Sunteți pe pagina 1din 19

Delta Dunarii

O scurta introducere …

• Delta Dunării (3446 km²), este a doua ca mărime și cea mai bine conservată
dintre deltele europene.
• Este situata in NE Pod. Dobrogei, la varsarea Dunarii in Marea Neagra,
• S-a format prin umplerea unui vechi golf al marii cu aluviuni aduse de Dunare si
mare
• Este cea mai noua unitate de relief din tara noastra, iar formarea sa a inceput in
urma cu 10.000 ani.
Geografia Deltei Dunarii
• Delta Dunării este traversată de paralela de 45° latitudine N și de meridianul de
29°, longitudine E. La nord, brațele Chilia și Musura formează granița cu Ucraina.
• Delta ocupă, împreună cu complexul lagunar Razim-Sinoe 5050 km², din care 732
km² aparțin Ucrainei.
• Datorită celor 67 milioane de tone de aluviuni aduse de Dunăre, Delta Dunării
crește anual cu aproximativ 40 m².
• Dunărea, ajunsă la Pătlăgeanca se bifurcă: Brațul Chilia la nord și
Brațul Tulcea la sud, braț care mai apoi, la Furca Sfântu Gheorghe se
desparte în Brațul Sulina și Brațul Sfântu Gheorghe.
• Brațul Chilia, formează granița cu Ucraina, și transportă pe cursul său,
de o lungime de 104 km, 60% din apele și aluviunile Dunării.

• Brațul Sulina este situat în mijlocul Deltei și, spre deosebire de Chilia,
are un curs rectiliniu, fiind permanent dragat și întreținut pentru
navigația vaselor maritime. Are o lungime de 71 km și transportă 18%
din volumul de apă al Dunării.
• Cursul Brațului Sfântu Gheorghe este orientat spre sud-est, și se
desfășoară pe 112 km, transportând 22% din debitul Dunării. La
vărsare formeaza insulele Sacalin .
• Relieful deltei este format din terenuri joase, acoperite cu apa(lacuri,
mlastini, brate secundare) si si terenuri mai inalte (grinduri)
• Uscatul reprezinta 15% din suprafata deltei
• Altitudinea medie este de 0,5 m, iar cea maxima 12,4 m pe Grindul Letea
* Grinduri:-fluviale (longitudinale)
-fluvio-maritime (Letea, Caraorman, Saraturile)
-continentale, resturi de uscat predeltaic (Chilia, Stipoc)

*Lacuri: Matita, Fortuna, Gorgova, Puiu, Rosu


* Laguna Razim –Sinoe- s-a format prin inchiderea unui golf cu un cordon
de nisip; cuprinde L. Razim, Sinoe, Zmeica, Golovita
Factorii formarii Deltei Dunarii
• Cantitatea mare de aluviuni transportata de Dunare

• Lipsa mareelor

• Panta mica a fluviului si a platformei continentale

• Curentii marini care au creat grinduri

• Oscilatiile de nivel al Marii Negre


Clima in Delta Dunarii
• Delta Dunării se încadrează în spațiul cu climat temperat semiarid
specific stepelor pontice.
• Delta Dunării este considerată locul cu cele mai puține precipitații din
România.
Flora Deltei Dunari

• Flora Deltei este reprezentată în mare parte de o vegetație specifică


zonelor umede (stuful, papura, rogozul, în amestec cu salcia pitică) și
ocupă 78% din totalul suprafeței. Zăvoaiele ocupă 6% din suprafața
deltei, fiind păduri de salcie, frasin, arin, plop, care cresc pe grindurile
fluviatile, fiind periodic inundate, iar ochiurile de apă sunt acoperite
de o vegetație acvatică și plutitoare, ocupând 2% din suprafața deltei.
• De asemenea, există păduri (Pădurea Letea și Pădurea Caraorman)
alcătuite din arbori (stejar brumăriu, stejar pedunculat, frasin, plop
tremurător, ulm), arbusti (zălog, cătină roșie) și plante agățătoare
(hamei, curpen).
• La nivelul ierburilor sunt întâlnite elemente floristice (meridional-
continentale și xero-mezofile) din specii rare printre care unele
protejate la nivel european prin Directiva 92/43/CE (anexa I-a) din 21
mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de
faună și floră sălbatică); astfel: centaurea (Centaurea jankae aflată pe
lista roșie a IUCN, Centaurea pontica și Centaurea tenuiflora, capul-
șarpelui ,otrățelul bălților, ciucușoară de nisip, orhideea piramidă,
volbură de nisip, sânziană, garofiță, coșaci ,valentiță , nebunariță,
nufăr galben, nufăr alb, obligeană, ferigă de baltă, piciorul cocoșului ,
vitrigon, alior, alior de baltă, cârcel, pelin, bărbișoară, volbură, varză de
mare, pătlăgină, ață de mare, siminoc grășătoare, chimionul
porcului ,valentiță ,vanilie sălbatică ,vioreaua de baltă, otrățel,
ploșnițoasă, bujori, untul-vacii ,petunie, ferigă plutitoare, otrățel de
baltă, plutică, troscot de apă, săgeata apei ,pipirig ,rogoz sau pir de
mare.
Centaurea pontica Capul sarpelui Otratelul baltilor Sanziana Vitrigon

Piciorul cocosului Untul-vacii


Obligeana

Carcelul
Plutica
Vanilia salbatica Sageata apei
Fauna Deltei Dunarii

• Delta Dunării conține mai mult de 360 de specii de păsări și 45 de specii de


pește de apă dulce în numeroasele sale lacuri și japșe. Acesta este locul unde
milioane de păsări din diferite colțuri ale Pământului (Europa, Asia, Africa,
Marea Mediterană) vin să cuibărească. Speciile majore de pești în cadrul
Deltei Dunării sunt știuca și somnul. Fauna deltei este una bogată și variată în
specii de mamifere, păsări, reptile, amfibieni, pești, crustacee, melci, moluște
și insecte; dintre care unele protejate prin aceeași Directivă a Consiliului
European (anexa I-a) 92/43/CE (privind conservarea habitatelor naturale și a
speciilor de faună și floră sălbatică)sau aflate pe lista roșie a IUCN.
Mamifere

• Mistreț , enot , vidră de râu , bizam , nurcă europeană , hermină mică


nevăstuică , dihor pătat , șacal auriu , iepure de câmp , popândău
european , dihorul de stepă , arici, chițcan de pădure , chițcan mic de
apă, șoarecele-de-mișună , șoarece pitic.
Enotul
Bizamul
Sacalul auriu

Porc mistret

Chitcani Hermina
Obiective turistice
 Pe teritoriul și în vecinătatea parcului național se află mai multe obiective de interes turistic (lăcașuri de cult,
monumente istorice, situri arheologice, arii protejate, zone naturale); astfel
 Biserica ortodoxă „Buna Vestire” din Tulcea, construcție 1869, monument istoric.
 Mănăstirea și castrul roman Halmyris de la Murighiol.
 Moscheea Azizyie (Geamia Sultanului Abdulaziz) din Tulcea, lăcașul de cult reprezentativ al comunității
musulmane construit în anul 1863, monument istoric.
 Așezarea greco-indigenă din satul Sălcioara (sit arheologic).
 Cetatea Argamum - Orgame, sit arheologic aflat în partea de est a județului Tulcea, pe teritoriul administrativ al
comunei Jurilovca, în locul numit Capul Doloșman. Acesta este localizat la contactul dintre Podișul Babadagului și
Limanul Razim care, în Antichitate, era un golf deschis al mării Negre (golful Argamon).
 Histria, cetate grecească (ruine) aflată pe teritoriul administrativ al comunei Istria, în județul Constanța; cel mai
vechi oraș atestat de pe actualul teritoriu al României.
 Situl arheologic de la Vișina.
 Munții Măcinului
 Marea Neagră
 Complexul lagunar Razim-Sinoe (Limanele Dobrogene) constituit din cele două unități: Unitatea Razim cu lacurile
Golovița, Zmeica, Babadag, Tauc, Topraichioi și cel omonim; și Unitatea Sinoe ce cuprinde lacurile Nuntași, Tuzla
și Sinoe.
Manastirea Halmyris
Biserica ,,Buna Vestire,, din judetul
Moscheea Azizyie

S-ar putea să vă placă și