Sunteți pe pagina 1din 2

CURTEA DE APEL BĂLŢI

Dosarul nr.1r-183/2021 Instanţa de fond: Judecătoria


Bălți
sediul
Central
Judecător:
A.Guțu

D E C I Z I E
ÎN NUMELE LEGII
DISPOZITIV
16 februarie anul 2022 municipiul
Bălţi

Colegiul penal al Curţii de Apel Bălţi


Având în componenţa sa:
Preşedintele şedinţei de judecată Rotaru Ala
Judecători: Burdeniuc Ruslana, Pușca Dumitru

Cu participarea:
Procurorului Dubăsari Valeriu
Avocatului Dănoi Ion

A judecat în ordine de recurs în şedinţă publică recursul declarat de către avocatul Dănoi
Ion în interesele inculpatului Fîntîna Sergiu ***** împotriva sentinţei Judecătoriei Bălți sediul
Central din 26.10.2021, în privința lui
Fîntîna Sergiu
*****,

Conducându-se de art.449 al.1 p.1 lit.a CPP RM, Colegiul penal al Curţii de Apel Bălţi

D E C I D E:

Respinge ca nefondat recursul declarat de către avocatul Dănoi Ion în interesele


inculpatului Fîntîna Sergiu ***** împotriva sentinţei Judecătoriei Bălți sediul Central din
26.10.2021 în cauza penală privind învinuirea lui Fîntîna Sergiu ***** în comiterea infracțiunii
prevăzute de art.264/1 al.1 CP RM, sentinţă care se menţine fără modificări.
Decizia este irevocabilă.
Decizia motivată se va pronunţa în şedinţă publică la data de 23.03.2022 orele 09.00.

Preşedintele şedinţei, judecător Rotaru Ala


Judecător Burdeniuc Ruslana

Judecător Pușca Dumitru