Sunteți pe pagina 1din 1

Mateş Teodora 12 mai 2020

1. În societatea modernă, aglomerarea urbană şi industrializarea excesivă au ca efect creșterea


emisiilor de poluanţi în atmosferă. Astfel, oraşele mari sunt sufocate de smog fotochimic, cu consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi stării de sănătate a populaţiei. Tăierea şi arderea pădurilor
distruge mediul de viață al multor animale, putând duce la dispariția unor specii.

Conservarea şi ocrotirea mediului înconjurător, evitându-se risipa şi distrugerile, vor face posibilă
menţinerea vieţii pe pământ.

2. a) Acţiuni negative ale omului asupra mediului înconjurător:

- aruncarea deşeurilor la întâmplare determină contaminarea solului şi a apelor;

- supraexploatarea bogăţiilor subsolului, a pădurilor, a păşunilor, a solului, a speciilor de plante şi


animale conduce la reducerea bogăţiilor subsolului şi a suprafeţelor împădurite, la distrugerea păşunilor şi
a solului, la dispariţia a numeroase specii, la degradarea mediului natural prin surpări şi alunecări de teren;

- industrializarea, urbanizarea şi intensificarea circulaţiei rutiere, produc creşterea semnificativă a


poluării sonore şi generarea unei cantităţi imense de dioxid de azot.

b) Acţiuni pozitive ale omului asupra mediului înconjurător:

- împădurirea suprafeţelor agricole degradate;

- economisirea şi reciclarea resurselor naturale;

- înlocuirea resurselor convenționale energetice cu resurse alternative, prin construirea centralelor


electrice care valorifică energia solară, eoliană sau geotermică și produc „energie verde”.