Sunteți pe pagina 1din 1

Speta nr 1.

Printr-un contract încheiat la sub semnătură privată la 12.09.2011 A i-a transmis


lui B dreptul de proprietate asupra unei apartament cu pretul de 55,000 euro.Preţul
a fost plătit şi apartamentul a fost predat în ziua încheierii contractului.Ulterior la
12.02.2012 A îl chemă în judecată pe B solicitând să constate nulitatea absolută a
contractului de vănzare-cumpărare încheiat între părţi. În motivare reclamantul a
arătat că acel contract e nul fiindcă nu a fost încheiat în forma autentică prevăzută
de Noul Cod Civil(NCC).
Ce va hotărî instanţa?

1. Realizati cererea de chemare in judecata in calitate de reclamat.