Sunteți pe pagina 1din 10

SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR.


T. POPA” IAŞI

BIOLOGIE
- 45 întrebări -

VARIANTA A
Fiecare întrebare oferã cinci variante de rãspunsuri (a,b,c,d,e) din care este corectă una
singură. Candidatul va opta pentru răspunsul corect şi îl va marca în locul corespunzător pe
grilă. Marcarea se face prin înnegrirea completă a cerculeţului cu marker de culoare neagrã.

Timpul destinat rezolvării grilei este de 3 ore.


Biologie (TD)
Varianta A

1. Mucusul este secretat de glandele Brunner de la nivelul:


a) Jejunului;
b) Colonului;
c) Stomacului;
d) Esofagului;
e) Duodenului.
2. Mecanismul umoral de feedback negativ este declanșat de următoarele situații, CU
EXCEPȚIA:
a) Concentrația crescută de hormoni tiroidieni asupra adenohipofizei și
hipotalamusului
b) Concentrația crescută de estrogeni asupra gonadelor
c) Concentrația crescută de cortizol asupra hipofizei anterioare
d) Concentrația crescută sanguină de Ca2+ asupra scăderii secreției de PTH
e) Concentrația crescută de glucoză sanguină asupra creșterii secreției de insulină
3. Urechea medie NU conține în interiorul său:
a) Ciocanul
b) Mușchiul ciocanului
c) Scărița
d) Nicovala
e) Mușchiul nicovalei
4. În urina finală se găsesc următoarele componente, cu o EXCEPȚIE:
a) Glucoză
b) Hormoni
c) Hematii
d) Săruri de Na
e) Fosfor
5. Una dintre următoarele afirmaţii despre secreția tubulară este adevarată:
a) Prin secreţie tubulară se elimină doar subsţanţe toxice
b) Mecanismele secreţiei tubulare sunt doar active
c) Sensul transportului este din interstiţiul peritubular inspre interiorul tubului
d) Prin secreţie, rinichiul intervine în reglarea concentraţiei plasmalemale de K+
e) Procesele de secreţie nu au loc pe toata lungimea nefronului
6. Fibra musculara striata are urmatoarele dimensiuni:
a) 7-5 µ;
b) 8-10µ;
c) 5-15µ;
d) 7,5µ;
e) 5-15cm
7. Meningele spinale sunt:
a) Arahnoida
b) Pia mater
c) Dura mater
d) Toate variantele sunt adevărate
e) Toate variantele sunt false
8. Glucocorticoizii au următoarele efecte asupra organelor și țesuturi:
a) Cresc numărul de eozinofile și bazofile circulante
b) Scad stabilitatea membranelor lizozomale
c) Limfocitoză
d) Creșterea glicemiei
e) Creșterea numărului de neutrofile, plachete, hematii
9. Glicogenoliza este activată de:
a) Insulină
b) Dopamină
c) Cortizol
d) Tiroxină
e) Adrenalină
10. Primele 7 coaste se numesc coaste adevărate deoarece:
a) Cartilajul lor se articulează cu sternul
b) Se articulează cu sternul prin intermediul coastei VII
c) Nu au cartilaj și nu ajung la stern
d) Se mai numesc flotante
e) Nici un raspuns nu este corect
11. În cadrul respiraţiei la nivel celular:
a) Celulele consumă CO2 pentru producerea de energie;
b) Se formează bicarbonaţi din combinarea O2 cu H2O;
c) Presiunea parţială a O2 este 40mmHg;
d) Presiunea parţială a O2 este 100 mmHg;
e) Presiunea parţială a CO2 este de 100 mmHg.
12. Epiteliul traheal este de tip:
a) Exocrin
b) Epitelial pseudostratificat
c) Conjunctiv moale
d) Conjunctiv semidur
e) Senzorial
13. Este adevarată urmatoarea afirmație referitoare la sărurile biliare:
a) Au rol de emulsionare a proteinelor din alimente, a căror tensiune superficială o
reduc
b) Ajută la absorbția din tractul intestinal a aminoacizilor
c) Inhibă motilitatea intestinală
d) Au rol bacteriostatic
e) Facilitează activitatea amilazei pancreatice
14. Alegeţi afirmaţia CORECTĂ despre mecanismele de reglare a metabolismului
intermediar proteic:
a) Hormonul somatotrop stimulează procesele de sinteză a proteinelor;
b) STH favorizează procesele catabolice;
c) Cortizolul favorizează procesele de sinteză a proteinelor;
d) Testosteronul favorizează procesele catabolice;
e) Tiroxina stimulează procesele de sinteză a proteinelor.
15. Rinichii îndeplinesc următoarele funcţii, cu o EXCEPȚIE:
a) Au rol în menţinerea hemostazei
b) Contribuie la menţinerea acido-bazic
c) Au rol în gluconeogeneză
d) Sunt implicaţi în activarea vitaminei D3
e) Formează şi eliberează hormoni
16. Alegeti afirmația corectă:
a. Micțiunea este procesul de umplere a vezicii urinare atunci când este goala
b. Reflexul de micțiune este un reflex controlat în întregime de măduva spinării
c. Urina conține 5% apa si 95% substante minerale si substante organice
d. Sfincterul extern al vezicii urinare este alcătuit în întregime din mușchi neted
e. Vezica urinară este o cavitate cu peretii alcătuiți din musculatură striata formata
din doua părti: corp și col
17. Identificați afirmația falsă:
a. Crestele ampulare și cupolele gelatinoase, care se găsesc la baza canalelor
semicirculare, reprezintă cel de-al doilea organ receptor al analizatorului
vestibular
b. Cilii celulelor senzoriale din canalele semicirculare sunt excitați mecanic
de deplasarea endolimfei
c. Receptorii maculari detectează viteza de deplasare a corpului, respectiv a
capului
d. Din cauza inerției, endolimfa va suferi o deplasare relativă în sens opus și
va înclina cupola în sensul mișcării de deplasare
e. Receptorii otolitici nu participă la menținerea echilibrului în condițiile
accelerărilor circulare ale capului și corpului
18. Care este afirmația adevărată cu privire la rolul vitaminei B12 în organism:
a) Vedere
b) Respirație tisulară
c) Hematopoieză
d) Circulație periferică
e) Funcționarea sistemului nervos central
19. Despre ramurile de vascularizație putem afirma:
a) Carotida externă dă artera vertebrală
b) Subclaviculara se continua cu artera brahială
c) Carotida internă irigă viscerele feței
d) Carotida comună dreaptă este ram al arcului aortic
e) Terminal, aorta abdominală se bifurcă la nivelul articulației sacro-iliace
20. Panta descendentă a potenţialului de acţiune:
a) Se datorează intrării K+ in celulă
b) Se numeşte depolarizare
c) Se datorează ieşirii K+ din celulă
d) Se datorează ieşirii Na+ din celulă
e) Se datorează intrării Na+ in celulă
21. Identificați afirmația adevărată:
a) Sensibilitatea kinestezică utilizează calea cordoanelor posterioare, împreună cu
sensibilitatea tactilă protopatică.
b) Calea sensibilității proprioceptive de control al mișcării este constituită din două
tracturi: spinocerebelos dorsal (încrucișat) și spinocerebelos ventral (direct).
c) Prin căile descendente piramidale și extrapiramidale, centrii encefalici exercită
controlul motor voluntar (calea piramidală) și automat (căile extrapiramidale).
d) 25% din fibrele fasciculului piramidal se încrucișează la nivelul bulbului,
formând fasciculul piramidal încrucișat.
e) Fibrele fasciculului corticospinal anterior ajung în cordonul anterior de parte
opusă, fiind situat lângă fisura mediană.
22. Următoarele afirmații sunt adevărate mai puțin una:
a) Nefronii juxtamedulari au anse Henle lungi care coboară adânc în medulară
b) În condiții bazale debitul sangvin renal reprezintă 20% din debitul cardiac de
repaus
c) Peste 99% din filtrat este reabsorbit în mod obișnuit în tubii uriniferi
d) Presiunea din capsula Bowmann, care se opune filtrării, este de aproximativ 18
mm Hg
e) Cea mai importantă reabsorbție a apei are loc la nivelul tubului contort distal și
este o reabsorbție obligatorie
23. Valvele atrio-ventriculare:
a) Se deschid în timpul sistolei, permiţând sângelui să treacă în atrii
b) Se deschid în timpul diastolei, permiţând sângelui să treacă în ventricule
c) Permit expulzia sângelui în artere
d) Împiedică revenirea sângelui în ventricule
e) Se mai numesc şi valve semilunare
24. În timpul esofagian al deglutiţiei, peristaltismul secundar este coordonat de:
a) Trunchiul cerebral;
b) Nervul vag;
c) Nervul accesor;
d) Sistemul nervos enteric al esofagului.,
e) Nervul glosofaringian.
25. Alegeti varianta falsă:
a) Analizatorul vizual furnizează peste 90% din informatiile asupra mediului
inconjurator
b) Globul ocular are formă aproximativ sferică
c) Globul ocular este situat în orbita
d) Peretele globului ocular prezintă doua tunici concentrice
e) Peretele globului ocular este format din tunici concentrice si medii refrigente
26. Identificaţi afirmația corectă:
a) Rădăcina posterioară a nervului spinal prezintă pe traiectul său ganglionul spinal,
la nivelul căruia sunt localizaţiatât neuronii somatosenzitivi, cât şi neuronii
viscerosenzitivi
b) Centrul reflexului miotatic se găseşte în nucleul ambiguu din bulb
c) Nervii olfactivi au originea reală în celulele multipolare din mucoasa olfactivă
d) Medial de şanţul olfactiv se afla şanţurile orbitare dispuse sub forma literei H,
intre care se delimiteaza girii orbitali
e) Fibrele comisurale unesc cele doua emisfere, formând corpul calos, trigonal
cerebral si comisura albă posterioară
27. Epifiza este situată:
a) Între tuberculii cvadrigemeni inferiori
b) Între tuberculii cvadrigemeni superiori
c) Superior de chiasma optică
d) Superior de tuberculii cvadrigemeni superiori
e) Între coliculii geniculaţi superiori
28. Care este frecvența de descărcare a impusurilor de către fasciculul Hiss și rețeaua
Purkinje?
a) 25 impulsuri/minut
b) 70 impulsuri/minut
c) 80 impulsuri/minut
d) 45 impulsuri/minut
e) 30 impulsuri/minut
29. Lobul anterior hipofizar:
a) Este reprezentat de o lamă epitelială
b) Constituie 50% din masa hipofizei
c) Este legată de hipotalamus prin tractul nervos hipotalamo-hipofizar
d) Reglează activitatea hipotalamusului
e) Este legată de regiunea mediană a hipotalamusului prin sistemul port
hipotalamo-hipolizar
30. Spermatogeneza este stimulată de:
a) LH
b) FSH
c) Insulina
d) Adrenalina
e) Testosteron
31. Aldosteronul produce următoarele acţiuni, cu EXCEPŢIA:
a) Reabsorbţia de Na+ în schimbul K+
b) Reabsorbţia de Na+ în schimbul H+
c) Reabsorbţia de Na+ este insoţită de reabsorbţia clorului
d) Reduce volumul sanguin
e) Menţine presiunea osmotică a mediului intern
32. Este adevărat despre nervii cranieni:
a) Fibrele vegetative ale perechii IX (pneumogastrici) provin din nucleul salivator
inferior din bulb.
b) Nucleul de origine al perechii IV este situat în punte.
c) Originea aparentă a perechii VIII se află la nivelul șanţului retro-olivar.
d) Perechea III inervează mușchiul drept superior al globului ocular.
e) Fibrele perechii XII culeg excitaţii gustative de la nivelul bazei rădăcinii limbii.
33. NU este hormon glandulotrop al hipofizei:
a) ACTH
b) TSH
c) STH
d) FSH
e) LH
34. Despre citoplasmă se poate afirma că:
a) Faza dispersată este apa
b) Partea structurată este reprezentată de hialoplasmă
c) Asigură desfășurarea principalelor funcții vitale
d) Mediul de dispersie este reprezentat de miceliile coloidale
e) Partea nestructurată este reprezentată de organite specifice
35. Referitor la metabolism, este FALS că:
a) Glucidele sunt degradate rapid, însă se obţin produși reziduali.
b) Eficienţa transferului de energie prin catabolismul glucidic este de 66%.
c) Lipidele reprezintă o rezervă energetică de 50.000 kcal.
d) Arderea a 3g de proteine furnizează 12,3kcal.
e) Legătura macroergică a fosfocreatinei conţine 13.000 calorii/mol.
36. Gradientul dintre presiunile parţiale ale CO2 din aerul alveolar şi sângele din capilarele
pulmonare este de:
a) 47 mmHg;
b) 40 mmHg;
c) 50 mmHg;
d) 25 mmHg;
e) 6 mmHg.
37. Tubul contort proximal este:
a) Sediul reabsorbției active a apei prin mecanism osmotic
b) Format din celule care conțin puține mitocondrii
c) Sediul principal al secreției de H+
d) Sediul reabsorbției facultative de sodiu (în gradient chimic)
e) Sediul secreției de potasiu
38. Identificaţi afirmaţia FALSĂ:
a) Dendritele, în porţiunea lor iniţială, sunt mai groase, apoi se subţiază
b) Teaca Henle separă membrana plasmatică a celulei Schwann de ţesutul
conjunctiv din jur
c) Coarnele posterioare (dorsale) ale măduvei spinării conţin neuroni ai căilor
senzitive care au semnificaţia de deutoneuron (al doilea neuron), protoneuronul
fiind situat în ganglionii spinali
d) Nervii vestibulo-cohleari sunt nervi senzoriali şi sunt formaţi dintr-o componentă
vestibulară, care are pe traseu ganglionul lui Corti
e) După câteva luni de la extirparea cerebelului, tulburările se atenuează prin
compensare corticală
39. Identificaţi afirmaţia FALSĂ:
a) Nervii olfactivi străbat lama ciuruită a etmoidului și se termină în bulbul olfactiv
b) Impulsul nervos se transmite neuronului α, ceea ce duce la contracţia fibrelor
extrafusale, determinând contracţia muşchiului
c) Fusurile neuromusculare au inervaţie senzitivă motorie
d) Corpusculii Pacini se adaptează foarte rapid și recepţionează vibraţiile
e) Receptorii pentru cald îi depăşesc numeric pe cei pentru rece
40. Afirmaţia FALSĂ este:
a) Protoneurontil căii tactile grosiere protopatice se află in ganglionul spinal.
b) Arahnoida are o structură conjunctivă şi este separată de dura mater printr-un
spaţiu care conţine lichid ceralorahidian (LCR)
c) Apariţia unui potenţial de acţiune într-o zonă a membranei neuronale determină
apariţia unui nou potenţial de acţiune în zona vecină
d) Neuronii intercalari (de asociaţie) fac legătura între neuronii senzitivi și motori
e) Neuronii multipolari au o formă stelată, piramidală, sau piriformă şi prezintă
numeroase prelungiri dendritice şi un axon
41. Sarcomerul, unitatea morfofuncţională a miofibrilei, este cuprins între:
a) Două membrane H luminoase
b) Două discuri clare (banda I)
c) O bandă Z şi o bandă H
d) Două membrane Z
e) Un filament de actină şi unul de miozină
42. Identificaţi afirmaţia FALSĂ:
a) Urechea medie este o cavitate pneumatică în stânca temporalului
b) În centrul organului Corti se găseşte un spaţiu triunghiular numit tunelul Corti
c) De la nucleii vestibulari din bulb pleacă fasciculul vestibulo-spinal spre măduvă
(controlează tonusul muscular)
d) Spaţiul cuprins cu privirea se numeşte câmp vizual
e) Aria vizuală primară se întinde mai ales pe faţa laterală a lobilor occipitali, de o
parte şi de alta a scizurii calcarine
43. Despre vitamina D NU este adevărat:
a) Se mai numește antirahitică
b) Poate provoca spasmofilie în cazul avitaminozei
c) Se găsește în cereale, ficat, ouă
d) Are rol în metabolismul fosforului
e) Are proveniență exogenă
44. Alegeţi varianta corectă:
a) Prin homeostazie sunt menţinute, între anumite limite, unele valori ale mediului
intern;
b) Prin intermediul mediatorilor chimici, sistemul endocrin realizează homeostazia;
c) Sistemul nervos participă la realizarea homeostaziei prin integrarea statică a
organismului la condiţiile în permanentă schimbare a mediului intern;
d) În condiţii patologice (disfuncţii temporare sau permanente) homeostazia nu se
poate realiza prin mijloace extracorporeale;
e) În organism, mecanismele de reglare se realizează numai prin bucle de feed-back
medular.
45. Un pacient cu grupa B III, Rh – poate primi o transfuzie sangvină de la persoane cu
grupa:
a) 0 I, Rh + și B III, Rh –
b) 0 I, Rh – și B III, Rh +
c) 0 I, Rh – și B III, Rh –
d) 0 I, Rh + și B III, Rh +
e) 0 I și B III, indiferent de Rh

S-ar putea să vă placă și