumătate din banii aflaţi în buzunarele unui copil plus încă un leu reprezintă restul de la cumpărături. Dacă el
are în buzunar 15 lei, cît este restul?
67. Care dintre cuvintele de mai jos are acelaşi sens ca şi cuvîntul democraţie?
(1) anarhie; (2) absolutism; (3) putere a poporului; (4) dinastie; (5) clasă.
68. Dacă un tren are 3 minute întîrzierc şi întîrzie în continuare cîte 3 secunde pe minut, cîte minute trebuie să mai
meargă pentru a avea întîrziere de o oră?
69. Care dintre cuvintele de mai jos este mai apropiat ca sens de cuvîntul şterge?
(1) permite; (2) elimină; (3) gustos; (4) curat.
70. Fetele au întotdeauna:
(1) inimi bune; (2) haine; (3) chicoteli; (4) plete; (5) figuri.
71. Un motociclist mcrgînd cu 30 km pe oră se află înaintea altui motociclist care merge în acelaşi sens cu 50 km
pe oră. Ce distanţă în km se află între cei doi motociclişti, dacă pentru a-1 prinde din urmă pe primul cel de-al
doilea are nevoie de 15 minute?
72. Supărare este foarte apropiat ca înţeles de:
(1) alegere; (2) democraţie (3) spiriduş; (4) resentiment; (5) regret.
73. Un automobilist parcurge o jumătate de drum cu 30 km pe oră, iar cealaltă jumătate cu 60 km pe oră. Dacă
întregul drum are 20 km, cîte minute îi trebuie automobilistului pentru a-1 parcurge în întregime?
74. ABD este pentru CBA aşa cum QRT este pentru ....
75. Dacă 2 este A şi 6 este C şi 8 este D, iar 12 este F, cum aţi scrie Beaded, folosind cifre în loc de litere?
76. Cînd face supă, mătuşa Ana pune 1 păstaie de fasole la fiecare 2 boabe de mazăre. Dacă a pus în supă 300 de
boabe de mazăre şi păstăi dc fasole, cîte dintre ele sînt boabe de mazăre?
77. Nici un cîine nu poate cînta, dar unii cîini pot vorbi. Dacă ar fi aşa, atunci:
1) unii cîini pot cînta
2) toţi cîinii nu pot cînta
3) toţi cîinii nu pot vorbi.
78. Nici un om nu este bun, dar unii oameni nu sînt răi. Atunci:
1) toţi oameni nu sînt răi
2) nici un om nu este rău
3) toţi oamenii nu sînt buni.
79. Rîul Alb şi Rîul Verde au o lungime totală de 850 km, iar Rîul Verde este cu 250 km mai scurt decît Rîul Alb.
Cît de lung este Rîul Alb?
80. Sandu şi Ion au participat la o serie dc concursuri. Sandu a pierdut 68 de lei la două concursuri consecutive,
pierzînd cu 6 lei mai mult la al doilea concurs decît la primul. Totuşi, la al doilea concurs a pierdut cu 4 lei
mai puţin decît Ion. Cît a pierdut Ion la cel de-al doilea concurs?
81. Ciorapii de damă au întotdeauna:
(a) fire de mătase; (b) culoare atrăgătoare; (c) parfum; (d) greutate; (e) ochiuri dese.
82. Ce număr urmează în seria de mai jos?
978675
83. Un snop de banane are cu o treime mai multe banane decît un al doilea snop. Dacă snopul mai mic are cu 3
banane mai puţin decît primul, cîte banane are primul snop?
84. [>TJ este pentru [J^J aşa cum (jj^J este pentru

(a) lijjl (b) (+g) (c) (3JJ (d) gg) (e) [Sg]
85. Păsările nu pot decît să zboare şi să sară, dar viermii se pot tîrî.
Atunci:
1)păsările mănîncă viermi
2)păsările nu se tîrăsc
3)păsările se tîrăsc uneori.
86. Cutiile au întotdeauna
(1) unghiuri; (2) formă; (3) lemn; (4) sfori.
87. Care număr este cu atît mai mare decît 10, cu cît el este mai mic decît diferenţa dintre 30 şi 10?
88. Sandu are o colecţie de timbre de două ori mai valoroasă decît a oricărui dintre cei trei colegi ai săi. Ştiind că
valorile colecţiilor celor trei sînt egale şi că toţi patru şi-au vîndut colecţiile, a cîta parte din întreaga sumă i-a
revenit lui Sandu?
89. Pasăre este pentai peşte aşa cum avion este pentru: (1) barcă; (2) balenă; (3) vapor; (4) plută; (5) submarin.
90. Cuvintele următoare pot fi aranjate pentru a forma o propoziţie. Dacă este adevărată, scrieţi A. Dacă este falsă,
scrieţi F. Volum o carte bine definit nu are.
Pentru a determina coeficientul de inteligenţă (I.Q. - pronunţat ai chiu), se va proceda după cum urmează:
1) Conform Tabelului răspunsurilor corecte, se va calcula numărul răspunsurilor corecte (un răspuns corect - 1
punct).
2) în Tabelul de corespondenţă între rezultatul la test şi vîrsta mintală se va afla vîrsta mintală corespunzătoare
punctajului realizat.
3) Dacă subiectul este mai tînăr de 15 ani şi jumătate, se va împărţi vîrsta mintală la vîrsta cronologică
(exprimată în luni). Dacă subiectul are 15 ani şi jumătate sau mai mult, se va împărţi vîrsta mintală la 186.
4) Rezultatul obţinut se va înmulţi cu 100. Cifra obţinută este coeficientul de inteligenţă.
De exemplu: Subiectul în vîrstă de 14 ani şi 3 luni obţine la test 60 de puncte (60 de răspunsuri corecte).
Tabelul de corespondenţă între rezultatul la test şi vîrstă mintală arată că 60 de puncte corespund unei vîrste mintale
de 216. Numărul 216 împărţit la 171 (vîrstă în luni) este egal cu 1,26. înmulţind acest număr cu 100, obţinem 126.
Prin urmare, persoana are un I.Q. egal cu 126 (bun).

Tabelul răspunsurilor corecte


1(2), 2(1), 3(27), 4(3), 5(12), 6(F), 7(F), 8(9), 9(A), 10(1), ll(b), 12(4), 13(2), 14(4), 15(3), 16(4), 17(15), 18(77),
19(3), 20(4), 21(4), 22(2), 23(K), 24(8), 25(1), 26(Q), 27(c), 28(F), 29(9), 30(A), 31(D), 32(d), 33(d), 34(17), 35(0),
36(c), 37(6), 38(c), 39(7), 40(d), 41(1), 42(9), 43(3), 44(27), 45(4), 46(21), 47(c), 48(54), 49(5), 50(1), 51 (4),
52(90), 53(7), 54(10), 55(4), 56(60), 57(2), 58(c), 59(1), 60(3), 61(4), 62(4), 63(1), 64(4), 65(3), 66(8,5), 67(3),
68(1140), 69(2), 70(5), 71(5), 72(4), 73(30), 74(SRQ), 75(4-10-2-8-10-8), 76(200), 77(2), 78(3), 79(550), 80(1),
81(d), 82(6), 83(12), 84(d), 85(2), 86(2), 87(15), 88(2/5), 89(5), 90(A).
Tabelul de corespondenţă între rezultatul Ia test şi vîrstă mintală
2-94 3-96 4-98 5-100 6-103 7-105 8-107
9-109 10-111 11-113 2-115 13-117 14-119 15-122
16-124 17-126 18-128 19-130 20-132 21-134 22-136
23-138 24-140 25-143 26-145 27-147 28-149 29-151
30-153 31-155 32-157 33-159 34-162 35-164 36-166
37-168 38-170 39-172 40-174 41-176 42-178 43-181
44-183 45-185 46-187 47-189 48-191 49-193 50-195
51-197 52-199 53-202 54-204 55-206 56-208 57-210
58-212 59-214 60-216 61-218 62- 221 63-223 64-225
65-227 66-229 67-231 68-233 69-235 70-237 71-240
72-242 73-244 74-246 75-248 76-250 77-252 78-254
79-256 80-259 81-261 82-263 83-265 84-267 85-269
86-271 87-273 88-275 89-278

Distribuţia punctajelor
I.Q. Clasificare Procentaj
140 şi mai mult Excelent 1%
131-140 Superior 3%
111-130 Bun 26%
91-110 Normal 42%
71-90 Slab 24%
Sub 71 Inferior 4%