Sunteți pe pagina 1din 10

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la transmiterea unor bunuri


------------------------------------------------------------
În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările
ulterioare, și al art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea
publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se transmit, cu acordul consiliilor locale, cu titlu gratuit, din proprietatea
statului, administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în proprietatea
unităților administrativ-teritoriale, bunurile indicate în anexă.
2. Unitățile administrativ-teritoriale vor repartiza tehnica de calcul primită
instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal, conform necesităților.
3. Ministerul Educației și Cercetării în comun cu autoritățile publice locale
vor institui comisiile de transmitere și vor asigura, în termen de 30 de zile,
transmiterea bunurilor indicate în anexă conform prevederilor Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA


Contrasemnează:
Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală
Y:\200\2021\HOTĂRÂRI\23244\23244 - redactat (ro).docx
3

Anexă
la Hotărârea Guvernului nr.

LISTA
bunurilor care se transmit din proprietatea statului, administrarea
Ministerului Educației și Cercetării, în proprietatea unităților administrativ-teritoriale

Unitatea
Nr. Raionul/ Preț Cantitatea, Valoarea de
Denumirea bunurilor distribuite de
crt. municipiul unitar, lei buc. bilanț, lei
măsură
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
1. Anenii Noi 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 364 1890204,68
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
2. Bălţi 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 54 280414,98
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
3. Basarabeasca 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 108 560829,96
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
4. Briceni GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB, buc. 5192,87 156 810087,72
1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A
4

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA


Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
5. Cahul 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 491 2549699,17
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
6. Călăraşi 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 326 1692875,62
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
7. Cantemir 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 201 1043766,87
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
8. Căuşeni 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 455 2362755,85
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
9. Chişinău 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 840 4362010,80
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
10. Cimişlia GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB, buc. 5192,87 174 903559,38
1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A
5

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA


Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
11. Criuleni 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 146 758159,02
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
12. Donduşeni 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 99 514094,13
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
13. Drochia 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 213 1106081,31
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
14. Dubăsari 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 97 503708,39
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
15. Edineţ 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 192 997031,04
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
16. Făleşti GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB, buc. 5192,87 356 1848661,72
1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A
6

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA


Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
17. Floreşti 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 309 1604596,83
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
18. Glodeni 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 116 602372,92
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
19. Hînceşti 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 607 3152072,09
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
20. Ialoveni 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 335 1739611,45
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
21. Leova 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 274 1422846,38
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
22. Nisporeni GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB, buc. 5192,87 116 602372,92
1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A
7

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA


Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
23. Ocniţa 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 100 519287,00
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
24. Orhei 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 569 2954743,03
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
25. Rezina 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 138 716616,06
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
26. Rîșcani 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 150 778930,50
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
27. Sîngerei 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 348 1807118,76
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
28. Şoldăneşti GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB, buc. 5192,87 463 2404298,81
1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A
8

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA


Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
29. Soroca 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 189 981452,43
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
30. Ştefan Vodă 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 287 1490353,69
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
31. Străşeni 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 411 2134269,57
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
32. Taraclia 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 141 732194,67
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
33. Teleneşti 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 351 1822697,37
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
34. Ungheni GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB, buc. 5192,87 503 2612013,61
1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A
9

2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA


Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
Notebook Lenovo V15-ADA, AMD Athlon Gold 3150U (2.40
GHz), 15.6 1920x1080, 15.6 FHD, Windows 10 Pro 64, 8.0GB,
35. UTA Găgăuzia 1x256GB PCIe-NVMe, AMD Radeon Graphics, QCA6174A buc. 5192,87 210 1090502,70
2x2ac, 0.3M 2 MIC, 2 Cell LiPol 35Wh, 2YR, HDMI-VGA
Adapter, USB Mouse Gembird, USB to LAN
TOTAL 9889 51352291,43
NОТД INFОRМАТIЧД
la proiectul HotёrArii Guvemului
cu рriчirе la transmiterea чпоr Ьчпчri

1. Dепчmirеа ачtоrчlui qi, dup5 caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа


rоiесtчIчi
Proiectul Ноtdrбrii Gччегпчlчi cu рriчirе la tгапsmitеrеа unor Ьчпчri este еlаЬоrаt
de сёtrе Ministerul Educa}iei Ei Cercetirii qi prevede dotarea institutiilor de
iпчi{йmАпt general сч 9889 de laptop-uri.
2. Condi{iile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act normativ qi finalitй(ile
чrmйritе

л Ministerul Educaliei qi Cercetйrii este implementatorul Proiectului Rеfоrmа


Invйtйmбntului in Moldova (PRIM) in cadrul Acordului de Fiпап!аrе nr. б l81
(fiпап!аrе adilionalё pentru PRIM), semnat intre Republica Moldova gi Asocialia
Iпtеrпаliопаli pentru Dezvoltare qi ratificat de сДtге Parlamentul Republicii Moldova
prin Legea пr. 88 din 24 mai 2018.
Astfel, in cadrul Proiecfului "Rеfоrmа iпчё{ёmбпtчlчi din Moldova" (PRIM), au
fost achizi{ionate l0000 de laptop-uri, dintгe саге 9889 de laptop-uri sunt repartizate
instituliilor de iпчДlimбпt gепегаl din subordinea administraliilor publice locale, iаr
1 1 l instituliilor de invй{imAnt general din subordinea МЕС.

in context, proiecful Ноtйrбrii Guvemului сч privire la transmiterea чпоr Ьчпчri


prevede dotarea instituliilor de invё{imAnt general cu 9889 de laptop-uri Ei а fost
elaborat in scopul doйrii instituliilor de iпчi!йmДпt cu tehnicб de calcul, репtrч а oferi
accesul еlечilог la tehnologiile iпfоrmаliопаlе песеsаrе pentru dеsfфчrаrеа
procesului educalional in сlаsй gi la distan!ё. Finalitatea чгmаritа este de а oferi
posibilitatea elevilor si beneficieze de laptopuri la necesitate, in scopul asiguririi
accesului la educalie la distan{й in perioada de pandemie qi пч numai, рriп
transmiterea acestora in utilizare tеmроrаrа.
Pentru а asigura о repartizare соrесtЁ ýi echitabilй а tehnicii de calcul, prin ordinul
МЕСС пr. 379 din 09.04.2021 au fost арrоЬаtе сritеrлiilе de rераrtizаге ale tehnicii de
calcul achizilionate din cadrul Proiecfului "Rеfоrmа Invй{ёmAntului din Moldova".
Мепliопёm сё in scopul determinЁrii necesitбtilor reale, asiguririi evidenJei qi
monitorizйrii modului de utilizare а tehnicii de calcul, in Sistemul Informational de
Management in Educalie (SIME) au fost adёuga{i indicatoгi cu privire la necesitatea
de tehnici de calcul а elevului gi cadrului didactic, tehnica de calcul primitё in utilizare
temporara, реriоаdа de utilizare etc,
дstfеl, in martie 2021, au fost declarate in SIME, fiind сопfirmаtе рriп sеmпДtчrа
conducatorului instituliei de iпчЩйmбпq necesitйli privind 20698 de unitali de tehnicД
de calcul, dintre саге l1214 unitati pentru elevii din clasele |-4,920l unitati pentru
elevii din clasele 5-9 Ei 283 un. pentru elevii din clasele 10-12, Reieqind din пчmДrul
del чri d tnu cum i din tul сi trч iпчё tul rlmаr Se о teazб
репtrч dеsfфчrаrеа procesului educalional cu раrtiсiраrе fizicй, laptop-urile ач fost
repartizate сопfоrm necesitДlilor declarate pentru cl. 5-12 integral qi сirса 5% din
пчmёrul necesitй}ilor declarate репtrч clasele l -4.
3. Principalele рrечеdеri ale proiectului ýi eviden{ierea еlеmепtеlоr noi
Potrivit proiectului se рrорчпе transmiterea, сч acordul consiliilor locale, а
Ьчпчrilоr Ei materialelor circulante din proprietatea statului, administrarea
Ministerului Educa}iei gi Сеrсейrii, iп рrорriеtаtеа uniйlilor administrativ-teritoriale.
ReieEind din contexful pandemiei de COVID-19 qi necesitatea rераrtizйгii rapide
а acestor Ьчпчri, se рrорчпе са Ноtйrбrеа de Guvem sй intre in чigоаге la data
publicйrii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
4. Fundamentarea есопоmiсо-fiпапсiаrй
Prezentul proiect nu necesitб cheltuieli suplimentare.
Ministerul Educaliei gi Cercetirii а receptionat Deciziile Consiliiloг
Raionale/Municipale cu privire la асоrdчl rесер!iопёгii tehnicii de calcul.
5. Modul de iпсоrроrаrе а actului iп cadrul normativ in vigoare
Pentru implementarea prezenfului proiect пч va fi песеsаri modificarea аltог acte
normative.
б. Avizarea qi consultarea рчЬliсй а proiectului
in scopul rеsресtёrii рrечеdеrilоr Legii пr. 2З9120О8 privind tгапsрагеп{а in
procesul decizional, proiecful а fost plasat ре pagina web oficiala а Ministerului
Educatiei si cercetirii \\,,\l,rv. mесс. ov.md compartimentul Тrапsраrеп!й, directoriul
Тrапsраrеп!б decizionali, secliunea Modul de раrtiсiраге.

Ministru Anatolie TOPALA

Ехесчtдп!: А,Рrisасагч, tel 0 222з2785