Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

1
la Regulamentul privind restituirea cheltuielilor,
legate acordarea compensării diferenței de preț
pentru consumul gazelor naturale/energiei
termice pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea
prețurilor reglementate la gazele naturale/tarifelor reglementate la energie termică

Raport privind gazele naturale, livrate consumatorilor casnici


în limita de pînă la 50 m3 (inclusiv) și 51-150 m3 (inclusiv) pe lună
și cuantumului compensațiilor cheltuielilor, conform Legii privind compensarea
diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului

Denumirea Asociației______________________
ID-ul Asociației în Sistemul informațional
de evidență a gazelor CC&B_________________
Adresa___________________________________
Luna____________________________________

ID-ul Nr. NPP Volumul Calculul compensației Suma


Asociației apart- locatarului gazelor compensației,
lui consumate Total
de locatar Volumul Tarif Tarif (incl. Mărimea Volumul Tarif Tarif (incl. Mărimea
în luna gazelor provizoriu TVA) din compensației gazelor provizoriu TVA) din compensației
curentă pînă la reglementat 03.11.2020 (incl. TVA) de la reglementat 03.11.2020 (incl. TVA)
3
50m (incl. TVA) pentru 51m3 la (incl. TVA) pentru
3 3
din primele 50m 150 m din următoarele
01.11.2021 01.11.2021 100m3
1 2 3 4 5 6 7 8=5*(6- 9 10 11 12=9*(10- 13
7)*67% 11)*50%
...
Total

Director
Contabil-șef
L.Ș.