Sunteți pe pagina 1din 1

 Înscrieri: 13-16 iulie 2017

 Probele scrise ale examenului de admitere: 17 iulie 2017 incepand cu ora 9:00
 Afişarea rezultatelor probei scrise: 19 iulie 2017
 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 20 iulie 2017
 Rezolvarea contestaţiilor: 20 iulie 2017
 Afişarea rezultatelor examenului de admitere: 20 iulie 2017
 Confirmarea locului obţinut (depunerea diplomei de bacalaureat în original, plata primei
rate a taxei de şcolarizare): 21-22 iulie 2017
 Afişarea rezultatelor admiterii după confirmări: 22 iulie 2017
 Plata taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi după confirmări: 24 iulie 2017
 Depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări: 25 iulie 2017
 Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe bază de cerere pe locurile disponibile: 26 iulie
2017
 Confirmarea locurilor de către candidaţii repartizaţi pe bază de cerere: 26 iulie 2017
 Listele finale: 26 iulie 2017