Sunteți pe pagina 1din 1

Catre

Primaria Voluntari,

Subsemnatul Elena Vargalui, domiciliat/a in Galata, nr48-48A, loc. VOLUNTARI, jud. ILFOV, legitimat/a cu C.I.
seria IF, nr. 705212, eliberata la data de 09-03-2020 de catre SPCLEP Voluntari, CNP 2910823150455, telefon
0730021004, adresa de e-mail vargaluielena@gmail.comin calitate de cetatean, inteleg sa formulez prezenta
cerere prin care va aduc la cunostinta urmatoarele:

1. Inteleg sa optez si imi manifest consimtamantul expres prin prezenta cerere pentru comunicarea actelor
administrative adoptate si/sau emise de autoritatea publica locala, precum si a actelor administrativ fiscale
emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanta prin intermediul platformei de
contact pusa la dispozitie de Primaria Voluntari, respectiv prin Avansis Online
2. Inteleg si accept ca actele administrative adoptate si/sau emise de autoritatea publica locala ce ma
vizeaza sa imi fie comunicate prin intermediul platformei de contact Avansis Online
3. Inteleg si accept ca urmatoarele acte administrativ fiscale ce ma vizeaza supuse comunicarii exclusiv prin
intermediul platformei de contact sunt in mod expres si limitativ urmatoarele:
a) Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, in
temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice privind impozite, taxele locale si alte
venituri datorate bugetului local;
4. Sunt de acord ca orice alte acte emise de Primaria Voluntari, care, potrivit legii sunt supuse comunicarii,
imi vor fi comunicate si prin alte mijloace de comunicare, conform legii.
5. Sunt de acord ca orice acte/informatii puse la dispozitie de catre Primaria Voluntari prin intermediul
platformei de contact, cu exceptia celor mentionate la pct. 3 lit. a.b de mai sus, au rol informativ si ca nu obliga
in niciun fel autoritatile locale.
6. Inteleg si accept ca Primaria Voluntari si dezvoltatorul platformei isi declina orice responsabilitate pentru :
a) Intreruperea functionarii platformei de contact din diverse motive, incluzand si fara a se limita la
intreruperea furnizarii energiei electrice, intreruperea conexiunii la Internet, intreruperea conexiunii cu serverul
de baze de date, solicitari in afara orelor de program, etc.
b) Pierderea credentialelor de conectare la sistem (utilizator, parola), sistemul avand facilitate de
recuperare.
c) Introducerea gresita a credentialelor de utilizare.
d) Intarzieri rezultate din validarea unui utilizator nou, neexistand un termen pentru validare.
e) Necorelarilor intre informatiile existente in baza de date si a documentelor prezentate de
cetatean.
f) Erorilor generate de utilizarea necorespunzatoare a platformei de contact
g) Erorilor materiale cuprinse in informatiile furnizate de platforma de contact si erorilor de sistem.
h) Necompletarea campurilor marcate ca fiind obligatorii.
i) Indisponibilitatea serviciului din motive tehnice, inclusiv a serviciului de mesagerie.
j) Intarzieri in raspuns sau nefunctionare generate de revizii, reparatii, update-uri si upgrade-uri.
k) Intarzieri generate de verificari suplimentare necesar a fi efectuate de personalul angajat al
institutiei.
7. Sunt de acord ca imi revine intreaga responsabilitate cu privire la utilizarea credentialelor comunicate in
scris de Primaria Voluntari

Persoana fizica
ELENA VARGALUI

Reprezentant legal/conventional
ELENA VARGALUI

Semnatura Data
................................... ...................................

Se poate semna cu semnatura electronica

S-ar putea să vă placă și