Sunteți pe pagina 1din 29

Delta Dunării

– rezervaţie a biosferei

Colegiul Naţional Silvania Zalău


VegetaţŒia din Delta Dunării este
1 diversă, specifică locului în care
se dezvoltă.
Delta Dunării este
un regn vegetal
unic, un adevărat Bogăţia faunei se manifestă în
paradis faunistic. 2 mediul acvatic şi pe uscat.
1. Vegetaţia Deltei Dunării este reprezentată de

Plante ce se dezvoltă în apă:

Ciuma apelor Brădiş


Plante cu frunze plutitoare

Nufărul alb Nufărul galben


Plante plutitoare fără rădăcini

Peştişoara Lintiţa
Plante din zonele mlăştinoase

Papura Pipirigul
Stuful
În Delta Dunării există două tipuri de plante carnivore:

Roata de apă Otrăţelul de baltă


Între stufăriş şi păduri, există o vegetaţie de pajişte de stepă
În zăvoaiele Deltei Dunării cresc:

Arinul
Plopul alb Salcia
În pădurile Deltei Dunării se întâlnesc specii de:

Stejar Ulm Frasin


şi specii variate de arbuşti

Cătina albă Păducelul Cornul


şi plante căţărătoare

Hameiul Viţa de vie Liana grecească


2. Animalele din Delta Dunării

Peştii sunt reprezentaţi de:

Şalău Somn
Crap Ştiucă

Roşioară Plătică
Unii peşti migrează din Marea Neagră în apele Dunării pentru a se înmulți:

Păstruga Nisetrul

Morunul Scrumbia
Amfibienii sunt reprezentaţi de:

Brotăcel Broasca râioasă verde Broasca mare de lac


Reptilele sunt reprezentate de:

Şopârla de nisip Broasca ţestoasă de uscat


Şarpele rău Tritonul cu creastă
Ţestoasa de apă
Şarpele de apă
Delta Dunării găzduieşte păsări sedentare sau migratoare, precum:

Pelicani Stârci Egrete


Cormorani Lebede Găinuşa de baltă
În pădurile din Delta Dunării trăiesc:

Ciocârlia de Bărăgan Vulturul Codalb Corbul


şi Miriapodul gigantic

Porcul mistreţ Pisica sălbatică Iepurele


Mai întâlnim:

Vulpea Căprioara

Şacalul Bursucul
Câinele enot Vidra

Hermelina
Nurca
Delta Dunării este bogată în nevertebrate:

Rusalia Cosaşul

Nurca Lăcusta
Iar dintre speciile rare întâlnim:

Păianjenul veninos Văduva neagră Miriapodul gigantic


În apele Deltei Dunării, cele mai reprezentate specii sunt:

Scoica
Crabul de râu

Dafniile Racul
de râu
Delta Dunării este cea mai bine
conservată deltă din Europa.

A fost clasificată ca 


rezervație a biosferei în anul 1990
iar în 1991 a intrat în patrimoniul
mondial al UNESCO.

Este una dintre zonele cu cea


mai mare biodiversitate de pe
planetă.