Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr.192


Data: 16.11.2020
Clasa: I B
Profesor învățământ primar : Anghel Verginia
Aria Curriculară: Matematică și Științe ale naturii
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea tematică: Muncim, învățăm, ne jucăm / Secretele corpului omenesc
Subiectul lecţiei: Corpul omenesc/ Organele interne
Tipul lecţiei: Însușire de noi cunoștințe

SCOP:
 Relaționarea principalelor structure ale organismului uman cu rolurile acestora.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1 –să identifice organele interne;


O2 -să precizeze rolul organelor în organism;
O3 -să așeze organele interne la locul potrivit pe silueta dată;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, observația, explicaţia, exerciţiul.
Mijloace de învăţământ: prezentare PPT, , fişe de lucru, lipici, foarfeca, Twinkl.
Forme de organizare: activitate frontală, individuală.
Bibliografie:
 Programa şcolară pentru clasa I – MEC 2013;
 Platforma Twinkl- https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources
Resurse temporale: 35 minute

Resurse umane: 29 elevi


DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Nr. Secvenţele pedagogice Ob. Conţinuturi Strategii didactice Evaluare
crt. Op.

1. MOMENT Se verifică condițiile pentru buna desfășurare a lecției. Conversaţia


ORGANIZATORIC Frontală

3. CAPTAREA ATENŢIEI Se prezintă copiilor un filmuleț în care se aud bătăile Conversația


inimii. Frontală
Observaţia

Explicația

Conversaţia
4. ANUNŢAREA TEMEI ŞI Elevii sunt anunțați că vor continua lecția despre Corpul Explicaţia
A OBIECTIVELOR omenesc și vor învăța despre organele interne ( denumire, Frontală
formă, culoare, poziția în interiorul trunchiului, funcție).

Conversația Evaluare
5. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII Elevii observă pe rând fiecare organ în imaginile power Explicația frontală, orală
point: inimă, plămâni, stomac, ficat, rinichi, intestine. Pe
baza fiecărei imagini se poartă discuţii în legătură cu
O1
forma, culoarea, funcţia, poziţia fiecărui organ.

INIMA – culoarea roşie, forma unei căpşuni, pompează


sângele în organism;

După ce vor discuta despre inimă, elevii vor fi învăţaţi să


îşi ia pulsul. Ei vor stabili numărul de pulsaţii într-un
minut, înainte şi după efort. Individuală

PLĂMÂNII - sunt doi, roz, aspect buretos, au rol în


respiraţie; Explicaţia

STOMACUL – alb, forma literei J, transformă alimentele Observaţia


în substanţe necesare organis-
mului; Exerciţiul

FICATUL – culoarea- roşu închis, elimină toxinele din


organism.;

RINICHII – în număr de doi, seamănă cu două boabe de


fasole, de culoare roşu închis, elimină lichidele care nu mai
sunt necesare;
6. OBŢINEREA Conversația Evaluare orală,
PERFORMANŢEI O1 Exerciţiu: individuală
O2 Denumeşte fiecare organ descries mai jos:
- pompează sângele în organism:……
- are rol în respiraţie:….
- transformă alimentele în substanţe necesare
organismului:….
- -contribuie la eliminarea lichidelor nefolositoare :…

7. O3 Conversația
EVALUAREA Decupează și așează organele interne la locul lor pe silueta Explicația Individuală
dată. Exercițiul

Conversația Frontală
8. ÎNCHEIEREA Se fac aprecieri generale și individuale asupra modului de
ACTIVITĂŢII lucru.

S-ar putea să vă placă și