Sunteți pe pagina 1din 1

COORDONAT "APROBAT"

Prorector studii U.T.M. V. Reșitco Consilul FUA PV nr. 3 din 21 decembrie 2020
Decan FUA conf.univ., dr. Ilie Bricicaru
" " 2022 " " 2021

ORARUL FUA
activităților didactice a.u. 2021-2022, semestrul de primăvară
Anul - II

ARH-201 ARH-202 ARH-204 DIN-201 DIN-202 PUR-201 ISTGCC-201 CFDP-201


Atelier arte plastice
IV(Studiul formeiIV), a.u. Studiul metalelor și sudura - Studiul metalelor și sudura - lab., l.u. dr.
8:00 Desen IV, a.u. Melnic S.,
1 Filipschi T., a.u. Mațcan- lab., l.u. dr. Bârca Iu., Bârca Iu.,
9:30 9-128, 132
Proiectarea de arh. IV, Lîsenco I. (săpt. 1-3), 9- săptămâna 1-8, bl.6 săptămâna 9-12, bl.6
(ore practice), a.u. 334, 338
Andronovici A., a.u. Kațel Electrotehni
E., a.u., Tofan A., 9-218, Atelier arte plastice ca, MEE - Electrotehnica
Constr. clăd. 220 Studiul metalelor și sudura - lab., l.u. dr.
9:45 Desen IV, a.u. Melnic S., IV(Studiul formeiIV), a.u. lect. univ. , MEE - lect.
2 II, a.u. Rudic Bârca Iu.,
11:15 9-128, 132 Filipschi T., a.u. Mațcan- Tertea Gh. univ. Tertea
O., 9-116 săptămâna 1-7 bl.6
Lîsenco I., 9-334, 338 10-415, săpt., Gh. 10-415,
9-12
Constr. Constr. Atelier arte plastice
11:30 clăd. II, a.u. clăd. II, a.u. IV(Studiul formeiIV), a.u. Rețele AAC, sem., - lect.
3 Filipschi T., a.u. Mațcan- univ. dr. Ciobanu N., 9-142
13:00 Rudic O., 9- Rudic O., 9-
116 116 Lîsenco I., 9-334, 338
Proiectarea de arh. IV,
Infrastruct
(ore practice), a.u. Infrastruct

Luni
ura
Andronovici A., a.u. Kațel ura
E., a.u., Tofan A., 9-218, Atelier arte plastice edilitară(R edilitară(R
IV(Studiul formeiIV), a.u. ețele
Poduri I(Bazele proiectarii podurilor) - l.u.
13:30 Limba străină, Gorobeț, 220 Limba străină, Armaș, Limba străină, Dutov, ețele Rețele AAC, sem., - lect.
4 electrice) Buraga A.,
15:00 Bivol Bivol Bivol Filipschi T., a.u.Badan- electrice) univ. dr. Ciobanu N., 9-142
sem., - conf. săptămâna 5-12
Dogaru N., sem., - conf.
univ.,
univ.,
Cebotari F.,
Cebotari F.,
săpt. 7,9,11
Desen IV, a. u. Radevici I Atelier Design IV. , a.u.
15:15 Limba străină, Dutov, Limba străină, Armaș, Limba străină, Gorobeț,
5 M., a.u. Melnic S., 9-128, Zagaevschi E., a.u. Limba străină, Armaș, Bivol Limba străină, Gorobeț, Bivol
16:45 Proiectarea de arh. IV, Bivol Bivol Bivol
132 Plămădeală S.
(ore practice), a.u.
Andronovici A., a.u. Kațel Atelier arte plastice Echipament ingineresc
E., a.u., Tofan A., 9-218, Desen IV, a. u. Radevici I Atelier Design IV. , a.u.
17:00 IV(Studiul formeiIV), a.u. (sem) (AAC) - lect. univ.
6 220 M., a.u. Melnic S., 9-128, Zagaevschi E., a.u.
18:30 Filipschi T., a.u. Badan- dr. Ciobanu N., săpt. 1-8,
132 Plămădeală S.
Dogaru N., 9-142

Atelier arte plastice


IV(Studiul formeiIV), a.u.
18:45 Filipschi T., a.u. Badan-
7
20:15 Dogaru N., (săptămîna 1-
3)
Proiectarea clădirilor
8:00 civile cu multe nivele, Studiul metalelor și sudura - curs, conf.univ. dr. Trifan N.,
1
9:30 curs, a.u. Sîli A.
Infrastruct
Proiectarea ura
Pictura II, clădirilor edilitară(R
a. u. Radevici I., S., 9-128, ețele
Atelier Design IV. , a.u. civile cu
9:45 132 Studiul metalelor și sudura - curs, conf.univ. dr. Trifan N. săptămâna 1-3,
2 Epureanu V., a.u. Ciulac multe electrice)
11:15 niveluri, curs, - conf. Drumuri I (PAC) curs- a.u. Plinschi O. săptămâna 4-12,
A.
curs, a.u. univ.,
Sîli A., săpt. Cebotari F.,
1, 3, 5. + săpt
7,9,11

Marţi
Teoria econom. și
Echipament ingineresc Atelier Design IV. , a.u.
11:30 Practica de desen și integr. europ., conf. Electrotehnica, MEE - lect. Drumuri I (PAC) sem./lab. - a.u. Plinschi O.
3 (sem) (AAC) - lect. univ. Epureanu V., a.u. Ciulac
13:00 pictură, a. u. Radevici I., univ., Munteanu T., univ. Tertea Gh. săptămâna 1-12,
dr. Ciobanu N., săpt. 1-8 A.

Teoria econom. și integr. Teoria econom. și Electrotehni


Echipament ingineresc ca, MEE
13:30 europ., conf. univ., Practica de desen și integr. europ., conf. Drumuri I (PAC) sem./lab. - a.u. Plinschi O.
4 (sem) (AAC) - lect. univ. curs - lect.
15:00 Munteanu T., pictură, a. u. Radevici I., univ., Munteanu T., săptămâna 1-3,
dr. Ciobanu N., săpt. 1-8 univ. Tertea
săptămîna 1-8 săptămîna 9-12
Gh. Săpt.1-3,

15:15 Practica de desen și


5 pictură, a. u. Radevici I.,
16:45
17:00 Practica de desen și
6 pictură, a. u. Radevici I.,
18:30
18:45
7
20:15

Echipament ingineresc Echipament ingineresc Infrastructura edilitară


(curs) (AAC) - lect. univ. (curs) (AAC) - lect. univ. (Rețele AAC) (curs) -
8:00 dr. Ciobanu N. dr. Ciobanu N. lect. univ. dr. Ciobanu N.
1 Echipament ingineresc Echipament ingineresc Infrastructura
9:30
(curs) (AGCV) - a.u. Vera (curs) (AGCV) - a.u. Vera edilitară(curs) (AGCV) -
I. Guțul I. Guțul a. u.. Vera I. Guțul

Construcții Mecanica structurilor I,


Construcțiil Arhitectura spatiilor de interior- conf. univ. dr. conf. univ., Țibichi V.,
le
e clădirilor Istoria arhitecturii
Grozavu N. săptămâna 1-3 săptămâna 1-3
Mecanica structurilor I,
Mecanica structurilor I, conf. univ., Țibichi
9:45 PAC II, a.s., clădirilor PAC II, a.s., universală III, curs, conf. conf. univ., Țibichi V.,
2 II, - conf. Fizica construcțiilor - lect. univ. Ivanov L., Constr. din bet. Armat, V., săptămâna 1-3
11:15 Carcea A. II, - conf. Carcea A.
univ. dr. univ., Nesterov T. săptămâna 1-3
univ. dr. săptămâna 4-12 conf. univ., Sidorenco E.,
Ciobanu N.
Ciobanu N. săptămâna 4-12

Construcțiil
Miercuri
Istoria arhitecturii Istoria arhitecturii e clădirilor Arhitectura spatiilor de interior- conf. univ. dr.
11:30 universală III, curs, conf. universală III, curs, conf. II, - conf. PAC II, a.s., Mecanica structurilor I, conf. univ., Țibichi V.
3 Grozavu N.
13:00 univ., Nesterov T. univ., Nesterov T. Carcea A.
univ. dr.
Ciobanu N.

13:30 Teoria economică și integr. europeană, conf. univ., Munteanu T., ONLINE (9-212)
4
15:00
Teoria economică și
integr. europeană, conf.
univ., Munteanu T., 9-
Teoria economică și Teoria economică și Teoria economică și integr. Teoria economică și integr.
212, săptămâna 1-3 Teoria economică și integr. europeană,
15:15 integr. europeană, conf. integr. europeană, conf. europeană, conf. univ., Teoria economică și integr. europeană, conf. univ., europeană, conf. univ.,
5 conf. univ., Munteanu T., 9-212, săptămâna 1-
16:45 univ., Munteanu T., 9-212, univ., Munteanu T., 9-212, Munteanu T., 9-212, Munteanu T., săptămâna 1-3 Munteanu T., 9-212,
Urbanism II - conf. univ. 3
săptămâna 1-3 săptămâna 1-3 săptămâna 1-3 săptămâna 1-3
dr. Grozavu N. săptămâna
4-12

Urbanism II - conf. univ.


17:00 dr. Grozavu N. săptămâna
6
18:30 1-3

18:45
7
20:15

Bazele teoretice pentru


8:00 PAC II, Castraveț, crearea microclimatului Poduri I (Bazele proiectarii podurilor) -
1 săptămînă 4-6 interior curs - conf. univ. conf. univ., dr. Bejan S.,
9:30
Proiectarea de arh. IV, Guțul V.
Pictura II,
(ore practice), a.u.
a. u. Hadji-Bandalac M.,
Andronovici A., a.u. Kațel Mecanica corp.
a.u. Melnic S., 9-128, 132 Mecanica corp. solid Poduri I (Bazele
E., a.u., Tofan A. solid II(Mec.
9:45 II(Mec. struc. II), sem., Instalații de încalzire curs, proiectarii podurilor) -
2 PAC II, a.u. Castraveț struc. II), sem.,
11:15 conf.univ. Țîbichi V., conf. univ. Guțul V conf. univ., dr. Bejan S.,
săpt., 1-8 conf.univ. Țîbichi săptămâna 10-12
V., săpt., 1-8
Infrastructura
Fizica Construcțiilor
11:30 edilitară(sem.) (AGCV)- Instalații de încalzire curs, Drumuri I (Bazele proiectarii drumurilor)
3 PAC II, a.u. Castraveț sem., a.u. Ivanov L.,
13:00 a.u. Colomieț T., conf. univ. Guțul V lab./sem., a.u. Arnaut P.
săptămâna 1-8
săpt. 1-8

Proiectarea de arh. IV, Bazele


Joi

Pictura II,
(ore practice), a.u. teoretice Mecanica
Hadji-Bandalac M., a.u.
Andronovici A., a.u. Kațel Fizica Infrastructura pentru corp. solid Drumuri I (Bazele
Melnic S., 9-128, 132
E., a.u., Tofan A. PAC II, a.u. Construcțiilo edilitară(sem.) (AGCV)- Urbanism II, crearea II(Mec. struc. proiectarii drumurilor)
13:30
4 Castraveț r sem., a.u.
a.u. Colomieț T., a.u. Dumitrașcu A. microclimat II), sem., sem./lab., a.u. Arnaut P.
15:00
săpt. 1-3 Ivanov L.,
săpt. 1-8 ului interior - conf.univ. Săpt. 9-12
săpt. 4-12 conf. univ. Țîbichi V., săpt.
Guțul V. 3-10
săpt. 1-2

Infrastructura
Desen IV, a. u. Hadji- Urbanism II,
15:15 edilitară(sem.) (AGCV)-
5 Proiectarea de arh. IV, Bandalac M., a.u. Melnic a.u. Dumitrașcu A.
16:45 a.u. Colomieț T.,
(ore practice), a.u. S., 9-128, 132 săptămâna 10-12
săpt. 1-8
Andronovici A., a.u. Kațel
E., a.u., Tofan A. Desen IV, a. u. Hadji-
17:00 Bandalac M., a.u. Melnic
6
18:30 S., 9-128, 132

18:45
7
20:15
Atelier Design IV. , a.u. Constr. din bet. armat,
8:00 Desen IV, a. u. Hadji- Teoria econom. și integr. europ., conf. univ., Munteanu T.,
1 Zagaevschi E., a.u. sem., conf. univ.,
9:30 Bandalac M., 9-128, 132 Sidorenco E., săpt.7-12, săptămîna 1-8
Plămădeală S.

Proiectarea
Pictura II, clădirilor Constr. din
Teoria econom. și integr. a.u. Melnic S., 9-128, 132 bet. armat,
Atelier Design IV. , a.u. Atelier Design IV. , a.u. civile cu Bazele teoretice pentru
9:45 Desen IV, a. u. Hadji- europ., conf. univ., sem., conf. Căi ferate I (Bazele proiectarii căilor
2 Zagaevschi E., a.u. Epureanu V., a.u. Ciulac multe crearea microclimatului
11:15 Bandalac M., 9-128, 132 Munteanu T., niveluri, univ., ferate) curs, lect. univ.Saracuţa P.,
Plămădeală S. A. interior sem.,- a.u. Guțul V.
săptămîna 1-8 sem., a.u. Sidorenco E.,
Țurcanu Iu., săpt. 4-12
săpt. 1-3

Bazele teor.
Teoria econom. și integr. p/u crearea
Proiectarea clădirilor microclimat Instalații de
Vineri

Practica de desen și Atelier Design IV. , a.u. Atelier Design IV. , a.u.
Practica de desen și europ., conf. univ., Căi ferate I (Bazele proiectarii căilor
3
11:30 pictură, Hadji-Bandalac Zagaevschi E., a.u. Epureanu V., a.u. Ciulac civile cu multe niveluri, ului interior încalzire
13:00 pictură, a.u. Melnic S. Munteanu T., sem.,a.u . Guțul ferate) curs, seminar lect. univ.Saracuţa P.,
M. Plămădeală S. A. sem., a.u. Țurcanu Iu. sem.,- a.u.
săptămîna 1-8 V., săpt. 4-6
Guțul V.,
săpt. 1-3

Teoria econom. și integr.


Practica de desen și Atelier Design IV. , a.u.
13:30 Practica de desen și europ., conf. univ., Instalații de încalzire Rezistenta materialelor II curs - conf. univ.
4 pictură, Hadji-Bandalac Epureanu V., a.u. Ciulac
15:00 pictură, a.u. Melnic S. Munteanu T., sem.,a.u . Guțul V dr. Balan V.
M. A.
săptămîna 1-8
Teoria econom. și
Practica de desen și
15:15 Practica de desen și integr. europ., conf. Rezistenta materialelor II sem.,- conf. univ.
5 pictură, Hadji-Bandalac
16:45 pictură, a.u. Melnic S. univ., Munteanu T., dr. Balan V.
M.
săptămîna 1-8
Practica de desen și
17:00 Practica de desen și
6 pictură, Hadji-Bandalac
18:30 pictură, a.u. Melnic S.
M.
18:45
7
20:15

Decan FUA conf.univ., dr. Ilie Bricicaru