Sunteți pe pagina 1din 1

Dosarul nr.

3-125/2021
2-21090511-26-3-16062021
HOTĂRÎRE
În numele Legii
/dispozitiv/
15.12.2021 or.Drochia
Judecătoria Drochia,sediul Central
În componenţa:
Preşedintele şedinţei,judecătorul Ion Rusu
Grefier Ala Bejanu

în lipsa reprezentantei reclamantului, reprezentantului pîrîtului și în lipsa


terțului Secrieru Vasile ,citați în mod legal,

examinînd în şedinţa publică acțiunea în contencios administrativ a


Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat către Consiliul raional Rîșcani,
terță Secrieru Vasile privind anularea Deciziei Consiliului raional Rîșcani
nr.01/12 din 22.01.2021 ,,Cu privire la acordarea locuinței de
serviciu,proprietate publică a Consiliului raional Rîșcani,,,-

În conformitate cu art.art.224 Cod Administrativ, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:
De admis integral acţiunea .

De anulat Deciziei Consiliului raional Rîșcani nr.01/12 din 22.01.2021 ,,Cu


privire la acordarea locuinței de serviciu ,proprietate publică a Consiliului
raional Rîșcani,,.

Hotărîrea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălţi în termen de 30


zile,de la data pronunţării dispozitivului hotărîrei,prin intermediul
judecătoriei Drochia,sediul Central.

Preşedintele şedinţei,judecător Rusu Ion

Motivarea apelului se prezintă la instanţa de apel în termen de 30 de zile de la data notificării hotărîrii
motivate. Dacă se depune împreună cu apelul, motivarea apelului se depune la instanţa de judecată care
a emis hotărîrea contestată.