Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte STD 08.01.

2021 ora 11:00

1. Prezentați succint tipurile de defecte care pot apărea într-un


sistem de calcul.
2. Definiți conceptul de redundanță și prezentați succint ce tiputi
de redundanță există.
3. Explicați succint formula fiabilității sistemelor tolerante la
defecte hardware.
4. Prezentați succint un exemplu de toleranță la defecte software.
5. Realizați o comparație succintă între un sistem TMR și unul
duplex inclusiv din punct de vedere al calculului fiabilității.
6. Realizați o comparație succintă între un sistem cu redundanță
modulară hibridă și un sistem cu redundanță modulară cu
filtrare.
7. Problemă:
Din cursul 6, pagina 6, figura 3 elementul B va fi conectat
înainte de E și după F.
Calculați fiabilitatea sistemului serie-paralel astfel modificat.