Sunteți pe pagina 1din 2

a) Documente referitoare la conducătorul auto:

 Permis de conducere;
 Pașaport;
 Carnet “BUCH” privind evidența perioadelor de lucru și de odihnă.
b) Documente referitoare la autovehicul:
Foaie de parcurs;;
Diagramă tahograf;
Certificat de agreere;
Carnet de trecere prin văi CPD;
Autorizație de transport international;

1. Compartimentul general.
1.1.1. Caracteristica întreprinderii şi a rutelor deservite.
1.1.2. Regimul de lucru al întreprinderii şi caracteristica formelor de lucru a şoferilor.
1.1.3. Caracteristica rutelor alese.
2. Compartimentul tehnologic.
2.1. Aprecierea traseului rutelor şi stabilirea regimului de lucru şi odihnă al echipajului.
2.2. Alegerea modelului de automobil.
2.3. Calculul ÎTE a automobilului pe ruta.
2.3.1. Zile în circulaţie.
2.3.2. Zile în staţionare.
2.3.3. Zile de odihnă.
2.3.4. Zile ale unui rulaj.
2.4. Calculul ÎTE a automobilului mijlocii.
2.5. Parcursul anual total mijlociu.