Sunteți pe pagina 1din 11

EVALUAREA RISCURILOR

DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE
PROFESIONALA
Locul de munca:
ELECTROSTIVUITORIST

SC ALDEX COM SRL

119
1. PROCESUL DE MUNCĂ
Electrostivuitoristul efectuează activităţi specifice in baza atribuţiilor de serviciu, conform
cerinţelor din fişa postului. Execută lucrari de inacracre - descarcare a materialelor si
produselor din depozitul aferent fabricii.

2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCŢIE
A. Masini si utilaje:
- electrostivuitor;
B. Scule, accesorii, dispozitive specifice:
- acumulatori electrici;
- accesorii pentru sistemul de ridicat ( brate );
- ulei hidraulic;
- scule şi unelte de mana;

SARCINA DE MUNCĂ
Electrostivuitoristul executa lucrari de incarcare - descarcare europaleti de greutati
relativ mari la o inaltime de cca 5 metri, precum si lucrari de intretinere a utilajului:
 Aprovizioneaza locurile de munca in vederea desfasurarii procesului de productie.
 Executa lucrari de intretinere pentru utilajul din dotare;
 Verifica zilnic starea tehnica a sistemului de ridicare si raporteaza eventualele
defecte;
 Verifica ori de cate ori este nevoie starea tehnica a acumulatorilor electrici;
 Executa predarea – primirea acumulatorilor in vederea incarcarii;
 Asigura conditiile pentru prevenirea incendiilor.

MEDIUL DE MUNCĂ
Executanţii îşi desfăşoară activitatea numai în exteriorul si interiorul fabricii si depozitului
de produse de mobila.
Există curenţi de aer precum si temperaturi scazute iarna si ridicate vara.

120
3. Factorii de risc identificaţi

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

Factori de risc mecanic:


 Rasturnarea electrostivuitorului datorata asezarii defectuoase a sarcinii;
 Taiere, intepare la contactul cu suprafete sau contururi periculoase;
 Suprafete alunecoase;

Factori de risc termic:


 Flacari, flame – pericol de incendiu;

MEDIUL DE MUNCĂ

Factori de risc fizic:


 Temperatura ridicată sau coborata a aerului în functie de anotimp;
 Curenti de aer;

SARCINA DE MUNCĂ

Solicitare fizică:
 Efort static - lucru mult timp in cabina de comanda - afectiuni dorsolombare.

EXECUTANT
Acţiuni greşite:

 Caderea la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare;

 Comenzi si/sau manevre defectuoase in timpul deplasarii si ridicarii;

 Incarcarea electrostivuitorului peste sarcina admisa;

 Poziţionarea incorectă a sarcinii.

Omisiuni:

121
 Neverificarea stării tehnice a electrostivuitorului la începutul programului de lucru.

122
UNITATEA:
Numar persoane expuse: 6
SC ALDEX COM SRL FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
Activitatea: Electrostivuitorist DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
LOCUL DE MUNCĂ: MUNCĂ
ECHIPA DE EVALUARE:
ing.Mocanescu Gheorghe
FABRICA SI DEPOZIT Medic medicina muncii
Patilimon Steluta Daniela, Stefanescu
Victor
CONSE- CLASA
CLASA NIVEL
COMPONENTA FACTORI DE CINŢA DE
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A DE PARŢI
SISTEMULUI DE RISC MAXIMĂ PROBA-
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) GRAVI AL DE
MUNCĂ IDENTIFICAŢI PREVI- BILITAT
-TATE RISC
ZIBILĂ E
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE 1.Rasturnarea electrostivuitorului datorata asezarii INV grad I 6 2 4
RISC MECANIC defectuoase a sarcinii;
MIJLOACE DE
2. Taiere, intepare la contactul cu suprafete sau contururi ITM 3-45 zile 2 2 2
PRODUCŢIE
periculoase;
3. Suprafete alunecoase; ITM 3-45 zile 2 2 2
FACTORI DE ITM 45-180 3 2 2
4. Flacari, flame – pericol de incendiu;
RISC TERMIC zile
FACTORI DE 5. Temperatura ridicată sau coborata a aerului în functie ITM 3-45 zile 2 1 1
MEDIUL DE
RISC FIZIC
de anotimp;
MUNCĂ
6. Curenti de aer; ITM 3-45 zile 2 1 1
SARCINA DE SUPRASOLICI- 7. Efort static - lucru mult timp in cabina de comanda - ITM 3-45 zile 2 2 2
MUNCĂ TARE FIZICĂ
afectiuni dorsolombare.

123
ACŢIUNI 8. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare; ITM 3-45 zile 2 3 2
GREŞITE 9. Comenzi si/sau manevre defectuoase in timpul INV grad I 6 2 4
deplasarii si ridicarii;
EXECUTANT 10. Incarcarea electrostivuitorului peste sarcina admisa; ITM 3-45 zile 2 3 2
11. Poziţionarea incorectă a sarcinii. ITM 3-45 zile 2 3 2
OMISIUNI 12. Neverificarea stării tehnice a electrostivuitorului la ITM 3-45 zile 2 2 2
începutul programului de lucru.

EVALUATOR

ING. MOCANESCU GHEORGHE

124
Nivelul de risc global este:
12
 ri Ri
i=1 2(4x4)) + 8(2x2) + 2(1x1) 66
Nrg 7 = -------------- = --------------------------------------------------- =------------ = 2,53
12 2x4 + 8x2 + 2x1 26
 rI
i=1

EVALUATOR

ING. MOCANESCU GHEORGHE

125
INTERPRETAREA REZULTATELOR

La locul de muncă al electrostivuitoristului nivelul de risc global calculat are valoarea


2,53. Locul de munca se situează la limita de acceptabilitate stabilită teoretic pentru riscul de
accidentare şi îmbolnăvire profesională – intre risc foarte mic si mic.
În urma analizelor s-au identificat un număr de 12 factori de risc, ale căror niveluri
parţiale de risc sunt preponderent de valoarea 2 (8 factori) .
Astfel, numai 2 factori au un nivel de risc parţial mai mare de 3, respectiv: 2 factori –
nivelul 4.
În vederea adoptării de măsuri care să conducă la îmbunătăţirea securităţii în muncă a
lucrătorilor, acestor două categorii de factori trebuie să li se acorde atenţie cu prioritate.
Majoritatea celor identificaţi la locul de muncă al electrostivuitoristului sunt intrinseci
procesului de muncă. Indiferent însă de natura lor, există o trăsătură comună: apariţia lor este
accidentală. Nici unul dintre factorii menţionaţi nu se manifestă permanent în sistem, ci numai
în anumite condiţii, de regulă fiind vorba de deficienţe de organizare a muncii.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 16,6t % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE) ceea ce impune
luarea unor măsuri care să aducă locul de muncă şi mediul de muncă în condiţiile de
acceptabilitate din punctul de vedere al nivelului de risc. Pentru diminuarea sau eliminarea
celor 2 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile
generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează:
 33,34 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 16,66 %, factori proprii mediului de muncă;
 8,34 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 41,66 %, factori proprii executantului.
Ţinând seama şi de sursele generatoare ale factorilor de risc, aşa cum au fost
evidenţiate în fişa de evaluare, s-a întocmit fişa de măsuri de prevenire a accidentelor de
muncă si imbolnavirilor profesionale numai pentru acei factori de risc care se incadreaza
intre valorile medii si mari.
EVALUATOR

ING. MOCANESCU GHEORGHE


126
APROBAT

ADMINISTRATOR

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ


Electrostivuitorist

Nr. crt. FACTOR DE RISC Nivel de risc Masuri propuse Responsabil Termen
0 1 2 3 4 5
Rasturnarea electrostivuitorului Aşezarea echilibrată a Sef atelier mobila Permanent
datorata asezarii defectuoase a sarcinii şi instruirea
1 sarcinii 4 manevranţilor

Comenzi si/sau manevre Conducerea preventivă a Sef atelier mobila Permanent


2 defectuoase in timpul deplasarii 4 electrostivuitorului
si ridicarii;

EVALUATOR

ING. MOCANESCU GHEORGHE

127
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

Locul de muncă : Electrostivuitorist


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,53

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

FACTORI DE RISC

128
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA
COMPONENTELE SISTEMULUI DE MUNCA
Locul de munca :ELECTROSTIVUITORIST
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,53

F1- MIJLOACE DE PRODUCTIE-33.34%


F2-MEDIUL DE MUNCA -16,66%
F3-SARCINA DE MUNCA- 8,34%
F4-EXECUTANT- 41,66%
EVALUATOR: ING. MOCANESCU GHEORGHE

129

S-ar putea să vă placă și