Sunteți pe pagina 1din 1

Speta nr 1.

Printr-un contract încheiat la sub semnătură privată la 12.09.2011 A i-a transmis


lui B dreptul de proprietate asupra unei apartament cu pretul de 55,000 euro.Preţul
a fost plătit şi apartamentul a fost predat în ziua încheierii contractului.Ulterior la
12.02.2012 A îl chemă în judecată pe B solicitând să constate nulitatea absolută a
contractului de vănzare-cumpărare încheiat între părţi. În motivare reclamantul a
arătat că acel contract e nul fiindcă nu a fost încheiat în forma autentică prevăzută
de Noul Cod Civil(NCC).
Ce va hotărî instanţa?

1. Realizati cererea de chemare in judecata in calitate de reclamat.

Instanţa va respinge cererea ca neîntemeiată , potrivit articolului 6 din NCC actele


juridice încheiate înainte de intrarea în vigoare a NCC sunt guvernate de legea în
vigoare la data încheierii lor.
Contractul de vânzare-cumpărare între A şi B e reglementat de Codul Civil
anterior fiindcă a fost încheiat cât timp Codul Civil anterior era în vigoare ,potrivit
acestui cod care consacra principiul consensualismului, actele juridice sunt valabile
indifferent de forma în care sunt încheiate , de la acest principiu există mai multe
excepţii.
Pentru vânzarea apartamentelor Codul Civil anterior nu instituia nicio
excepţie de la principiul consensualismului , motiv pentru care contractul încheiat
între A şi B.