Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr. 2 la adresa UMPFE nr. 606/09.11.

2021

Precizări pentru unităţile de învăţământ privind completarea


Raportului Final de Evaluare și a Formularului de Evaluare Finală

1. Vă rugăm să completați datele cu multă atenție și să oferiți suficiente informații pentru


a determina corect rezultatele acestui proiect.
2. Unităţile de învăţământ vor transmite Raportul Final de Evaluare (RAFE) la
Inspectoratele Şcolare, în format electronic, la adresa indicată de inspectoratul școlar,
atât editabil, cât şi scanat, cu număr de înregistrare, semnătură şi ştampilă. RAFE va
fi denumit: Indicator Judet_Unitatea de învăţământ_RAFE (de ex. MS_Scoala Gimnazială
nr. 1 Tarnaveni_RAFE, pentru Școala gimnazială nr. 1 Târnăveni din județul Mureș).
3. Unităţile de învăţământ vor completa Formularul de evaluare finală (FEF), accesând
linkul următor https://forms.gle/hibL2ZuEjDCXJZPf8 . Unităţile de învăţământ se
vor asigura că, la finalul completării FEF, au dat clik pe câmpul “Trimite”.
În Formularul de evaluare finală (FEF), se solicită aceleaşi date ca şi în Raportul
Final de Evaluare (RAFE), aplicaţia Google Forms permiţând o colectare rapidă şi
sintetică a datelor, precum şi realizarea de grafice, statistici şi interpretări.
În acest sens, în vederea colectării corecte şi complete a datelor prin FEF, în
completarea acestuia se vor respecta cu stricteţe următoarele reguli, referitor la modul
de raportare a datelor care conţin cifre:
3.1. Nu se va folosi niciun semn de punctuaţie (punct, virgulă, spaţiu) pentru
delimitarea miilor şi milioanelor:
Exemplu corect: 1540000
Exemple incorecte 1.540.000 sau 1 540 000 sau 1,549,000
3.2. Se va folosi folosi DOAR punctul (.) pentru delimitarea zecimalelor:
Exemplu corect: 1540000.67
Exemple incorecte: 1540000,67 sau 1.540.000,67 sau 1,540,000.67
4. Toate datele şi informaţiile cantitative şi calitative din RAFE şi din FEF TREBUIE să fie
corecte și să corespundă cu datele raportate în Anexele pentru solicitările de tranşă.
Pentru a putea corela mai uşor datele, recomandăm unităţilor de învăţământ să
completeze mai întâi RAFE și, după ce se asigură că toate datele sunt corecte şi
complete, să completeze FEF.
Vă mulțumim!