Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele elevului ..................................................................

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a V-a


Semestrul I – 2021- 2022
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:

O văz ca prin vis. O văz limpede, așa cum era. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii căprui, cu gura
strânsă și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene, de la nas în jos. (...) Ne duceam la umbra dudului din fundul
grădinii, la amiază. Ea își înfingea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă și să răsucească un fir lung și
subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene capul în poala ei. Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer,
printre frunzele dudului. De sus mi se părea că se scutură o ploaie albastră.
‒ Ei, ce mai vrei, îmi zice bunica. Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.
‒ Să spui...
Și niciodată nu isprăvea basmul. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau și adormeam, uneori
tresăream ș-o întrebam câte ceva; ea începea să spuie și eu visam înainte.
(Barbu Ștefănescu Delavrancea – Bunica)

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A. Limba română
1. Desparte în silabe cuvintele: uscățivă, crestată, pieptene. 6 p.
uscățivă - .........................................................
crestată - .........................................................
pieptene - ........................................................
2. Menționează felul următoarelor propoziții, având în vedere alcătuirea lor și aspectul predicatului. 6 p.
a) ”Să spui...” ..............................................................................................................................................................
b) ”Și niciodată nu isprăvea basmul.” .......................................................................................................................
c) ”O văz ca prin vis.” ..................................................................................................................................................
3. Pune accentul pe vocala potrivită: limpede, căprui, albastră. 6 p.
limpede - ........................................
căprui - ..........................................
albastră - .......................................
4. Alcătuiește câmpul lexical al gradelor de rudenie (6 cuvinte). 6 p.
.............................................. ................................................
.............................................. ................................................
.............................................. ................................................
5. Scrie antonimele cuvintelor: naltă, lung, niciodată. 6 p.
naltă - ............................................
lung - .............................................
niciodată - ...........................................
6. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: creț, isprăvea, glasul. 6 p.
creț - ...............................................
isprăvea - ........................................
glasul - ................................................
B. Înţelegerea textului
7. Menționează personajele care participă la acțiune. 6p.
.......................................................................................................................................................................

8. Indică locul și timpul desfășurării acțiunii din fragmentul citat. 6p


..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

9. Formulează două idei principale din textul dat. 6p


..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

10. Transcrie, din fragmentul citat, enunțul în care se regăsește portretul bunicii 6 p.
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Subiectul al II-lea (18 puncte)

Redactează o compunere de minimum 100 de cuvinte (10 – 12 rânduri), în care să povesteşti o întâmplare
imaginară, petrecută în casa bunicilor tăi
Vei urmări:
-să prezinţi o succesiune de întâmplări; 6 p. -să foloseşti naraţiunea şi dialogul; 6p.
-să oferi un titlu semnificativ; 3p. -să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte; 3 p.

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în
pagină, lizibilitatea – 2 p.)
Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a V-a
– Semestrul I – 2021- 2022

Barem de corectare

1. Desparte în silabe cuvintele: us-că-ți-vă, cres-ta-tă, piep-te-ne. 6 p.=2px3


2. Menționează felul următoarelor propoziții, având în vedere alcătuirea lor și aspectul predicatului. 6 p.
a) ”Să spui...” ..propoziție simplă, afirmativă......
b) ”Și niciodată nu isprăvea basmul.” ............propoziție dezvoltată, negativă..................
c) ”O văz ca prin vis.” ........propoziție afirmativă, dezvoltată............................ 6 p.=2px3
3. Pune accentul pe vocala potrivită: limpede, căprui, albastră. 6 p.=2px3
4. Alcătuiește câmpul lexical al gradelor de rudenie (6 cuvinte). 6 p.=1p x6
5. Scrie antonimele cuvintelor:
naltă- scundă,
lung- scurt,
niciodată-odata. 6p= 2px3
6. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele:
creț= cârliontat, ondulat,
isprăvea= termina,
glasul= vocea. 6 p=2px3

B. Înţelegerea textului
7. Menționează personajele care participă la acțiune. (bunica, nepotul) 6 p.
8. Indică locul și timpul desfășurării acțiunii din fragmentul citat.
La umbra dudului din fundul gradinii/ la amiaza 6 p.
9. Formulează două idei principale din textul dat. 6 p.
10. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii căprui, cu gura strânsă și cu buza de sus crestată în dinți de
pieptene, de la nas în jos 6 p.

Subiectul al II-lea (18 puncte)


-să prezinţi o succesiune de întâmplări; 6 p./ ilustrarea partial intamplarii 3p/ incercare de ilustrare 1p
-să oferi un titlu semnificativ; 3p./ banal 1p
-să foloseşti naraţiunea şi dialogul; 6p.= 3px2
-să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte; 3 p.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2 p.;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea
corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

S-ar putea să vă placă și