Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Ciocotișan Radu- Carei


Vectorul de poziție al centrului de greutate
Fie 𝐺 centrul de greutate al triunghiului ( intersecția medianelor ).
Am demonstrat anterior relația:
𝐴 1
𝐴" 𝐺 = 𝐴′ 𝐺 = 𝐴𝐴" = 3 𝐴𝐴′ ceea ce exprimă faptul că 𝑮 este situat la două treimi de vârf și
𝐴" ′
la o treime de latură.
𝐶′ 𝐵
𝐺 1 2
Vectorial putem scrie că: 𝐺𝐴′ = 𝐴𝐴′ , 𝐺𝐴 = − 𝐴𝐴′ și analoagele
3 3

𝐵 𝐶
𝐴′
Dacă considerăm un punct fixat 𝑂 din plan atunci avem relația :
𝑂𝐴 + 𝑂𝐵 + 𝑂𝐶
𝑂𝐺 =
3 numit vectorul de poziție al centrului de greutate
𝑂 ( medie aritmetică )
1
deoarece dacă privim mediana 𝐶𝐶 ′ și punctul 𝐺 avem raportul 𝜆 = −2 dar atunci 𝑂𝐺 = 1−𝜆 𝑂𝐶 − 𝜆𝑂𝐶 ′ =
1 𝑂𝐴+𝑂𝐵+𝑂𝐶
𝑂𝐶 + 2𝑂𝐶 ′ =…=
1−(−2) 3

Relația 3 ∙ 𝑂𝐺 = 𝑂𝐴 + 𝑂𝐵 + 𝑂𝐶 se numește relația lui Leibniz

S-ar putea să vă placă și