Sunteți pe pagina 1din 10

Delta Dunării

Delta Dunării este cea mai nouă formă de relief a României. Ea s-a format la
gura de vărsare a fluviului Dunărea în Marea Neagră. Delta este în continuă
creștere și în ziua de astăzi.

Care sunt apele ce formează Delta Dunării?


Înainte de vărsarea Dunării în Marea Neagră, aceasta
se desface în trei brațe, numite Brațul Chilia, Brațul
Sulina și Brațul Sfântu Gheorghe. Între cele trei brațe
se întinde delta, presărată cu lacuri, bălți și mlaștini.

Care sunt părțile de uscat din Delta Dunării?


Puținele suprafețe de uscat din Deltă se numesc grinduri. Aici, localnicii au
construit sate pescărești.

Ce cuprinde flora Deltei? Ce cuprinde fauna Deltei?


În Delta Dunării întâlnim multe Delta este un paradis al păsărilor
plante iubitoare de apă, cum sunt călătoare asemeni lebedei sau
nuferii, stuful și salcia. În pădurea pelicanului.
Letea poți admira stejarii bătrâni
Tot aici întâlnim
înconjurați
pești, amfibieni
de apă.
și alte animale,
precum vulpea,
porcul mistreț
și castorul.

Știai că?

Există două tipuri de plante carnivore care cresc în Deltă.

În Deltă trăiesc în libertate cai semisălbatici.

vizitează twinkl.ro
Delta Dunării

Întrebări
1. Cum se numește fluviul la vărsarea căruia s-a format Delta?

2. Care sunt cele trei brațe ale Deltei Dunării?

3. Cum se numesc suprafețele de uscat din Deltă?


4. Ce fel de sate au fost construite în Delta Dunării?


5. Ce fel de plante trăiesc în Deltă?


6. Din ce este formată fauna Deltei?


7. Numește trei animale care pot fi întâlnite în Deltă.


8. Scrie o curiozitate despre Delta Dunării care te-a impresionat.

vizitează twinkl.ro
Delta Dunării
Delta Dunării este cea mai nouă
formă de relief a României. Ea s-a
format de-a lungul timpului la gura
de vărsare a fluviului Dunărea în
Marea Neagră. Datorită aluviunilor
transportate de fluviu, Delta continuă
să crească și în ziua de astăzi.

Care sunt apele ce formează Delta Dunării?


Înainte de vărsarea Dunării în Marea Neagră, aceasta
se desface în trei brațe numite Brațul Chilia, în nordul
Deltei și la graniță cu Ucraina, Brațul Sulina, în
partea de mijloc și Brațul Sfântu Gheorghe, în sudul
Deltei. Între cele trei brațe se întinde Delta, presărată
cu lacuri, bălți și mlaștini.

Care sunt părțile de uscat din Delta Dunării?


Puținele suprafețe de uscat din Deltă, numite grinduri, s-au format prin
acumulările de aluviuni aduse de Dunăre. Pe acestea localnicii au construit sate
pescărești cu case cu acoperiș de stuf.

Ce cuprinde flora Deltei?


În Delta Dunării întâlnim multe plante
iubitoare de apă, cum sunt nuferii, salcia și
cea mai mare întindere
compactă de stuf din
întreaga lume.

În pădurea Letea poți


admira stejarii bătrâni,
înconjurați de apă.

Pagina 1 din 2 vizitează twinkl.ro


Delta Dunării

Ce cuprinde fauna Deltei?


Delta este un paradis al păsărilor călătoare asemeni lebedei sau pelicanului,
strângându-se aici milioane de exemplare diferite în anotimpurile calde.

Tot aici întâlnim pești, amfibieni și alte animale, ca vulpea, porcul mistreț,
pisica sălbatică și castorul.

Știai că?

Există două tipuri de plante carnivore care cresc în Deltă.

În Deltă trăiesc în libertate cai semisălbatici.

În pădurea Letea crește o specie de


liană care poate ajunge până la
25 de metri.

În timpul iernii suflă crivățul, un


vânt puternic și rece care îngheță
apele Deltei.

Pagina 2 din 2 vizitează twinkl.ro


Delta Dunării

Întrebări
1. Unde s-a format Delta?

2. Ce se întâmplă cu Dunărea înainte de vărsarea în Marea Neagră?

3. Cum s-au format grindurile?


4. Ce fel de așezări omenești au construit localnicii?


5. Ce spune textul despre stuful din Delta Dunării?

Pagina 1 din 2 vizitează twinkl.ro


Delta Dunării

6. De ce este considerată Delta un paradis al păsărilor?


7. Enumeră patru animale care pot fi întâlnite în Deltă.


8. Cum este clima Deltei în timpul iernii?

Pagina 2 din 2 vizitează twinkl.ro


Delta Dunării
Delta Dunării este cea mai nouă formă de
relief a României. Ea s-a format de-a lungul
timpului la gura de vărsare a fluviului
Dunărea, al doilea fluviu ca lungime și
debit din Europa, în Marea Neagră. Datorită
aluviunilor transportate de Dunăre, Delta
continuă să crească și în ziua de astăzi.

Care sunt apele ce formează Delta Dunării?


Înainte de vărsarea Dunării în Marea Neagră, aceasta
se desface în trei brațe. Brațul Chilia trece în partea
de nord a Deltei, făcând granița cu Ucraina. Brațul
Sulina, care se regăsește în partea de mijloc a Deltei,
este cel mai scurt dintre brațe și cel mai circulat de
vapoare. Brațul Sfântu Gheorghe, din sudul Deltei,
este cel mai întortocheat. Între cele trei brațe se întinde
Delta, presărată cu lacuri, bălți și mlaștini.

Care sunt părțile de uscat din Delta Dunării?


Puținele suprafețe de uscat din Deltă, numite grinduri, s-au format în locurile
în care aluviunile aduse de Dunăre s-au ridicat deasupra nivelului apei. Pe
acestea localnicii au construit sate pescărești cu case cu acoperiș de stuf.

Ce cuprinde flora Deltei?


În Delta Dunării întâlnim multe plante
iubitoare de apă, cum sunt nuferii, salcia și cea
mai mare întindere compactă de stuf din lume.

În pădurea Letea poți admira stejarii bătrâni,


înconjurați de apă și mai multe specii de
orhidee, unice în țara noastră.

Pagina 1 din 2 vizitează twinkl.ro


Delta Dunării

Ce cuprinde fauna Deltei?


Delta este un paradis al păsărilor călătoare, strângându-se aici milioane
de exemplare diferite în anotimpurile calde. Poți vedea lebede, pescăruși,
stârci și multe altele.

Tot aici întâlnim pești, amfibieni și alte animale, ca vulpea, porcul mistreț,
pisica sălbatică, vidra și castorul.

Știai că?

Există două tipuri de plante carnivore care cresc în Deltă.

În Deltă trăiesc în libertate cai semisălbatici.

În pădurea Letea crește o specie de


liană care poate ajunge până la
25 de metri.

În timpul iernii suflă crivățul, un


vânt puternic și rece care îngheță
apele Deltei.

Pelicanul cu pene crețe este cea mai mare pasăre din Europa și poate fi
văzut în Deltă pe perioada verii.

Delta Dunării este o rezervație naturală datorită biodiversității sale.

Pagina 2 din 2 vizitează twinkl.ro


Delta Dunării

Întrebări
1. De ce continuă să crească și în ziua de azi Delta?

2. Numește cele trei brațe ale Dunării și descrie unul dintre ele, la alegere.

3. Unde s-au format grindurile?


4. Prin ce iese în evidență pădurea Letea?


5. De ce este considerată Delta un paradis al păsărilor?

Pagina 1 din 2 vizitează twinkl.ro


Delta Dunării

6. Enumeră cinci animale care pot fi întâlnite în Deltă.


7. Ce plantă mai puțin obișnuită pentru România crește în pădurea Letea?


8. Unde poate fi întâlnită cea mai mare pasăre din Europa?


9. De ce este considerată Delta o rezervație naturală?


10. Scrie o curiozitate despre Delta Dunării care te-a impresionat.

Pagina 2 din 2 vizitează twinkl.ro