Sunteți pe pagina 1din 4

Exemple de itemi pentru pregătirea tezei

Sesiunea DECEMBRIE Clasa a 11-a, REAL

x 2+ 2 x−8 (2 x+ 3)2−9 √ 5−x −2


1. Calculaţi: a) lim b) lim c) lim
x →2 3 x−6 x →0 (3 x −2)2−4 x →1 x−1
x
sin 3 x+ sin 4 x 2 x +1
d) lim
x →0 x
e) lim
x→ ∞
( 2 x−3 )
√m2−x 2 ,dac ă x ≤ 2 să aibă limită în punctul
2. Aflaţi valorile lui m∈ R, astfel încât funcţia f : R → R , f ( x ) = { mx+ 4 , dac ă x>2
x 0=2.
3. Sa se calculeze derivate functiei, indicând domeniul de derivabilitate:
3
a) f ( x )=( √ x−2)( √4 x +3) b) f ( x )=e x −sin x+ log 2 x−5
4 2 1 1 2−x 2
c) f ( x )=x + x −x +3− + d) f ( x )=
x x2 2+ x 2
2
4. Sa se rezolve ecuatia f ( x )=0 pe domeniul de definitie al functiei f ( x )=ln x +
¿
.
x2
5. Sa se gaseasca solutiile intregi ale inecuatiei f (x )≤ 0, daca f ( x )=x 3−x 2−8 x + 4.
¿

(−1 )n ∙ n
6. Scrieţi primii patru termeni ai şirului cu termenul general a n= 2 .
n −5
7. Aflaţi suma primilor 25 de tremeni ai progresiei aritmetice cu primul termen egal cu -5 şi al şaptelea egal cu 13.
8. Aflaţi suma primilor cinci termeni ai progresiei geometrice 32 ; 8 ; .. ..
9. Suma a trei numere pozitive, care formează o progresie aritmetică, este egală cu 21. Dacă la cele trei numere vom
adăuga respectiv 10, 3 şi 1, numerele obţinute vor forma o progresie geometrică. Aflaţi numerele iniţiale.
10. Suma dintre termenul al treilea și al șaselea al unei progresii aritmetice este -7, iar diferența dintre termenul al
optulea și al patrulea este -12. Să se afle termenul al douăzecelea al progresiei.
11. Un turist are de parcurs un traseu cu lungimea de 21 km. În prima oră el parcurge 4,2 km, iar în fiecare din
următoarele ore viteza lui se micșorează cu 0,4 km/h. Să se afle în cât timp turistul va parcurge acest traseu.
2n +1
( √ 16 n2−5 n+ 1−4 n ) 3 n+2
12. Să se calculeze: a) lim
n→∞
b) lim
n→∞
( 3 n+1 )
2
f : R → R , f ( x ) = x +4 ax , dac ă x ≤ 1
13. Se consideră funcţia
{x +a 3 , dac ă x> 1
3 ;

Să se determine valorile parametrului real a pentru care funcţia f este continuă pe R .


a , dac ă x=−1
14. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x ) =
{ √ x+5−2
x+1
, dac ă x ≠−1
.

Să se determine valorile parametrului real a pentru care funcţia f este continuă pe R .


2 x , dac ă−1≤ x< 2
15. Să se studieze continuitatea funcţiei f : [−1 ; 4 ] → R , f ( x )=
{
4 , dac ă x =2
x +1 , dac ă 2< x ≤ 4
şi să se traseze graficul ei.
16. Să se rezolve în R inecuaţia (2 x −8)∙(x 2 + x−12)≤ 0.
17. Să se calculeze derivatele funcţiilor, stabilind D( f )şi D( f ' ):
3 4 3 2 1
a) f ( x )=5 x +2 √ x − +3 b) f ( x )= +ln ⁡( 3 x−1)
√x x−4
x−1 x
c) f ( x )=2 sin x ∙(2 x + x 2) d) f ( x )= +2
x 2+ x
18. Să se rezolve inecuaţia f (x) ≥ f ' (x ), dacă f ( x )=x 2 +4 x.
1
19. Să se rezolve ecuaţia f ' ( x )=0, dacă f ( x )=3 ln x− −4 x +8 .
x
3
20. Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f ( x )=( x2−3 ) în punctul cu abscisa x 0=2.
3π √ 2 sin 2 x+ x −π .
21. Să se afle soluţiile ecuaţiei f I ( x )=0, care aparţin intervalului 0 ; [ 2 ]
, dacă f : R → R , f ( x ) =
2
f I ( x)
22. Să se rezolve inecuaţia I
≥ 0, dacă f ( x )=x 3−3 x , g ( x )=x 2 +6 x .
g (x)
23. Să se afle valorile parametrului real a pentru care ecuaţia f I ( x )=0 nu are soluţii reale,
dacă f ( x )=a x 3 +3 x 2+ 6 x.
24. Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f ( x )=e 4 x−3, care este paralelă cu dreapta y = 4x+5.
25. Să se afle punctul de pe graficul funcţiei f ( x )=ln ( 4 x−1 ) în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta y=x
26. Să se determine a ∈ R , astfel încât numerele 2a−1 ,2−a+2 +1 , 2a+1 +1, în această ordine, să fie în progresie aritmetică.
27. Să se determine x ∈ R, astfel încât numerele a, b, c, în această ordine, să fie în progresie aritmetică, dacă
a=lg 2 , b=lg ( 2 x −6 ) , c=lg ( 2x +34 ).
28. Fie o progresie aritmetică cu 20 de termeni, pentru care al 9-lea şi al 11-lea termeni sunt, respectiv, cea mai mare şi
1 1
cea mai mică soluţie a ecuaţiei ∙lg 2+lg √ x 2+ 4 x +5= ∙ [ lg ( x 2−4 x +5 ) +1 ] . Să se calculeze suma termenilor
2 2
progresiei.
29. Fie funcţia f : R → R , f ( x ) =−x 3+3 x 2−5 x +1. Determinaţi valoarea maximă a derivatei funcţiei f.
30. Fie funcţia f : R → R , f ( x ) =cos2 x+ sin x . Determinaţi soluţiile ecuaţiei f I ( x )=0, care aparţin intervalului
−π π
[ ; .
2 2 ]
x +2
31. Indicaţi punctele în care tangenta la graficul funcţiei f : R ¿ {2¿}→ R , f ( x )= are panta egală cu -1.
x−2
32. Determinaţi valorile parametrului real c, pentru care dreapta y=3 x +4 este tangentă la graficul funcţiei
f : R → R , f ( x ) =3 x 2−3 x +c .
33. Aflaţi valorile parametrului real a pentru care dreapta de ecuaţie y=ax−2 este tangentă la graficul funcţiei
f : ( 0 ;+ ∞ ) → R , f ( x )=1+ln x .
t3
34. Un mobil se mişcă rectiliniu după legea s ( t ) = −t 2+t−1 (t este timpul de mişcare exprimat în secunde). Să se
3
afle viteza în m/s după 4 secunde de la începutul mişcării.
35. Să se afle valorile parametrului real a pentru care dreapta de ecuaţie y=x +a este tangentă la parabola
y=x 2 +ax .
36. Să se scrie ecuaţiile tangentelor la graficul funcţiei f ( x )=x 2−2 x−8 în punctele de intersecţie ale graficului
funcţiei f cu dreapta de ecuaţie y=−2 x +1.
37. Să se rezolve inecuaţia f ' ( x ) >g ' ( x) pe domeniul maxim de definiţie ale funcţiilor f şi g, dacă
f ( x )=x 2−x , g ( x )=ln x .
1 3
38. Să se afle punctele de pe graficul funcţiei f ( x )= x −3 √ 3 x+ √3 în care tangenta la grafic formează cu semiaxa
√3
pozitivă a axei absciselor un unghi cu măsura de 60O.
39. Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f ( x )=−x 3 +3 x 2−4 , care are cea mai mare pantă.
40. Să se calculeze derivatele funcţiilor, indicând domeniul de derivabilitate:
1
b) f ( x )=( x−1 ) x ; c) f ( x )=( cos 2 x )sin x .
a) f ( x )=x ln ( x+2 );
41. Să se rezolve ecuaţia f ' ' ( x )=0, dacă f ( x )=( x +1 ) ∙ ln x−2 ( x−1 ) .
42. Să se rezolve ecuaţia f ' ( x )=0, dacă f ( x )=5 x +sin 2 x −4 √ 3 sin x .
ax
43. Se consideră funcţia f : R ¿ {−1; 1¿}→ R , f ( x )=x− 2
, a ∈ R . Dacă f ' ( 0 ) =0, să se afle a 2+ a−1.
1−x
44. Fie funcţia f : ( 0 ;+ ∞ ) → R , f ( x )=1+ x ∙ ln x . Aflaţi valoarea expresiei f ( 1 ) + f ' ( 1 ) + f ' ' (1 ) .
45. Să se determine un punct P pe graficul funcţiei f : ( 2 ;+ ∞ ) → R , f ( x )= √ 2 x−4, ştiind că tangenta în P la grafic
trece prin originea de coordonate.
46. Determinaţi cel mai mare număr întreg care este soluţie a inecuaţiei f ' ( x ) ≤ f ( x ) , dacă f ( x )=e−3 x ( 2 x−5 ) .
47. Determinaţi coordonatele punctului de tangenţă a dreptei y=−x+1 cu graficul funcţiei 𝑓:R→R, f ( x )=e−2 x + x .

48. Fie funcția f : ( −π2 ; π3 ) → R , f ( x )=sin x. Determinați valorile reale ale lui x pentru care f ( x )=2 √3 f ( x ).
2 I

49. Fie funcția f : ( π ; 2 π ) → R , f ( x )=2 cos x−x . Determinați suma soluțiilor ecuației f I ( x )=0.
1
50. Să se rezolve ecuaţia f ' ( x )=0, dacă f ( x )=ln x − −2 x+5 .
x

x2 +1
51. Fie funcţia f : R ¿ → R , f ( x )= . Determinați intervalele, pe care funcţia 𝑓 este descrescătoare.
x
52. Aflaţi punctele de extrem ale funcţiei f : D → R , f ( x )= x2 ∙ ln x , D fiind domeniul ei maxim de definiţie.
x
53. Arătaţi că funcţia f : ( 0 ;+ ∞ ) → R , f ( x )=ln ( x+ 1 )− este strict crescătoare pe domeniul său maxim de
x +1
definiţie.
−1 3 2
54. Fie funcţia f : R → R , f ( x ) = x + 4 x −12 x +18. Determinaţi intervalele de monotonie, extremele locale şi
3
punctele de inflexiune ale funcţiei date.
55. Fie funcţia f : R → R , f ( x ) =cos2 x+ sin x .
−π π
Determinaţi soluţiile ecuaţiei f I ( x )=0, care aparţin intervalului [ ; .
2 2 ]
x
56. Fie funcţia f : D → R , f ( x )= . Determinaţi punctele de extrem local ale funcţiei f.
ln x
57. Fie funcţia f : D → R , f ( x )= x−1+ ln ( 3−x ). Determinaţi: a) D; b) intervalele de monotonie;
c) punctele de extrem local; d) intervalele de convexitate, concavitate; e) punctele de inflexiune.
2
58. Aflaţi valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) =5x + 2 x.

59. Fie funcția 𝑓:ℝ→ℝ, f ( x )=e2 x ( 1−2 x )+ a . Determinați valorile reale ale lui 𝑎, pentru care axa absciselor este
tangentă la graficul funcției 𝑓.
60. Determinaţi valorile reale ale parametrului m pentru care funcţia f : R❑ → R , f ( x )=x 4 e x admite un punct de
extrem local pe intervalul [m; m+5].
61. Un lot de pământ de formă dreptunghiulară trebuie îngrădit, ştiind că dintr-o parte el se mărgineşte cu peretele unui
hambar. Preţul unui metru de gard paralel cu hambarul este de 200 lei, iar a unui metru de gard perpendicular pe
hambar este de 300 lei. Să se determine aria maximă care poate fi îngrădită, dacă se dispune de 36 000 lei.
62. Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f : R → R , f ( x ) =3 x 4 + 4 x 3−2.
63. Să se determine intervalele de convexitate şi concavitate şi punctele de inflexiune ale funcţiei
f : R → R , f ( x ) =x 4−12 x 2+5 x−1.
64. Determinaţi extremele funcţiei f : (−0,5; +∞ ) → R , f ( x )=√ 2 x +1−0,5 x şi intervalele ei de monotonie.
65. Fie funcţia f : R → R , f ( x ) =m x−ln ( x 2 +1 ) , m∈ R . determinaţi valorile lui m pentru care funcţia este strict
descrescătoare pe R.
66. Scrieţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f : [ √ 5 ;+∞ ¿ → R , f ( x )=√ x 2−5, care trece prin punctul A(1; -1).
67. Fie funcția f : R → R, f ( x )=x 3 + ( a−1 ) x 2 + ( a 2−1 ) x+2. Determinați valorile reale ale lui a, pentru care x=0
este un punct de extrem local al funcției f .
68. Fie funcția f : ( 0 ;+ ∞ ) → R , f ( x )=x ∙ ln x. Determinați intervalele de monotonie ale funcției f .
π
[ ]
69. Fie f : 0 ; → R , f ( x )=√ 3 ∙sin 2 x . Determinați coordonatele punctului de pe graficul funcției f, tangenta
2
la grafic în care formează cu direcția pozitivă a axei Ox un unhgi de 1200.
70. Fie funcția f : R → R , f ( x )=cos 3 x + ( a2−2 a ) ( x +3 ). Să se determina valorile reale ale parametrului a , pentru care
funcția f este monoton crescătoare pe R .
71. Pentru care valori ale parametrului real a funcţia f : R → R , f ( x ) =( a3 −3 a2−4 a ) x−5 xeste descrescătoare pe R?
72. Fie funcția f : R → R , f ( x )=x 3 + ( a−1 ) x 2 + ( a 2−1 ) x+2. Determinați valorile reale ale lui a , pentru care x=0 este
un punct de extrem local al funcției f .
73. Fie funcția f : R → R , f ( x )=e2 x ( 1−2 x )+ a. Determinați valorile reale ale lui a , pentru care axa absciselor este
tangentă la graficul funcției f .
74. Fie funcţia funcţia f : R → R , f ( x ) =a x3 + b x 2 +cx +d . Determinaţi valorile coeficienţilor a , b , c , d , dacă graficul
funcţiei trece prin punctele O ( 0 ; 0 ) , A ( 1 ; 0 ) , B (−1 ;−6 ), iar tangenta la grafic în punctul A are panta egală cu -5.
75. Pentru care valori ale parametrului real a funcţia f : R → R , f ( x ) =ln ( x 2+ 2 )−a x este strict crescătoare pe R?
76. Fie funcţia f : R → R , f ( x ) =mx−ln ( x 2+1 ) . Determinaţi valorile parametrului real m pentru care funcţia f este
strict descrescătoare pe R.
77. Fie funcția f : R → R , f ( x )=e x ( a x 2 +1 ). Determinați valorile reale ale lui a , pentru care funcția f este monoton
crescătoare pe R .
78. Fie funcția f : R → R , f ( x )=e x ( m−3 x−x 2 ). Determinați valorile reale ale lui m , pentru care funcția f este
monoton descrescătoare pe R .
79. Determinați valorile reale ale parametrului a , pentru care funcția
1 2 3 2
f : R → R , f ( x )= ( a −1 ) ∙ x + ( a−1 ) ∙ x +2 x +1 este crescătoare pe R .
3
80. Determinaţi valorile parametrului real a pentru care funcţia f : R → R , f ( x ) =x6 ∙ e−x admite un punct de extrem
local pe intervalul [ a ; a+7 ].

S-ar putea să vă placă și