Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

factura: 1200000561 Seria: FIDG


Data (Z, L, A): 23.08.2021

Cumparator(denumire,forma juridica):
BIT CONSULTING PRO SRL
FACTURA
Furnizor: DEPANERO SRL Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: J40/7215/2005
Nr. ord. registru com./an: J40/8016/2012 C.I.F: RO17497274
C.I.F.: RO27846339 Sediul: Strada BALCIULUI, Nr. 7, Sector 2
Capital social subscris si varsat: 3.560.000 RON
Cont: RO52BRDE450SV89854004500 - RON
Banca: B.R.D. S.M.C.C Localitate: Sector 2
SWIFT: BRDEROBU Judetul: Bucuresti
Sediul: Sos. Virtutii 148 BUCURESTI Bucuresti
Cont:
Banca:
SWIFT:

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoare Valoare
crt. (fara T.V.A) T.V.A. -RON- T.V.A.
-RON- -%- -RON-

0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Storno avans fisa service 4556434 BUC 1 -496.64 19 % -496.64 -94.36

Conform art. 319 alin 29 din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila

Facturare: A.ROMAN
Mod livrare

Semnatura si Datele privind expeditia ........................................................................ Total din care -496.64 -94.36
stampila Numele delegatului................................................................................ accize:
furnizorului B.I./C.I. seria................nr...........eliberat(a)...........................................
Mijloc de transport.................................................nr............................
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de........................... Semnatura de Total de plata
ora.......................................................................................................... primire (col.6+col.7)
-591.00
Semnaturile............................................................................................

S-ar putea să vă placă și