Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare funcții

Clasa a VIII-a

1. Fie funcția f:R→R, dată prin f(x)=2x-2


a) Calculează f(0)+f(2)
b) Verifică dacă punctul A(4,6) aparține graficului funcției f.
c) Reprezintă în sistemul cartezian xOy graficul funcției f.
d) Determină aria triunghiului format de graficul funcției f și axele de
coordonate Ox , respectiv Oy.
e) Determină distanța de la originea sistemului cartezian xOy la graficul
funcției f.
f) Determină tangenta unghiului format de graficul funcției f cu axa
absciselor.
g) Determină distanța de la punctul M(1, 4) la graficul funcției f.
h) Determină numerele raționale a și b dacă punctul P(a√2 , b) se află pe
graficul funcției f.
i) Calculează S= f(1)+f(2)+ f(3)+f(2)+.....+ f(2020)+f(2021)
2. Fie funcțiile f, g:R→R, date prin f(x)=-2x+2 și g(x)= x-2.
a) Determină punctul de intersecție al graficelor celor două funcții.
b) Determină aria triunghiului format de graficele celor două funcții și axa
Oy.
3. Determină funcția liniară al cărui grafic trece prin punctele A(1,2) și B(0, 3).
4. Verifică dacă punctele A(1,-1), B(2,0) și C(3,2) sunt coliniare.

Punctaj: 1 – 45 puncte
2 – 20 puncte
3 - 10 puncte
4 – 15 puncte
Timp de lucru – 100 minute

Prof. ADRIAN GOBEJ, CNVV

S-ar putea să vă placă și