Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE LECȚIE

DATA:

LOGOPAT:

LOGOPED:

LOCAȚIA:

ARIA CURRICULARĂ: Arii specifice și de compensare - logopedie

CONȚINUTUL TERAPIEI: Consolidarea fonemului Ș

OBIECTIV CADRU: Evaluarea optica, auditivă si kinestezic – motrică a fonemului Ș

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

- să recunoască auditiv și optic fonemele,respectiv grafemele;


- exersarea proceselor inițiale de atentie, memorare și gândire/logică.

OBIECTIVE FORMATIV – TERAPEUTICE:

- să creeze un climat afectiv pozitiv care să stimuleze/antreneze logopatul în activitatea terapeutică


- logopedică;
- să fie motivat și corect informat de cunoștintele acumulate anterior prin reluarea unor termeni,
tematici, cunostințe, materiale.

METODE ȘI PROCEDEE:

- conversația, imitația, descrierea, gimnastica recuperatorie, acțiunea practică


demonstratia,comparatia,explicatia,exercitiul.
- Fișe, planșe, oglinda logopedică, imagini, plastilină, pix, foi.

BIBLIOGRAFIE:

- C-tin Punescu - “Tulburarile de limbaj la copil”,


- Emilia, Nicolae Jurcau - “Cum vorbesc copiii nostri.”
- E.Vrajmas - “Terapia tulburarilor de limbaj”
- G. Burlea – “Tulbubrările limbajului scris – citit.”
- A. Gherguț - “Sinteze de psihopedagogie specială”
Demersul activității
Nr.
Obiective Etape Conținutul activității Timp Observații
Crt
1. Pregătirea activității Moment Se asigură condițiile unui climat 1 min
organizatoric psihopedagogic, psihoafectiv,
Cunoașterea optim necesar desfasurarii activi-
potențialului fonator tății terapeutice de diagnoza si
terapie logopedică recupe-
ratorie;
Pregatirea materialelor si
mijloacelor pentru terapie;

Exersarea Exercitii pregatitoare și de


inspir-expirului activare(rotirea capului, a 5 min
umerilor, )
Exerciții de respirație din poziția
așezat pe scaun cu palmele pe
talie.
Exercițiu joc de respirație:
avionul (se ridică aripile = inspir,
aterizare în expir cu brațele pe
lângă corp.)

Exerciţii de Exerciţii de apucare, frământare, 3/5 min


antrenare- modelare a plastilinei,
stimulare a
musculaturii
fine a mâinilor/
degetelor
(fineţe, precizie,
coordonare
oculo-motorie
şi control
motric)

2. Reactualizarea Încălzire Exercițiu joc - Ghicitoare 2 min


cunoștințelor anterioare
Recunoașterea Reactualizarea scrierii literei Ș și
fonemelor J (tipar, de mână, majuscule, 1 min
vizual litere mici)
3. Consolidarea Testarea Valorificarea corectitudinii 1 min
potențialului fonator pronunției pronunției fonemelor izolate sau
fonemelor în cuvinte

Exerciţii de reproducere de sunete


Dezvoltarea onomatopeice produse de 20 min
abilităților diferite obiecte şi animale
Exerciții re citire și direrențiere a
paronimelor

Exerciții de citire a silabelor,


logatomilor, combinațiilor
consonantice
Exerciții de citire a cuvintelor cu
litera Ș în poziție inițială,
mediană și finală
Exerciții de citire a propozițiilor
propuse
Exerciții de diferențiere Ș si J.
Completarea propozițiilor
lacunare cu cuvinte din coloana
alăturată.

4. Recapitulare și evaluare Antrenarea în Recompensă verbală, afectivă, 3 min


evaluare material simbolică
Se va aprecia calitatea activitații
logopatului, măsura în care a
răspuns la cerințe și sarcini

S-ar putea să vă placă și