Sunteți pe pagina 1din 30

Predimensionarea miezurilor

transformatoarelor de putere

Calcule de predimensionare
Tema de proiectare

Date nominale :
Num rul de faze: mf = 3
Puterea aparent : SN = kVA
Tnsiunea primar : U1 = kV
Tensiunea secundar : U2 = kV
Frecven"a: f = 50 Hz
Conexiunea :
Prize de reglare pentru : u=±5 %

Date de catalog
pierderile în fier : p0 = W
curentul de mers în gol: i0 = %
pierderile în înf ,ur ri : pk = W
tensiunea de scurtcircuit : uk = %
Tema de proiectare

Condi ii de exploatare:
tipul constructiv : cuv cu "evi sau radiatoare
sistemul de r cire : natural, cu ulei în circuit închis; NL
clasa de izola"ie : A
serviciul de func"ionare : S1
mediul climatic : normal

Restric ii
materialul conductoarelor : . . . . . . . . . .
materialul miezului tabla silicioasa: laminat la . . . . . . .
grosimea:gt = 0,35 mm
materiale izolante:
pentru conductoare : email sau hârtie
pentru bobinaj : carton presat, prespan
Bibliografie:
1. C B l – Proiectarea ma inilor electrice- Ed. Didactic ,i Pedagogic
Bucure,ti , 1967.
2. K. Biro, D Com a, I.A. Viorel – Ma ini electrice . Indrumar de
proiectare.- Lit. IP Cluj, 1969
3. I. Cioc, N. Bichir, N. Cristea – Ma ini electrice. Indrumar de
proiectare. Vol. I, II, III, - Ed. Scrisul Românesc Craiova, 1981.
4. T. Dordea- Proiectarea i construc ia ma inilor electrice. Vol. I, II, Lit.
IP Timi,oara, 1979.
5. I.S. Gheorghiu – Ma ini electrice. Probleme i aplica ii industriale.-
Ed. Tehnic Bucure,ti, 1966.
6. A. Nicolaide – Ma ini electrice.Teorie i proiectare. Vol I, II. - Ed.
Scrisul Românesc Craiova, 1981.
7. R. Richter- Ma ini electrice. Vol. I, II, III, IV, V. - Ed. Tehnic
Bucure,ti, 1959-1962.
8. K.A.Biro – Ma ini electrice. Curs predat.
Calcule preliminare
Calculul tensiunilor de faz$.

Tensiunea de faz a înf ,ur rilor primare = 1 ,i


secundare = 2 se calculeaz din tensiunea de linie dat
"inând seama de conexiunea înf ,ur rii.
Pentru conexiunea stea (Y) ,i în zig-zag (Z):
U
Uf = [kV ]
3
pentru conexiunea în triunghi Uf1 = [kV]
Uf2 = [kV]
U f =U [kV ]
Calculul curen ilor de faz$.
Curentul de faz se determin din puterea nominal SN [kVA],
num rul de faze m ,i tensiunea de faz Uf [kV].
Pentru orice conexiune
SN If1 = [A]
If = [ A] If2 = [A]
m Uf
Alegerea solicit rilor magnetice i electrice
Alegerea induc iei magnetice.
Induc"ia magnetic în coloana transformatorului se alege în func"ie de ;
- materialul miezului magnetic,
- puterea transformatorului, Pentru înf ,ur ri din
- sistemul de r cire,. aluminiu induc"iile
- materialul conductoarelor date pe grafic se reduc
BC [T]
1.8 cu 10 ÷ 15 %.
1.6
b
1.4
a
1.2 BC = [T]
1
1 10 1 102 103 S [kVA] 10 4
Induc"ia magnetic în coloana transformatoarelor trifazate în ulei
cu înf ,ur ri din cupru, a-tole laminate la cald, b- tole laminate la
rece.
Alegerea solicit rilor magnetice i electrice
Alegerea densit$ ii de curent.

Densitatea de curent în conductoare se alege în func"ie de :


- materialul conductoarelor :
- puterea transformatorului,
- sistemul de r cire,
- materialul miezului magnetic j= A/mm2

j 4
[A/mm2]
3.5
Cu
3
M
2.5 Al
E
2
M
1.5

1 1 2 3 4
1 10 10 10 S [kVA] 10
Valorile medii ale densit "ii curentului la transformatoare cu r cira
natural în ulei.
Alegerea solicit rilor magnetice i electrice
Alegerea p$turii de curent. A
120
A [kA/m]
110

100

90

80
15 kV
70

60 60 kV
50
40
6 kV
35 kV
30

20
101 102 103 S [kVA] 104
P tura de curent la transformatoare trifazate de putere cu r cire natural în ulei.

In cazul folosirii aluminiului valorile din diagram se mic,oreaz cu 10 ÷15 %


Calculul sec iunii coloanei
Determinarea diametrului i a sec iunii coloanei
Între diametrul coloanei ,i sec"iunea coloanei exist rela"ia:

DC2
AC =
4 k uFe
unde coeficientul de umplere cu fier kuFe.

DC
bC1 DC
bC2
bCz

aC2 aC1
aC1
Forma sec"iunii coloanei în 2 Forma sec"iunii coloanei în 6
trepte. trepte.
Calculul sec iunii coloanei
Exist multe metode de calcul a diametrului ,i sec"iunii coloanei.
- se conoa,te componenta reactiv a tensiunii de scurtcircuit ,i
sortimentul de tabl ;
- se cunosc pierderile în fier ,i înf ,ur ri ,i caracteristicile
materialelor active;
- se cunoa,te constanta transformatorului,
- se dau tolele din care se realizeaza circuitul magnetic,
- se alege tensiunea pe spir , etc.

Determinarea diametrului i a sec iunii coloanei prin alegerea tensiunii pe spir$.


Tensiunea pe spir :
U f1 Uf2
Uw = = = 2 f BC AC
w1 w2
Calculul sec iunii coloanei
60
Uw [V]
50

40

30 10.Uw
20

10

0
1 10 1 10 2 10 3S [kVA] 10 4
Valorile medii ale tensiunii pe spir la transformatoare cu r cire natural în ulei
cu înf ,ur ri de cupru ,i tabl laminat la rece.
Pentru transformatoare la care difer materialul înf ,ur rii sau miezului
tensiunea pe spir se scade. Uw = V
La utilizarea tablei laminate la cald valorile din figur se mic,oreaza cu 10 ÷ 15 %;
la utilizarea aluminiului pentru înf ,ur ri valorile din figur se mic,oreaza cu 20 %.
Exemplu: S = 100 kVA, aluminiu ,i tabl laminat la cald Uw = 4,5/1,2/1,15 = 3,26 V
Calculul sec iunii coloanei
Sec"iunea coloanei va fi: Uw
AC = [m 2 ]
2 f BC
Diametrul coloanei . Calculul diametrului necesit cunoa,terea cu aproxima"ie a
coeficientului de umplere cu fier a cercului circumscris coloanei, kuFe
AC
DC = 2 10 2 [cm]
kuFe
Coeficientul de umplere cu fier kuFe are dou componente:
- coeficientul de umplere geometric kuf ,
- coeficient de umplere datorit izola"iei kui .
Se procedeaz în felul urm tor : pentru kuFe = 1 rezult diametrul DC .
DC [cm] 6÷8 8 9 10 ÷ 18 19 ÷ 26 27÷35 36 ÷ 40

nzC 3 4 5 6 7 8 9 nzC =
kuf =
kuf 0,851 0,877 0,912 0,917 0,922 0,924 0,925

Din tabel se alege num rul de trepte a coloanei si coeficientul de umplere geometric:
Calculul sec iunii coloanei
Coeficient de umplere datorit izola"iei kui depinde de grosimea tolei, materialul
izolant ,i modul de izolare a tolei. În cazul izola"iei simple valorile kui sunt date
în tabela
Grosimea tolei Izola"ia

gt [mm] hârtie lac carlit

0,35 0,85 0,905 0,955

0,5 0,875 0,93 0,98

Pentru tabla: E IV- laminata la cald se folosesc materiale izolante: hârtie si lac
M - laminata la rece se foloseste: carlit
kuFe = kuf kui
Cu eceast valoare se recalculeaz diametrul coloanei. Valoarea diametrului
se rotunje,te la o valoare divizibil cu 5 mm
. . . 11,5 12 12,5 13 . . . cm DC = cm
Verificarea diametrului calculat
DC [cm]
80

60

40

20

0
10 10 2 10 3 10 4 S [kVA] 10 5
Diametrul orientativ al transformatoarelor trifazate cu ulei coloane in ulei.
Calculul sec iunii coloanei
Cu ajutorul tabelei se calculeaz la"imile treptelor . De exemplu DC = 8 cm, nzC =3.
nz aC1 aC2 aC3 aC4 aC5 aC6 aC7
7 0,97 0,89 0,785 0,678 0,523 0,425 0,25
6 0,964 0,885 0,775 0,631 0,456 0,280
5 0,957 0,864 0,723 0,55 0,33
4 0,945 0,84 0,67 0,5
3 0,89 0,75 0,56
2 0,850 0,526
1 0,707

aC1 =0,89*8=7,12 cm aC2 = 0,75*8=6 cm aC3 = 0,56*8=4,48 cm


L "imile normalizate ale tolelor:
aC [cm] 4,0 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 12,0 13,5 15,5 17,5 19,5

215 23,0 25,0 27,0 29,5 31,0 32,5 33,0 36,5 41,0 42,5 44,0 46,5
Calculul sec iunii coloanei
Se calculeaz grosimea pachetelor de tole:
bC = DC2 aC2 [cm]
bC1 DC
cunoscând grosimea gt a tolei se calculeaz bC2
num rul de tole din fiecare treapt :
bC 0 = 0
bC bC aC2
ntC = rotunjit 10 1
aC1
gt Forma sec"iunii coloanei în 2 trepte.

nz 1 2 3
aC 7,5 6,5 4,0
bC 1,4 2,3 3,5
ntC 40 26 32
aC *ntC 300 169 128

Num rul de tole în trepte trebuie sa fie par


Calculul sec iunii coloanei
Aria net a sec"iunii coloanei, sec"iunea fierului este dat de rela"ia:
nz
1
ACFe = kui gt aC ntC 10 [cm2 ] ACFe = [cm 2 ]
=1
ACFe = 0,905 0,35 (300 + 169 + 128) 10 1 = 18,9 cm 2
nz
num rul total de tole din coloan : N tC = ntC
Jugul =1
Forma sec"iunii jugului nu trebuie s fie inscriptibil în cerc. Poate fi :
• dreptunghiular sau în trepte, având mai pu"ine trepte decât coloana, de
aceea, în acest caz aJ1 > aC1.
• Pentru cazurile din figura urm toare aJ1 = aC1.
• În l"imea tolelor de jug se alege deasemenea din tabela cu l "imi
normalizate.
Sec"iunea jugului este în general mai mare decât a coloanei cu 10 ÷25%.
Num rul total de tole din jug trebuie s fie egal cu num rul total de tole din coloan .
Calculul sec iunii jugului

aJ1 aJ1
aJ2
aJ2
aC1

bJ1 bJz
bJ2
Forme semicirculare ale sec"iunii jugurilor.
L "imile pachetelor jugului coincid cu l "imile pachetelor coloanei. Se
calculeaz num rul de tole ntJ din pachetele jugului.
nz 1 2 3
Aria sec"iunii transversale a
aJ 7,5 5,5 jugului:
bJ 2,3 3,5
1
ntJ 66 32 AJFe = 0,905 0,35 (495 + 176) 10
aJ *ntJ 495 176 = 21,24 cm 2 AJFe =
Determinarea dimensiunilor liniare ale miezului
LJ

aJ

aC Bf
Hf HC

Dimensiunile principale ale miezului trifazat cu


trei coloane
Fereastra transformatorului
Relatii dintre dimensiuni: trifazat cu coloane

H C = H f + 2 aJ 1 H f = hb + dist.izolatie

LJ = 2 B f + 3 aC1 B f = 2 ab + dist.izolatie
Determinarea dimensiunilor liniare ale miezului
Alegerea distan elor de izola ie minime.
jug

hJ2 gJ2
hJ1 g
J1
hJ2 hJ1
coloan

g 12 g 11

gC2 ci2

cC2 ab2 c12 ab1 c11 ab1

Distan"ele de izola"ie ale transformatoarelor de putere în ulei.


Determinarea dimensiunilor liniare ale miezului

Valorile distan"elor de izola"ie din fig. 1.4.2 se aleg din tabela 1.4.1. Aceste distan"e
sunt minime. În cazul când aceste spa"ii dintre înf ,ur ri sunt ,i canale pentru
circula"ia uleiului acestea se iau mari mari.

Pentru tensiunea secundar se aleg: hJ0 = hJ2 , ci2 ,gC2 , cC2 , hJ2 ,gJ2.
Pentru tensiunea primar se aleg : hJ0 = hJ1 , c12 ,g12 , c11, g11 , hJ1,gJ1 .
Deoarece hJ2 < hJ1 = hJ0 .
Distan"ele sunt date în [mm]
Dimensiunile ferestrei se calculeaz din dimensiunile bobinajelor ,i
distan"ele de izola"ie :
L "imea ferestrei
B 'f = [2 (cC 2 + c12 ) + c11 ] + 2 ab [cm]
În l"imea ferestrei
H 'f = hb' + 2 hJ 0 [cm]
Distan ele de izola ie ale transformatoarelor în ulei
S [kVA] Uif [kV] hJ2 hJ2 gJ2 cC2 gC2 ci2 c12 g12 c11 g11
hJ1 hJ1
<100 <1 15 - - 4 - - - - 5 -
<800 <1 20 - - 5 2 - - - 5 -
<2500 <1 30 18 - 15 4 6 - - 5 -
<500 <10 20 10 - 12 4 6 8 2.5 9 -
<1600 <10 30 15 - 15 4 6 10 3 12 -
>1600 <10 50 25 - 17.5 4 8 18 4 20 -
<125 <15 35 20 1 17.5 5 8 12 3 12 2
<630 <15 40 25 2 17.5 5 10 15 3 17 2
>630 <15 50 25 2 20 5 10 18 4 20 2
<125 <20 40 30 2 20 5 10 15 3 15 3
<630 <20 50 30 2 23 5 13 18 4 20 3
>630 <20 60 40 2 23 6 13 20 5 20 3
<630 <35 65 50 2 25 6 13 22 5 25 3
>630 <35 75 50 2 30 6 19 27 5 30 3

Dimensiunile sunt date în [mm]


Determinarea dimensiunilor liniare ale miezului
Predeterminarea dimensiunilor liniare este dificil . Sunt rela"ii complicate mai
mult sau mai pu"in exacte, care folosesc experien"a acumulat în construc"ia
transformatoarelor.
Deoarece aceste m rimi se vor modifica pe parcursul proiect rii se vor adopta
valori aproximative ce se vor determina în continuare.
În$l imea bobinajului se poate determina ,i din puterea aparent ,i dou
m rimi alese : tensiunea pe spir Usp , ,i p tura de curent A.
2 S
hb' = [ m]
mf Uw A
Din pierderile în fier date ,i dimensiunile calculate, considerand pierderile in jug
egale cu cele din coloana, se poate determina lungimea jugului.
p0 ACFe
L'J 1 = [ m] BJ = BC
4 pFesJ Fe AJFe AJFe
Unde pFesJ reprezint pierderile specifice in fier la induc"ia BJ – se determin din
Tabel ,i SFe = 7600 kg/ m3.
Determinarea dimensiunilor liniare ale miezului
Grosimea bobinajelor depinde de densitatea de curent adoptat , de materialul
înf ,ur rii, p tura de curent A. Se poate estima cu rela"ia:
A
ab = 0,4 [cm]
j
Aceast m rime se compar cu cele rezultate din diagramele indicate.
Dac diferen"ele sunt mari se vor adopta valorile din diagrame.
L "imea ferestrei B 'f = [2 (cC 2 + c12 ) + c11 ] + 2 ab [cm]
Se determin dou valori pentru:
În l"imea ferestrei H 'f 1 = hb' + 2 hJ 0 [cm]
2
H 'f 2 = L' j1 2 hJ 0 [cm]
3
Lungimea jugului:
L'J 2 = 2 B 'f + 3 aC1 [cm]
Din intervalul determinat de cele dou valori se aleg: H 'f [cm] L'J [cm]
Grosimea bobinajelor
16
ab [cm]
35 kV
14
15
12 10

10
6 kV

2
101 102 103 S [kVA] 104
Fig.1.11. Grosimea bobinajelor recomandate de constructori
În cazul înf ,ur rilor din aluminiu grosimile pot fi mai mari cu 25 ÷ 30 %
Verificarea dimensiunilor liniare ale miezului
Factor de configura"ie geometric sau factor de suple"e
Pentru cupru 0.7 < < 1.0
DC
=
H 'f Pentru aluminiu 1< < 1.3

La transformatoare construite, lungimea jugului satisface rela"iile:

L' j L' j
= 0,6 ÷ 2,5 = 4÷6
H 'f DC
Dac valoarea factorului ( si rapoartele nu se încadreaz în limitele indicate
se modifica solicitarile magnetice si electrice alese.

Evident aceste valori sunt orientative ele se vor definitiva dup dimensionare
celor dou înf ,ur ri.
În l"imea bobinajului h’b = hb0 =
Pierderi specifice ,i puterea de magnetizare

Pierderi specifice ,i puterea de magnetizare


tabla de 0,35 mm laminat la rece

B pierderi Puterea de magnetizare B pierderi Puterea de magnetizare


Wb/m2 W/kg VA/kg VA/cm2 Wb/m2 W/kg VA/kg VA/cm2
0,9 0,425 0,475 0,06 1,4 1,08 1,28 1,37
0,95 0,47 0,53 0,09 1,42 1,12 1,34 1,48
1 0,5 0,6 0,12 1,44 1,16 1,4 1,6
1,02 0,52 0,63 0,14 1,46 1,2 1,465 1,72
1,04 0,54 0,66 0,16 1,48 1,24 1,53 1,87
1,06 0,56 0,69 0,18 1,5 1,28 1,6 1,98
1,08 0,58 0,72 0,2 1,52 1,32 1,71 2,13
1,1 0,61 0,75 0,22 1,54 1,36 1,89 2,26
1,12 0,63 0,785 0,248 1,56 1,4 2,23 2,42
1,14 0,64 0,82 0,286 1,58 1,44 2,49 2,58
Pierderi specifice ,i puterea de magnetizare

Pierderi specifice ,i puterea de magnetizare


tabla de 0,35 mm laminat la rece
B pierderi Puterea de magnetizare B pierderi Puterea de magnetizare
Wb/m2 W/kg VA/kg VA/cm2 Wb/m2 W/kg VA/kg VA/cm2
1,16 0,665 0,855 0,335 1,6 1,46 2,8 2,74
1,18 0,69 0,89 0,401 1,62 1,52 3,24 2,92
1,2 0,72 0,925 466 1,64 1,59 3,85 3,1
1,22 0,75 0,96 0,528 1,66 1,66 4,72 3,28
1,24 0,785 0,995 0,605 1,68 1,74 5,63 3,49
1,26 0,82 1,03 0,671 1,7 1,82 6,55 3,72
1,28 0,855 1,065 0,767 1,72 1,91 7,5 3,97
1,3 0,89 1,09 0,853 1,74 2 8,7 4,23
1,32 0,925 1,125 0,938 1,76 2,09 10,5 4,54
1,34 0,96 1,16 1,04 1,78 2,18 16,4 4,89
1,36 1 1,195 1,15 1,8 2,26 26 5,28
1,38 1,04 1,23 1,255 1,82 2,35 38 5,75
Pierderi specifice ,i puterea de magnetizare

Pierderi specifice ,i puterea de magnetizare


tabla de 0,35 mm laminat la cald

B pierderi Puterea de magnetizare B pierderi Puterea de magnetizare


Wb/m2 W/kg VA/kg VA/cm2 Wb/m2 W/kg VA/kg VA/cm2
0,9 0,75 1,5 0,06 1,36 1,71 10,74 1,15
0,95 0,825 2 0,09 1,38 1,77 11,62 1,255
1 0,9 2,1 0,12 1,4 1,83 12,5 1,37
1,02 0,94 2,7 0,14 1,42 1,89 13,46 1,48
1,04 0,975 2,9 0,16 1,44 1,94 14,48 1,6
1,06 1,01 3,14 0,18 1,46 2,01 15,56 1,72
1,08 1,045 3,42 0,2 1,48 2,08 16,62 1,87
1,1 1,085 3,7 0,22 1,5 2,16 17,5 1,98
1,12 1,12 3,9 0,248 1,52 2,24 18,7 2,13
1,14 1,16 4,16 0,286 1,54 2,33 20 2,26
Pierderi specifice ,i puterea de magnetizare

Pierderi specifice ,i puterea de magnetizare


tabla de 0,35 mm laminat la cald

B pierderi Puterea de magnetizare B pierderi Puterea de magnetizare


Wb/m2 W/kg VA/kg VA/cm2 Wb/m2 W/kg VA/kg VA/cm2
1,16 1,195 4,5 0,335 1,56 2,42 21,42 2,42
1,18 1,235 4,88 0,401 1,58 2,52 22,9 2,58
1,2 1,28 5,2 466 1,6 2,62 24,5 2,74
1,22 1,325 5,76 0,528 1,62 2,72 26 2,92
1,24 1,375 6,38 0,605 1,64 2,83 27,6 3,1
1,26 1,425 7,02 0,671 1,66 2,94 29,44 3,28
1,28 1,475 7,7 0,767 1,68 3,04 31,6 3,49
1,3 1,52 8,51 0,853 1,7 3,15 34 3,72
1,32 1,585 9,14 0,938 1,72 3,26 37,2 3,97
1,34 1,645 9,9 1,04 1,74 3,38 40,4 4,23