Sunteți pe pagina 1din 4

Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa:

Naratorul: Cu mii de ani în urmă, odată ce omul a fost amăgit de Şarpe şi a


călcat porunca lui Dumnezeu, el A fost alungat din grădina minunată dar odata cu
pedeapsa Dumnezeu i-a dat şi promisiunea răscumpărării:
(o voce bărbătească se aude în boxe vorbind rolul lui Dumnezeu fără a se vedea personajul)
DUMNEZEU: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa
ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”

Naratorul: De-a lungul istoriei Dumnezeu a vorbit prin prorocii săi despre
aceast răscumpărător.
Isaia scria cu aproape 700 de ani înainte:....
(în timpul acestei naraţiuni intră în scenă cei 2 profeţi fiecare cu un sul de hârtie în mână)

Isaia:„De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va


rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel.”

Naratorul: ...sau în altă profeţie....

Isaia: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi


pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele
veşniciilor, Domn al păcii.” El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace
fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui...”

Naratorul: ...tot cam pe aceeaşi vreme Mica spunea:....

Mica: „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de
căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste
Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele
veşniciei.”
Naratorul: dar în zilele lui Irod împăratul Iudeii îngerul Gabriel a fost trimis
de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un
bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.
Îngerul a intrat la ea şi a zis:

(apariţia îngerului ar fi recomandată să fie însoţită de o lumină puternică)

Îngerul Gabriel: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul
este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!”
(Maria tresare speriată de prezenţa neaşteptată a îngerului)
Îngerul Gabriel: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui
Dumnezeu.
Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune
numele Isus.
El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi
va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea
sfârşit.”

Maria: Cum se va face lucrul acesta fiindcă eu un știu de bărbat.?

Ingerul Gabriel: Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la


bătrârnețe; și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună.

Maria: Iată roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale.

(în timpul următoarei naraţiuni Iosif şi Maria „călătoresc” ar fi preferabil dacă se pot proiecta pe perete imagini
in mişcare cu munţii, câmpurii, caravane de cămile, etc...)
Naratorul: În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie
toată lumea.
Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.
Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.
Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea
lui David, numită Betleem – pentru că era din casa şi din seminţia lui David – să se
înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo,
s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.
Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle,
pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.
(naratorul se opreşte şi intră pe scenă pîstorii povestind între ei; depreferinţă dacă se pot proiecta imagini cu turme
de oi şi să se şi audă behăit; apoi după ce naratorul continuă istorisirea, îngerul apare pe fondul unei lumini
puternice iar păstorii tresar speriaţi)
Naratorul În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi
făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.Şi iată că un înger al Domnului s-a
înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat
foarte tare. Dar îngerul le-a zis:
Îngerul II: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare
bucurie pentru tot norodul:
astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos,
Domnul.
Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în
scutece şi culcat într-o iesle.”
(în timp ce îngerul vorbeşte se apropie de el şi alţi îngeri si toţi împreună spun)

Corul Îngeresc: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe


pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

(după plecarea îngerilor păstorii vorbesc între ei)

Păstorul: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a


spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.”
(păstori se duc prin noapte şi găsesc pe Iosif, Maria şi Pruncul, se închină apoi strigă toţi pastorii)

Păstorii: „E exact aşa cum ni sa spus!!!”


Toate personajele din scenetă vin lăngă iesle si colindă împreună

Naratorul: Dupa ce S-a nascut Isus in Betleemul din Iudeea, in zilele


imparatului Irod, iata ca au venit niste magi din rasarit la Ierusalim
Magii: Unde este Imparatul de curand nascut al iudeilor? Fiindca I-
am vazut steaua in rasarit si am venit sa ne inchinam Lui.
Naratorul:  Cand a auzit imparatul Irod acest lucru, s-a tulburat mult;
si tot Ierusalimul s-a tulburat impreuna cu el.
A adunat pe toti preotii cei mai de seama si pe carturarii norodului si
a cautat sa afle de la ei unde trebuia sa Se nasca Hristosul.
Preoții și cărturarii: în Betleemul din Iudeea, caci iata ce a fost scris
prin prorocul: "Si tu, Betleeme, tara lui Iuda, nu esti nicidecum cea
mai neinsemnata dintre capeteniile lui Iuda; caci din tine va iesi o
Capetenie, care va fi Pastorul poporului Meu Israel."
Naratorul: Atunci Irod a chemat in ascuns pe magi si a aflat intocmai
de la ei vremea in care se aratase steaua.
Apoi i-a trimis la Betleem si le-a zis:
Irod: Duceti-va de cercetati cu de-amanuntul despre Prunc: si, cand
Il veti gasi, dati-mi si mie de stire, ca sa vin si eu sa ma inchin Lui
Nararorul: Dupa ce au ascultat pe imparatul, magii au plecat. Si iata
ca steaua pe care o vazusera in rasarit, mergea inaintea lor, pana ce a
venit si s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
Cand au vazut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
Au intrat in casa, au vazut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu
fata la pamant si I s-au inchinat; apoi si-au deschis vistieriile si I-au adus
daruri: aur, tamaie si smirna.
In urma, au fost instiintati de Dumnezeu in vis sa nu mai dea pe la Irod, si
s-au intors in tara lor pe un alt drum
Toate personajele:
Intr-un sat ne-nsemnat din Iudeea
Intr-o iesle din Betleem
S-a nascut asteptatul Mesia
Sa-I cantam cu ingerii in cor

Cant oseana cant oseana


Cant oseana rege al regilor
Cant oseana cant oseana
Cant oseana lui Isus

Parasiti turma voastra-n campie


Alergati umiliti la El
El este singura bucurie
Pentru print si pentru cersetor
Naratorul: Asta sa petrecut cu peste 2000ani în urmă dar acest Isus a spus
(de preferinţă aceeaşi voce care a interpretat rolul lui Dumnezeu să interpreteze şi rolul Isus în aceleaşi condiţii)

ISUS: „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau


fiecăruia după fapta lui.”
Naratorul: eşti pregătit asta sar prea putea să se întâmple sub ochii noştrii!
Cum te va găsi?

S-ar putea să vă placă și