Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Facultatea: Comerţ, Cod: 02


Domeniul de licenţă: Administrarea afacerilor, Cod: 2
Specializarea de licenţă: Administrarea afacerilor (în Comerţ, Turism şi Servicii & Merceologie şi Managementul Calităţii), Cod: 1
Durata programului de licenţă: 3 ani
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Promotie: 2008-2011
Anul universitar: 2008-2009

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 1, Semestru : 1

Nr. ore/ săptămână Nr.


Nr. Denumirea disciplinei Tip Cat Codul Forma de Catedra care susţine
Denumirea disciplinei L/ pct. Observaţii
crt. în limba străină dis. disci. disciplinei verificare C S T disciplina
P credit
Economie şi Politici
1 Microeconomie Microeconomics O F 020521OF115101 E 2 2 - 4 5
Economice
Matematică aplicată în Mathematics applied to
2 O F 020121OF111405 E 2 2 - 4 5 Matematică
economie Economics
3 Dreptul afacerilor Business Law O F 020321OF113502 E 3 1 - 4 4 Drept
Contabilitate
4 Contabilitate Accounting O F 020321OF113211 E 2 2 - 4 5 Internaţională şi Informare
Financiară
Fundamentele ştiinţei Commodity Science Merceologie şi
5 O F 020221OF112202 2 - 2 4
mărfurilor Basics V 5 Managementul Calităţii
6 Informatică economică Economic Informatics O F 020121OF111207 V 2 - 2 4 4 Informatică Economică
7 Limba străină Foreign Language O F 021021OF110216 V - 2 - 2 2 Limbi străine
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 4E + 3V 13 9 4 26 30
Physical Training and
8 Educaţie fizică şi sport S C 020421SC114201 V - 2 - 2 2 Educaţie Fizică şi Sport
Sports
TOTAL GENERAL 4E + 4V 13 11 4 28 32
Legenda: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice; P – proiecte ; T - total
RECTOR, DECAN,
Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca Prof.univ.dr. Rodica Pamfilie
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Facultatea: Comerţ, Cod: 02
Domeniul de licenţă: Administrarea afacerilor, Cod: 2
Specializarea de licenţă: Administrarea afacerilor (în Comerţ, Turism şi Servicii & Merceologie şi Managementul Calităţii), Cod: 1
Durata programului de licenţă: 3 ani
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Promotie: 2008-2011
Anul universitar: 2008-2009

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 1, Semestru : 2

Nr. ore/ săptămână Nr.


Nr. Denumirea disciplinei Tip Cat Codul Forma de Catedra care susţine Observaţi
Denumirea disciplinei L/ pct.
crt. în limba străină dis. disci. disciplinei verificare C S T disciplina i
P credit
1 Management Management O F 020721OF127106 E 2 2 - 4 4 Management
Statistică în comerţ, Statistics in commerce, Statistică şi Previziune
2 O F 020121OF121315 2 2 - 4
turism şi servicii tourism and services E 4 Economică
3 Marketing Marketing O F 020921OF129101 E 2 2 - 4 5 Marketing
Economie şi Politici
4 Macroeconomie Macroeconomics O F 020521OF125102 E 2 2 - 4 5
Economice
Economics of National
Economie comerţului
5 and International O S 020221OS122102 V 2 2 - 4 5 Comerţ
intern şi internaţional
Commerce
Bazele economiei V 5
6 Business Fundamentals O S 020221OS122101 2 2 - 4 Comerţ
întreprinderii
7 Limba străină Foreign Language O F 021021OF120217 V - 2 - 2 2 Limbi străine
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 4E + 3V
Physical Training and
8 Educaţie fizică şi sport S C 020421SC124201 V - 2 - 2 2 Educaţie fizică şi sport
Sports
TOTAL GENERAL 4E + 4V 12 16 - 28 32
Legenda: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice; P – proiecte ; T - total
RECTOR, DECAN,
Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca Prof.univ.dr. Rodica Pamfilie
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI APROBAT;
Facultatea: Comerţ, Cod: 02
Domeniul de licenţă: Administrarea afacerilor, Cod: 2 RECTOR,
Specializarea de licenţă: Administrarea afacerilor (în Comerţ, Turism şi Servicii &
Merceologie şi Managementul Calităţii), Cod: 1 Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca
Durata programului de licenţă: 3 ani
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Promotie: 2007-2010
Anul universitar: 2008-2009

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 2, Semestru : 1

Condiţionări Nr. ore/ săptămână Nr.


Nr. Tip Cat. Codul Forma de
Denumirea disciplinei (cod pct. Catedra care susţine disciplina Observaţii
Crt. dis. dis. disciplinei C S L/P T verificare
disciplină) credit
1 Econometrie O F 020121OF211302 2 2 - 4 E 4 Statistică şi Previziune Economică
Antreprenoriat în comerţ, turism şi
2 O S 020221OS212106 1 2 - 3 E 4 Comerţ
servicii
3 Comunicare comercială O S 020221OS212307 1 2 - 3 V 4 Turism-Servicii
4 Economia turismului O S 020221OS212302 2 1 - 3 E 4 Turism-Servicii
5 Economia serviciilor O S 020221OS212301 2 1 - 3 V 4 Turism-Servicii
Mărfuri alimentare şi securitatea Merceologie şi Managementul
6 O S 020221OS212204 2 - 2 4 V 4
consumatorului Calităţii
7 Limbă străină O F 021021OF210218 - 2 - 2 V 2 Limbi Străine
Contabilitate, Audit şi Control de
8.1 Contabilitate publică 020321AS213112 4
Gestiune
8.2 Comportamentul consumatorului 020921AS219106 4 Marketing
A S 2 2 - 4 E
8.3 Tehnici promoţionale 020921AS219121 4 Marketing
8.4 Comerţ internaţional 021021AS210103 4 Relaţii Economice Internaţionale
8.5 Preţuri şi concurenţă 020621AS216116 5 Finanţe
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 12 12 2 26 4E + 4V 30/31
9 Educaţie fizică şi sport S C 020421SC214201 - 2 - 2 V 2 Educaţie fizică şi sport
TOTAL GENERAL 12 14 2 28 4E + 5V 32/33

DECAN,
Prof.univ.dr. Rodica Pamfilie
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI APROBAT;
Facultatea: Comerţ, Cod: 02
Domeniul de licenţă: Administrarea afacerilor, Cod: 2 RECTOR,
Specializarea de licenţă: Administrarea afacerilor (în Comerţ, Turism şi Servicii &
Merceologie şi Managementul Calităţii), Cod: 1 Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca
Durata programului de licenţă: 3 ani
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Promotie: 2007-2010
Anul universitar: 2008-2009

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 2, Semestru : 2

Condiţionări Nr. ore/ săptămână Nr.


Nr. Tip Cat. Codul Forma de
Denumirea disciplinei (cod pct. Catedra care susţine disciplina Observaţii
Crt. dis. dis. disciplinei C S L/P T verificare
disciplină) credit
Administrarea întreprinderii de
1 O S 020221OS222306 2 2 - 4 E 6 Turism-Servicii
comerţ, turism, servicii
Mărfuri nealimentare şi siguranţa Merceologie şi Managementul
2 O S 020221OS222205 2 - 2 4 E 6
utilizatorului Calităţii
3 Tehnica operaţiunilor de turism O S 020221OS222303 2 2 - 4 E 6 Turism-Servicii
Sisteme informaţionale şi aplicaţii
Merceologie şi Managementul
4 informatice în administrarea O S 020221OS222208 2 - 2 4 E 6
Calităţii
afacerilor
5 Limbă străină O F 021021OF220219 - 2 - 2 V 2 Limbi Străine
Economia şi Tehnologia Producţiei
6.1 Ecologie 020421AS224106
Agricole şi Alimentare
6.2 Managementul investiţiilor 020721AS227201 Eficienţă Economică
A S 2 2 - 4 V 4
6.3 Relaţii publice 020921AS229117 Marketing
6.4 Marketing direct 020921AS229110 Marketing
6.5 Tehnici şi operaţiuni bancare 021121AS220414 UNESCO-Administrarea Afacerilor
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 10 8 4 22 4E + 2V 30
7 Ecoturism şi turism rural F S 020221FS222305 2 2 - 4 V 4 Turism-Servicii
TOTAL GENERAL 12 10 4 26 4E + 3V 34

DECAN,
Prof.univ.dr. Rodica Pamfilie
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI APROBAT;
Facultatea: Comerţ, Cod: 02
Domeniul de licenţă: Administrarea afacerilor, Cod: 2 RECTOR,
Specializarea de licenţă: Administrarea afacerilor (în Comerţ, Turism şi Servicii &
Merceologie şi Managementul Calităţii), Cod: 1 Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca
Durata programului de licenţă: 3 ani
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Promotie: 2006-2009
Anul universitar: 2008-2009
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 3, Semestru : 1

Condiţionări Nr. ore/ săptămână Nr.


Nr. Tip Cat. Forma de Catedra care susţine
Denumirea disciplinei Codul disciplinei (cod pct. Observaţii
crt. dis. dis. C S L/P T verificare disciplina
disciplină) credit
Etică în comerţ, turism şi
1 O F 020221OF312308 1 1 - 2 E 4 Turism-Servicii
servicii
2 Geografie economică mondială O F 021021OF310302 1 1 2 V 4 Istoria Economiei şi Geografie
Merceologie şi Managementul
3 Managementul calităţii O S 020221OS312203 2 2 - 4 E 5
Calităţii
4 Logistică şi distribuţia mărfurilor O S 020221OS312107 2 2 - 4 E 6 Comerţ
Tehnologie hotelieră şi de
5 O S 020221OS312304 2 2 - 4 E 5 Turism-Servicii
restaurant
6 Limbă străină O F 021021OF310220 - 2 - 2 V 2 Limbi Străine
Relaţii economice
7.1 Burse internaţionale de mărfuri 021021OS310102 V 4
internaţionale
7.2 Multimedia 020121AS311210 V 4 Informatică Economică
Relaţii monetar-financiare A S 2 2 - 4
7.3 020621AS316212 E 5 Monedă
internaţionale
7.4 Asigurări şi reasigurări 020621AS316103 V 4 Finanţe
7.5 Geopolitică 021021AS310303 E 4 Istoria Economiei şi Geografie
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 10 12 - 22 4/5E+2/3V 30/31
Merceologie şi Managementul
8 Design şi estetica mărfurilor F S 020221FS312201 2 2 4 V 4
Calităţii
TOTAL GENERAL 12 14 - 26 4/5E+3/4V 34/35

DECAN,
Prof.univ.dr. Rodica Pamfilie
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI APROBAT;
Facultatea: Comerţ, Cod: 02
Domeniul de licenţă: Administrarea afacerilor, Cod: 2 RECTOR,
Specializarea de licenţă: Administrarea afacerilor (în Comerţ, Turism şi Servicii &
Merceologie şi Managementul Calităţii), Cod: 1 Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca
Durata programului de licenţă: 3 ani
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Promotie: 2006-2009
Anul universitar: 2008-2009
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 3, Semestru : 2 (atenţie: 11 săptămâni activităţi didactice + 3 săptămâni practică)
Condiţionări Nr. ore/ săptămână Nr.
Nr. Tip Cat. Forma de Catedra care susţine
Denumirea disciplinei Codul disciplinei (cod pct. Observaţii
crt. dis. dis. C S L/P T verificare disciplina
disciplină) credit
1 Finanţe O F 020221OF326106 2 2 - 4 E 5 Finanţe
2 Tehnologii comerciale O S 020221OS322103 2 2 - 4 E 4 Comerţ
3 Tranzacţii comerciale O S 020221OS322108 2 1 - 3 E 4 Comerţ
Merceologie şi Managementul
4 Servicii şi utilităţi publice O S 020221OS322207 1 2 - 3 E 5
Calităţii
Comerţ + Merceologie şi Manage-
5 Proiecte economice O S 020221OS322606 - 2 - 2 V 3
mentul Calităţii + Turism-Servicii
6 Limbă străină O F 021021OF320221 - 2 - 2 V 2 Limbi Străine
Comerţ + Merceologie şi Manage-
7 Practică de specialitate (3X30) O S 020221OS322607 - - (90) (90) C 3 90 ore
mentul Calităţii + Turism-Servicii
Contabilitate, Audit şi Control
8.1 Contabilitatea instituţiilor de credit 020321AS323115
de Gestiune
8.2 Managementul inovării 020721AS327113 Management
Statistică şi Previziune
8.3 Statistică microeconomică A S 020121AS321316 2 2 - 4 V 4
Economică
8.4 Reţele de calculatoare 020121AS321216 Informatică Economică
Contabilitate, Audit şi Control
8.5 Control de gestiune 020321AS323116
de Gestiune
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 9 13 (90) 22 4E+3V+ 1C 30
9 Comerţ electronic F S 020221FS322105 2 - 2 4 V 4 Comerţ
TOTAL GENERAL 11 13 2 26 4E+4V+1C 34
* Proiect de licenţă O S 020221OS322607 10

DECAN,
Prof.univ.dr. Rodica Pamfilie