Sunteți pe pagina 1din 10

Probleme, realizări, acțiuni de

perspectivă în învățământul
general

Ceapa Valentina,
consultant principal,
Direcția învățământ general
Anul de studii 2019-2020
— În anul de studii 2019-2020, ultimele 3 luni
de zile, procesul educațional a fost desfășurat
la distanță în diferite moduri, urmare a
situației de urgență. Orele predate prin
învățământul la distanță mai degrabă au fost
o reacție la criză, decât un scop planificat sau
conceput pentru educația la distanță. Aceste
activități au fost realizate în scopul
determinării gradului de dobândire a
achizițiilor determinate de unitățile de
competențe la matematică.
Anul de studii 2019-2020
— Procesul educațional, în contextul crizei
epidemiologice COVID-19, are ca
obiectiv reorganizarea și digitalizarea
procesului educațional, modernizarea
infrastructurii digitale a instituțiilor
educaționale, dezvoltarea instrumentelor
pentru predarea, învățarea și evaluarea
instruirii la distanță, educarea unui
„profesor digital”, „elev digital”, „părinte
digital”.
Anul de studii 2019-2020
— Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat:
— Metodologia privind continuarea la distanță a procesului
educațional în condiții de carantină în învățământul primar,
gimnazial și liceal (Ordinul nr. 351 din 19.03.2020);
— Repere metodologice privind organizarea la distanță a educației
parentale pentru familiile cu copii de 0 – 7 ani în condiții de
carantină (Ordinul nr. 378 din 26.03.2020);
— Instrucțiunea privind organizarea asistenței psihologice
copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada
suspendarii procesului educațional (Ordinul nr. 380 din
26.03.2020);
— Reperele metodologice privind asigurarea continuității procesului
educațional în condiții de carantina în instituțiile de învățământ
extrașcolar;
— Reglemntari organizaționale speciale privind finalizarea în condiții
de carantina a anului de studii 2019-2020 în învățământul general
(Ordinul nr. 427 din 04.05.2020).
Anul de studii 2019-2020
— În urma unei analize și sinteze (SWOT) a instruirii la distanță
în perioada martie - mai 2020 a procesului educațional s-a
determinat:
— Puncte forte (S):
— 1.Flexibilitatea timpului. Instruirea online oferă o
oportunitate de a studia în orice moment al zilei, iar
materialele pot fi înregistrate și vizionate la orice ora.
— 2. Accesibilitate. Cadrele didactice, elevii nu trebuie să se
prezinte la locul de muncă în instituție, dar își pot face
munca de acasă, fără a se supune anumitor riscuri.
— 3. Toleranță. Elevii pot decide ce studiază și modul în care
studiază, deoarece materialul poate fi revizuit în funcție de
nevoile fiecăruia.
— 4. Independent și permisiv. Facilitează accesul la studiu de
oriunde din țară.
Anul de studii 2019-2020
— Puncte slabe (W):
— 1.Necesită cerințe tehnologice: conectare la internet,
calculator și/sau alte instrumente digitale. Aceste
impedimente pot fi o problemă pentru experiența
educațională. În plus, acest lucru poate implica un cost
economic suplimentar în anumite situații. Uneori, este posibil
ca mijloacele tehnologice să eșueze, ceea ce face dificilă
îndeplinirea sarcinilor.
— 2.Dificultate în utilizarea instrumentelor digitale.
— 3. Incapacitatea cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor
digitale și aplicațiilor necesare pentru a asigura eficacitatea
procesului educațional.
— 4. Necesită insistență, auto-motivare, disciplină.
— 5. Instrumentele nu sunt adaptate pentru copiii cu cerințe
educaționale speciale.
Anul de studii 2019-2020
— Oportunități (O):
— 1.Modernizarea procesului educațional:
formele de activitate, digitalizarea procesului
de predare-evaluare, diversificarea
mijloacelor de instruire.
— 2. Instruirea la distanță a oferit culoare și
nuanțe întregului aspect a procesului
educațional.
— 3. O gamă largă de formări a cadrelor
didactice, cât și a elevilor și a părinților/
reprezentanților legali ai acestora prin
conferințe online, web-inarilor, etc.
Anul de studii 2019-2020
— Constrângeri (T):
— 1.Toți actorii implicați în procesul educațional au
ieșit din zona de confort, au fost impuși de
anumite condiții să-și schimbe modul de predare,
evaluare în termeni restrânși.
— 2. Cadrele didactice au fost forțate în termeni
limită să-și dezvolte competențe digitale necesare.
— 3. Cadrele didactice, inclusiv și elevii, n-au fost
pregătiți din punct de vedere tehnic, moral de
condiții noi de activitate, ceea ce a influențat
starea de spirit și de sănătate.
Anul de studii 2019-2020
— În anul de studii 2019-2020, necesarul de
cadre didactice:
— - invățământul preșcolar – 439;
— Matematică – 298;
— Îmvățământul primar – 242;
— Limba și literatura română – 175;
— Fizica – 119; …
— Și s-au angajat în acest an de studii 13
tineri specialiști la disciplina Matematică.
Anul de studii 2020-2021
— În vederea asigurării funcționalității
instituțiilor de învățământ în condiții de
siguranță în anul de studii 2020-2021,
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
a elaborat REGLEMENTĂRI speciale
privind demararea anului de studii 2020-
2021, în contextul epidemiologic de
COVID-19, pentru instituțiile de
învățământ primar, gimnazial și liceal.

S-ar putea să vă placă și