Sunteți pe pagina 1din 1

a. Se pot diferenția trei straturi: al arborilor, al arbuștilor și cel ierbos.

b. Stratificarea vegetației în pădurea de foioase este determinată de totalitatea factorilor


biotici și abiotici.

Factorii abiotici sunt :

- factorii geologici:
 tipul de sol, predominanţa tipurilor de soluri brune si podzolice
 tipul de apă

- factorii geografici:
 clima temperatată;
 altitudine cuprinsa intre 600-1300 de metri;

- factorii mecanici:
 precipitații abundente de cca 400-2000 mm/an și repartizate uniform pe parcursul anului;
 mişcările aerului determină polenizarea anemofilă(indirectă) a plantelor;

- factorii fizici:
 luminozitate medie (crescută in zona pădurilor de stejar si scăzuta in zona celor de fag);
 temperatura medie de 10o grade Celsius, fiind prezente iernile reci si verile secetoase;

- factorii chimici
 compoziţia aerului - cca 78% azot, 20% oxigen si 1% gaze rare, printre care cel mai
raspandit este argonul;
 substanţele minerale - solul brun-roscat contine carbonati si azotati, avand intre 2% si 3%
humus, iar cel de tip podzol, nisipos si lutos, are un ph acid, fiind foarte putin fertil.

Factorii biotici:
- plantele
- animalele
- ciupercile
- microorganismele

c. Într-un ecosistem de pădure, existenţa mai multor straturi de vegeţie ajută la realizarea
lanţurilor trofice şi circuitul materiei în natură.

Stratificarea vegetației atrage după sine folosirea optimă a resurselor de mediu de către celelalte
viețuitoare ale ecosistemului.

Litiera, formată din stratul de frunze și plante uscate, protejează solul pădurii de îngheț, absoarbe
și reține apa, menținând umezeala.

Ciupercile, bacteriile și insectele subterane descompun rapid frunzele căzute din sezonul trecut și
materia organică, producând un strat gros de sol bogat în nutrienți, pe care oamenii de știință îl
numesc humus. Humusul hrănește copacii și sprijină o comunitate biodiversă de licheni, mușchi,
ierburi și flori sălbatice.

Lemnul mort reprezintă un suport pentru germinaţia seminţelor şi menţinerea unor condiţii
favorabile pentru puieţi.