Sunteți pe pagina 1din 8

Strategie didactică modernă

Strategiile interactive asigură dezvoltarea și valorificarea resurselor cognitive, afective


și acționale ale elevilor și se bazează pe cercetare și experimentare, motiv pentru care în
susținerea lucrării de Gradul I am prezentat o metodă propusă în premieră.

Cele șapte chakre

Chakra este un concept filosofic potrivit căruia omul poate să comunice cu mediul
înconjurător pe baza unor conexiuni spirituale, 7 la număr. În sanscrită, chakra înseamnă
roată sau cerc. Chakrele asigură schimbul permanent de energii între individ și mediu. Se
consideră că există 7 chakre și tot atâtea impedimente pentru eliberarea lor cu scopul
evoluției spirituale. Chakra este un cuvânt care provine din sanscrită care se traduce prin
roată sau cerc. Conform medicinii indiene tradiționale, în corpul uman există 7
vârtejuri/chakre prin intermediu cărora omul face permanent un schimb de energii subtile.
Pentru desăvârșirea trupească și sufletească este impetuos necesară cunoașterea limitelor
existențiale și depășirea acestora în scopul vindecării.

https://chakana.ro/chakre/
DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN DEPĂȘIREA LIMITELOR
EXISTENȚIALE

SCOPUL LIMITA

ÎNCREDEREA FRICA

FERICIREA VINA

VOINȚA RUȘINEA

IUBIREA JALEA/ DORUL

ADEVĂRUL NEGAREA ADEVĂRULUI

VIAȚA/VITALITATEA ILUZIA

DESĂVÂRȘIREA LIPSA DE DETAȘARE DE


SPIRTUALĂ/ENERGIA COSMICĂ CELE LUMEȘTI
STRATEGIE DIDACTICĂ APLICATĂ LA CONSILIERE ȘI ORIENTARE-
MODEL

Sarcină de lucru: Citește cu atenție întrebările de mai jos! Ai 5 minute la dispoziție


pentru a oferi răspunsurile și pentru a identifica impedimentele dezvoltării tale
personale și soluțiile!

Figura 1. Cele 7 chakre


u
o
p
im
ă
C
c
În
s
E
r
e
d
t
â
f?
b
îț
v
/

a
burse de studiu în Calcutta, filosofia
indiană devenind astfel o pasiune.
Marele istoric al religiilor a fost
preocupat și de filosofie.
Protagonistul nuvelei fantastice La
țigănci se află în imposibilitatea
desăvârșirii
incapacității
spirituale
sale
limitele existențiale.
de
din
a-și
cauza
depăși
TESUZBRJ/DOÎNCFGĂȘ
STRATEGIE DIDACTICĂ APLICATĂ LA CLASĂ LA DISCIPLINA LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ-MODEL

Mircea Eliade (1907-1986) a


studiat sanscrita, yoga, cultura și
civilizația Indiei datorită obținerii unei

FIG.2.
spirituale
VIAȚLM
Impedimentele evoluției
LIMITELE EXISTENȚEI LUI GAVRILESCU

Protagonistul nuvelei fantastice La Țigănci

Sarcină de lucru: Răspunde la întrebările din tabelul de mai jos!

NR. SCOPUL LIMITE ÎNTREBĂRI RĂSPUNSURI


CRT.

1 ÎNCREDEREA FRICA DE CE SE PROFESORUL SE


. TEME TEME DE EȘEC,
GAVRILES- AȘADAR, REFUZĂ
CU? SĂ EVOLUEZE
SPIRITUAL.

2 FERICIREA VINA DIN CE GAVRILESCU


. MOTIVE SE REGRETĂ FAPTUL
ÎNVINOVĂ- CĂ NU A DEVENIT
ȚEȘTE? UN OM CULT ȘI CĂ
NU I-A ÎNAPOIAT
BANII ELSEI.

3 VOINȚA RUȘINEA CARE SUNT PROTAGONISTUL


. MOTIVELE REGRETĂ CĂ A
PENTRU RĂMAS UN
CARE MODEST
PROFESOR PROFESOR DE PIAN
UL SE ȘI CĂ NU CĂȘTIGĂ
RUȘINEAZĂ ÎNDEAJUNS.
?
4 IUBIREA JALEA/ PE CINE GAVRILESCU ÎI
. JELEȘTE DUCE DORUL
DORUL
PROFESOR FEMEII VIEȚII LUI,
UL? HILDEGARD.

5 ADEVĂRUL NEGAREA DIN CE SE SIMTE


. ADEVĂRU- MOTIV STÂNGACI ȘI ARE
LUI PARE MEREU IMPRESIA
GAVRILES CĂ VISEAZĂ
CU CONFUZ DEOARECE SE
ORI LIPSIT MINTE SINGUR,
DE FĂRĂ SĂ ACCEPTE
CONCENTR REALITATEA.
ARE?

6 VIAȚA/ ILUZIA ÎNCEARCĂ Îi PLACE SĂ


. VITALITATEA SĂ SE CREADĂ CĂ S-A
MINTĂ PE CĂSĂTORIT CU
SINE? ELSA DIN DATORIE
ARGUMEN- MORALĂ. EL SE
TAȚI! ÎNCREDE INTR-O
ILUZIE. CREDEA
CĂ HILDEGARD
ERA FEMEIA
IDEALĂ.
7 DESĂVÂRȘIR LIPSA DE CE BĂRBATUL DE 49
. EA DETAȘARE TRĂDEAZĂ DE ANI PUNE PREȚ
SPIRTUALĂ/E DE CELE LIPSA DE PE ELEMNTELE
NERGIA LUMEȘTI DETAȘARE LUMII PROFANE ȘI
COSMICĂ DE NU SE POATE
PROFAN? DETAȘA DE
ACESTEA ( BANII,
PĂLĂRIA,
SERVIETA).
CALCULEAZĂ
TOTUL ÎN RAPORT
CU PREȚUL UNEI
LECȚII DE PIAN.

CONCLUZII

PROFESORUL DE PIAN, PROTAGONISTUL NUVELEI FANTASTICE, NU


REUȘEȘTE SĂ EVOLUEZE DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL. EL SE
AUTOCENZUREAZĂ PENTRU CĂ NU REUȘEȘTE SĂ DEPĂȘEASCĂ LIMITELE
EXISTENȚEI PROFANE.

Bibliografie

Boncu, Ştefan; Nastas, Dorin (coord.), Emoţiile complexe, Iaşi: Editura Polirom, 2015

Călinescu, Matei, Funcția irealului : reflecții despre proza scurtă a lui Mircea Eliade , în vol. Despre Ioan P.Culianu și Mircea Eliade. Amintiri, lecturi, reflecții , Ed.
Polirom, Iași, 2002

Cosmovici, Andrei, Psihologie generală, Iaşi, Editura Polirom, 1996

Costea, Octavia, Didactica lecturii. O abordare funcțională, Iași: Ed. Institutul European, 2006

Creţu, Tinca, Psihologia vârstelor, Iaşi: Editura Polirom, 2009

Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi: Editura Polirom, 2008

Dumitriu, Constanța, Introducere în cercetarea psihopedagogică, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2004
Dumitriu, Gheorghe, Psihopedagogie, București, Ed. Didactică și Pedagogică, 2004
Dumitru, I. Al., Consiliere psihpedagogică, Iaşi: Editura Polirom, 2008

Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, Ed. Univers, București, 1989

S-ar putea să vă placă și