Sunteți pe pagina 1din 35

SUPRORT DE LUCRU PENTRU ELEVI

BIOLOGIE
CLASA a VIII- a

Elev:

Colegiul Național “Vasile Alecsandri”


Iași

1
UNITATEA I
NOȚIUNI GENERALE PRIVIND EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LA OM

GENETICA ESTE ŞTIINŢA CARE SE OCUPĂ CU STUDIUL EREDITĂŢII ŞI VARIABILITĂŢII LUMII VII.
Suport de studiu:
https://www.litera.ro/manualelitera/manuale/Biologie_VIII/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=M6dJMntp_Oo

Noţiuni introductive:

 ereditate = însuşirea organismelor de a moşteni şi transmite la descendenţi caracterele lor


ereditare.
 variabilitate = însuşirea organismelor dintr-o specie de a se deosebi de alte organisme din aceeaşi
specie printr-o serie de caractere ereditare şi neereditare.
 Celulă eucariotă =
 Materialul genetic este reprezentat de acizii nucleici – ADN și/sau ARN, localizați în marea
majoritate în................................................., eucariote
 Materialul genetic se află în celulă sub formă de...........................
 Cromozomii conțin............................................................. și proteine.
 În timpul diviziunii celulare, cromozomii devin vizibili
la........................................................................................
 Termenul de cromozom înseamnă .....................................................
 Numărul și forma cromozomilor este caracteristică speciei și va fi identică în toate celulele
unui individ și la toți indivizii speciei respective.
 Fiecare cromozom cuprinde numeroase gene dispuse într-o ordine precisă.
 Gena este un fragment............................................................................ care conține
informația necesară producerii unei anumite substanțe / realizării unei funcții a celulei /
organismului.
 caracterele ereditare = sunt determinate de gene
 Genotip= totalitatea genelor unui organism
 Fenotip= totalitatea caracterelor organismului (este rezultatul interacţiunii genotip – mediu).

2
ACIZII NUCLEICI

Acizii nucleici sunt reprezentați de …………………………….și……………………………

Structura chimică a ADN-ului:

ADN-ul este o moleculă mare formată din unități simple, care se repetă,
numite……………………………………………………………………………………………

O nucleotidă prezintă trei părți:

- o…………………………………………….

- un………………………………………….sau monoglucid ( zahar)

- radical fosforic

Bazele azotate din structura ADN-ului sunt:

AND-ul are o structură bicatenară cu 2 catene răsucite.

Între cele 2 catene, se stabilesc legături ……………………………sau……………….. ( legături sau punți de H)

Aceste legături se fac tot timpul între baze azotate perechi/complementare:

- A cu………………………….,formând între ele legături…………………………………

- G cu…………………………., formând între ele legături…………………………………

3
Aplicații:

1. Problemă

Daca pe o catena de ADN avem următoarea succesiune de baze azotate conținute în nucleotide:

ATTGGCCTAGGG, scrieți succesiunea ne nucleotide de pe cealaltă catena de ADN.

Câte legături duble și triple avem în fragmentul de ADN bicatenar reconstituit mai jos?

Rezolvare:

ATTGGCCTAGGG

TAACCGGATCCC

- 5 legaturi duble ( între A și T)

-7 legaturi triple ( între G și C)

2. Completează spațiile punctate:

Toate caracterisiticile unui individ au o bază genetică, reprezentată de ………………………………..


(moleculele de ADN) aflat în marea lui majoritate în . ………………………. . celulelor eucariote.

Molecula de ADN conține secvențe codificatoare numite . …………………………………. . .

Constituția genetică a unui individ poartă numele de . ………………………………. . .

Din interacțiunea dintre acesta și mediu rezultă . ………………………………….. . , care este reprezentat de
totalitatea caracteristicilor observabile ale unui individ.

Fiecare cromozom cuprinde numeroase . ………………………………... . , dispuse într-o ordine precisă.

4
3. Ordonează următoarele structuri după mărime
Cromozom / Genă / Organism / Celulă / Nucleu / ADN / Nucleotidă
Rezolvare:
Nucleotidă / Genă / …
CROMOZOMII

1. Cromozomii conțin ……………………………..și…………………………………………

2. Cromozomii se observă la microscop numai în timpul………………………

când se formează din spiralizarea ( împachetarea) filamentelor de cromatină din nucleu.

3. Cromozomii prezintă una sau două…………………………………………………. și

centromer.

4. O cromatidă are……………………………………………………………………..................

iar două cromatide au…………………………………………….......................................

5. Centromerul împarte cromatidele în…………………………… ce pot fi egale sau inegale.

6. Celulele corpului uman se impart în celule somatice și gameți.

7. Cromozomii corpului uman se impart în autozomi, perechi și

heterozomi: X sau Y

Cromozomul X prezintă gene vitale.

5
Cromozomul Y prezintă genele care determină masculinitatea.

CARIOTIPUL

Cariotipul reprezintă totalitatea ………………………….... dintr-o celulă somatică, ordonați după formă și
mărime.

Cariotipul uman normal

Numărul total de cromozomi este ………………………………..din care

……………………………………………………..( 22 perechi) și 2………………..

La sexul feminin:

In celule somatice ( ale corpului) sunt: 2n= 46 cromozomi , 44 autozomi ( perechi) și 2 heterozomi (XX,
pereche)

Gameții feminini = ovulele au n= 23 cromozomi, din care 22 autozomi și 1 heterozom X

La sexul masculin:

In celule somatice ( ale corpului) sunt: 2n= 46 cromozomi , 44 autozomi ( perechi) și 2 heterozomi (XY,
care nu sunt pereche)

Gameții masculini = spermatozoizii au n= 23 cromozomi, din care 22 autozomi și 1 heterozom X sau Y (


deci sunt de 2 tipuri!)

6
Observă imaginea de mai jos

Ce reprezintă imaginea?
Sex persoanei……………………………………..
Explicație?............................................................................................................

Căți cromozomi sunt în imaginea de mai sus:


- total
- autozomi
- heterozomi
Ce concluzie poți să elaborezi?

7
TRANSMITEREA
MATERIALULUI GENETIC
Ereditatea se manifestă prin funcția de reproducere a organismelor.
Materialul genetic (ADN-ul) fiecărui individ uman (dar și din alte specii) se transmite de la o
generație la alta prin procesul de fecundație.

ROLUL GAMEȚILOR ȘI AL FECUNDAȚIEI

A. Rolul gameților și al fecundației în transmiterea materialului genetic


Gameții se formează prin diviziunea meiotică ( MEIOZĂ).
Ea are loc în celule specailizate ale organelor reproducătoare.
In urma meiozei dintr-o celulă mama 2n ( diploidă), rezulta ……………………………………….
(haploide), gameți.
Ovulul uman are …………………………..cromozomi, 22 autozomi și un heterozom……………….
Spermatozoizii umani au………………cromozomi, 22 autozomi și un ……………………..X sau ………
Contopirea gamețiolor se numește…………………………..și rezultă ………………….., care este o
celula diploidă cu ………………….ce va intra in diviziune de tip MITOZĂ.
Inainte de orice diviziune celulară, ADN își dublează cantitatea ( se replica), acest proces
are loc în INTERFAZĂ ( periadă dintre două diviziuni succesive).
B. Rolul gameților și al fecundației în determinarea genetică a sexelor

Din punct de vedere genetic, sexul copilului este determinat de combinația de heterozomi.
 Ovulul conține, în mod normal, 22 de autozomi și un heterozom X.
 Spermatozoidul conține, în mod normal, 22 de autozomi și un heterozom X sau
un heterozom Y.

8
Diviziune celulară Mitoză Meioză

Unde se desfășoară

Căte celule fiice rezultă Căte 4 celule fiice, gameți


Numărul de cromozomi/ 2n, același ca în celula
tipul lor mama
Monocromatidici
( au câte o cromatidă)

9
Aplicații:
1. O celulă mama diploidă ( 2n), are 16 cromozomi. Ea intră în diviziune de tip mitoză
pentru refacerea unui țesut. Precizați:
1. Câte celule fiice se obțin după o singură diviziune.

2. Câți cromozomi sunt în fiecare celulă fiică și ce tip sunt.

3. Cum se numește perioada în care ADN -ul se sintetizează, își dublează cantitatea.

4. Câte celule fiice se obțin după 5 diviziuni succesive și câți cromozomi au în total.

2. O celulă mama diploidă (2n), are 18 cromozomi. Ea intră în diviziune de tip mitoză
pentru refacerea unui țesut. Precizați:
1. Câte celule fiice se obțin după o singură diviziune.

2. Câți cromozomi sunt în fiecare celulă fiică și ce tip sunt.

3. Câte celule fiice se obțin după 4 diviziuni succesive și câți cromozomi au în total.

3. În glandele sexuale ale unui bărbat au loc diviziuni pentru obținerea gameților.
Precizează:
1. Numește gameții bărbătești:
2. Denumirea tipului de diviziune prin care se obțin gameții:
3. Numărul de gameți obținuți dintr-o singură diviziune:

4. Numărul de cromozomi din gameții bărbătești:

5. Tipul de cromozomi din gameții bărbătești:

6. Denumirea procesului de contopire a gameților și rezultatul acestui proces.

10
11
Determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane

Gene sunt plasate linear pe CROMOZOMI


Locul ocupat de o genă în cromozom se numește LOCUS
 caracterele ereditare = sunt determinate de factori ereditari (gene) prezenţi în nucleul tuturor
celulelor.
 genă = unitatea de bază structurală şi funcţională a materialului genetic.
 genele alele = gene ce ocupă aceeaşi poziţie în cromozomii omologi (perechi) şi determină acelaşi
caracter, de exemplu genele ce determină la mazăre culoarea bobului (galben sau verde) sunt
gene alele.
 genă dominantă (factor ereditar dominant) = determină caractere ce se manifestă la toţi
descendenţii (în toate generaţiile). Se notează cu litere mari (A).
 genă recesivă (factor ereditar recesiv) = determină caractere ce se manifestă în stare homozigotă
(aa), când nu există în celulă un factor ereditar dominant pentru caracterul respectiv. Se notează
cu litere mici.
 Genotip = totalitatea genelor unui organism
 Fenotip = totalitatea caracterelor organismului (este rezultatul interacţiunii genotip – mediu)
 organismele homozigote = au factori ereditari identici pentru un anumit caracter, de exemplu:
AA sau aa,
 organismele heterozigote: au factori ereditari diferiţi: Aa.
 hibridare: încrucişare între organisme ce se deosebesc prin una sau mai multe perechi de
caractere ereditare. (de exemplu monohibridare = încrucişare între organisme ce diferă printr-o
pereche de caractere ereditare; dihibridare = încrucişare între organisme ce diferă prin două
perechi de caractere ereditare).

Notaţii:
 genele dominante se notează cu litere mari, ex. A, Iar cele recesive cu litere mici (a).
 homozigot: se notează cu 2 litere identice (AA sau aa); AA – homozigot dominant; aa – homozigot
recesiv
 heterozigot: se notează cu 2 litere diferite (Aa).
 dublu homozigote (AABB sau aabb)
 dublu heterozigot: AaBb
 heterozigot pentru prima pereche de caractere: AaBB sau Aabb
 heterozigot pentru a doua pereche de caractere: AABb sau aaBb

12
Transmiterea ereditară a unor caractere normale

Legile mendeliene ale eredităţii


Autorul legilor:Gr. Mendel
Subiectul de studiu: Mazare
Experimente realizate:
Legea purităţii gameţilor: gameţii sunt totdeauna puri genetic deoarece au un singur factor
ereditar (genă) pentru un caracter.

Legea segregării independente a factorilor ereditari: factorii ereditari ai unei perechi se separă
(segregă) în gemeţi independent de alţi factori ereditari.

Aplicație:
Se încrucișează o plantă cu bob neted (NN) cu alta cu bob zbârcit (zz), homozigote.
In prima generație ( F1) rezultă plante cu bob neted care se autopolenizează și rezultă gererația
F2.
Precizați:
a. genotipul plantelor din F1
b. caracterul dominant și caracterul recesiv.
c. genotipul și fenotipul plantelor din F2
d. procentul /raportul plantelor homozigote și a plantelor heterozigote din F2

13
Determinismul genetic al grupelor de sânge

Fenotip (grup sanguin) Genotip


O ll – homozigotă
A (II) LALA sau LAl
B (III) LBLB sau LBl
AB (IV) LALB

3 gene alele – l ( recesivă), LA și LB (dominante)

Mama are grupa de sânge A(II) iar tatăl grupa de sâge B(III).Unul din copiii acestui cuplu are
grupa 0(I).
Indicaţi:
b) genotipul celor 2 părinţi și a copilului;
c) grupele sangvine posibile ale copiilor acestui cuplu;
Scrieţi etapele rezolvării problemei.

14
Factori mutageni

Mutația
a. definitie

Factori mutageni: sunt factori care determină mutații

Factor mutagen (tip) Exemple

Transmiterea ereditară a unor caractere umane patologice

Completează spațiile punctate:


Maladiile cromozomiale sunt numerice și pot fi și

Cauza maladiilor cromozomiale numerice este:

Maladiile genice sunt și

15
Transmiterea genei pentru hemofilie de la tată la fiică

Introduceți maladiile genetice enumerate în coloanele următorului tabel:


Sindromul Down,albinism, anemie falciformă, polidactilie, sindactilie, sindrom Turner (X0),
prognatism, albinism, Sindrom Klinefelter (XXY),hemofilie, daltonism, trisomia X (XXX)
Maladie Maladie Maladii genice Maladii genice Maladii
cromozomială cromozomială autozomale autozomale genice
autozomală heterozomală dominante recesive heterozomale

Asociază noțiunile din coloana A cu cele din coloana B.


Raspuns Coloana A Coloana B
1. Sindrom Down a. Gene recesivă mutantă este pe
cromozomul X
2. Sindrom Klinefelter b. Se mai numește trisomie 21 ( trei
cromozomi în perechea 21)
3. Polidactilie c. Are un cromozom X în plus, are sex
masculin
4. Sindactilie d. Degete lipite
5. Albinism e. Degete suplimentare
6. Trisomia X f. Lipsește pigmentul melanic din piele
și păr
7. Daltonism g. Un cromozom X în plus, are sex
feminin

16
Notează un diagnostic corect dacă primești următoarele indicii:
1. Se aplică testul Ishihara și persoana nu îl trece:
Diagnostic
2. Cariotipul persoanei este:

Diagnostic:

Fenotipul persoanei este:

Diagnostic:

17
UNITATEA III
Sănătatea omului și a mediului
III.1. Calitatea aerului
1. Procesul prin care organismele vii produc dioxid de carbon...............................
2. Procesul prin care organismele autotorofe produc oxigen.................................
3. Poluarea=

4. Rolul oxigenului în corpul uman:

5. Sistemul de organe care realizează schimbul de gaze între organism și mediu:

6. Enumeră 3 boli/afecțiuni care se transmit pe cale aeriană ( prin aer):


 .
 .
 .
Să dobândim noi informații!
https://www.youtube.com/watch?v=okOnUecuYwQ
Ce este atmosfera?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Observa diagrama de la pagina 60 și enumeră principalelel gaze din compoziția chimică a
atmosferei.
-
-
-
Identifică folosin imaginile din manual ( pag.68 -69) activitățile/procesele/fenomenele care
au dus de-a lungul timpului la modificarea compoziției chimice a atmosferei.

18
Grupează-le după modul de producere în naturale și artificiale.

Naturale Artificiale ( produse de om)


Organisme patogene Centrale termice

In concluzie, indiferent de proveniența lor, poluanții ( și deci poluarea) pot fi:


1................................
2................................
3................................
Enumeră câteva simptome care ne avertizează asupra lipsei / insuficienței oxigenului într-un
spațiu:
-
-
-
-
Măsuri care duc la îmbunătățirea calității aerului în spațiile închise, unde ne desfășurăm
activitatea:
-
-
-
-
-
Elev:

19
Fisă de (auto)evaluare
Jurnalul activității:
Ce ai învățat util din această activitate?

Aplică!

Intrebare Răspuns
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

20
III.2 Calitatea apei
Cum se numește pătura de apă a planetei noastre:
Reamintește-ți rolul apei în natură:
-
-
-
-
Să dobândim informații noi!
Enumeră caracteristicile care determină calitatea apei:
-
- fizice
-
-
Exersează!
F/A.Dacă propoziția este falsă transformă într-o propoziție afirmativă adevărată!
......In corpul uman, apa reprezintă 80% din masa corporală.
......Reducerea cantității de apă cu mai mult de 1% din masa corporală declanșează senzația
de sete.
......Cu cât organismul este mai bătrân, cu atât canitatea de apă este mai mare.
Identifică trei surse de poluare a apelor din localitatea în care locuiești:
-
-
-
Ce alcătuiește amprenta de apă a unui individ?

21
III.3. Calitatea solului

1. Ce este solul?

2. Straturile scoarței tereste ( observă fig.1/76):

-
-
-
-
-
3. Compoziția chimică a solului:

4. Resturile vegetale și animale moarte, datorită descompunătorilor vor forma în


sol………………………………………………………………..

5. Organismele vii din sol sunt:

6. Tipuri de sol ( în funcție de compoziția chimică):


-
-
-
-
-

7. Enumeră practici umane care determină deteriorarea solurilor:


-
-

22
- turismul

8. Tipuri de poluare a solului.


Asociază noțiunile din coloana A cu cele din coloana B.

RASPUNS A B
1= 1. fizică a. pesticide,fungicide
2= 2. chimică b. compactarea
3= 3. biologică c. paraziți

Dobândește informații practice utile!

Esti în situația de ați organiza o grădină ornamentală. Numește:

- 3 plante ierboase pe care o să le cultivi

- 3 plante lemnoase pe care ai dori să le cultivi

Ce organisme nevertebrate pot contribui la îmbunătățirea calității solului din grădina ta.

Cum pot contribui aceste organisme la îmbunătățirea calității solului:

-
-
- .

Exersează!

Ex. I, II/pag. 79

23
Aplică!

Rebus tematic: Sănătatea mediului

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

S-ar putea să vă placă și