Sunteți pe pagina 1din 3

Data:

Nivelul I si II
Prof inv. Prescolar:
Tema săptămânii: Jocurile artelor
Tema zilei: „Natura văzută prin ochi de copil”
Domeniul : Estetic şi creativ
Categoria de activitate: Educaţie artistico-plasticǎ
Forma de realizare: pictura pe folie transparenta
Tipul: consolidare de priceperi şi deprinderi
Scopul activitatii: Consolidarea deprinderii a picta, compunand in mod original
spatial plastic;

Obiective operationale:
- sǎ denumeascǎ materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie (folie
transparentă, acuarele, pensule, pahare cu apǎ);
- să identifice elementele în mediul inconjurator pe care, ulterior, să le transpună pe
spatial plastic;
- sǎ compună in mod original spațiul plastic utilizând corect tehnica picturi;
- sǎ aplice corect culoarea cu pensula, pe suprafaţa datǎ, respectând indicaţiile primite;
- sǎ-şi exprime opinia faţǎ de lucrarea proprie şi a colegilor, motivându-şi pǎrerea.

Strategii didactice:
a)Metode si procedee:
–conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca
independentǎ

b)Materiale didactice: folie transparentă, acuarele, pensule, plansete, apa;

c)Forma de organizare: individual


Nr. SECVENŢELE CONŢINUTUL ŞTIINTIFIC STRATEGII EVALUARE
crt. ACTIVITĂŢII DIDACTICE ( instrumente
şi indicatori)
1. Moment Voi asigura condiţiile optime
organizatoric pentru buna desfǎşurare a
activitǎţii: Observarea
- Pregatirea materialelor si comporta-
suportului de lucru; mentului
- aranjarea mobilierului şi copiilor
distribuirea materialului
didactic;

2. Captarea Activitatea se va realiza in Observatia


atenţiei curtea gradiniței si li se va atrage Conversatia Evaluare
atenția asupra naturii si a oralǎ
suportului pregatit pentru pictura, Observarea
purtandu-se o scurtǎ discuţie comporta-
despre acestea. mentului
copiilor
3. Enuntarea Se anunță tema „Natura văzută explicatia Observarea
temei si a prin ochi de copil” și obiectivele comporta-
obiectivelor pe înțelesul copiilor. mentului
copiilor
4. Etapa de Se cere copiilor sǎ denumeascǎ Explicatia
explicare şi materialele de lucru, apoi se Demonstra- Evaluare
demonstrare a explică și demonstrează modul de tia oralǎ
modului de lucru.
lucru
Inainte de a trece la executarea
5. Executarea lucrarii, copiii impreuna cu
temei de cǎtre educatoarea vor executa cateva
copii exercitii pentru incalzirea Exercitiul
muschilor mici ai mainilor:
“Mâna mea-i ca un cuvânt
Care răvăşeşte-un gând
Mâna bate, mâna tace
Mâna floare se desface
Dacă vrei uşor să zbori
Fă-ţi degete pocnitori
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.”
Se va da semnalul de incepere a Stimulare
lucrului, atragandu-se atentia verbala
copiilor sa foloseasca corect Munca
pensula, sa asterne culoarea intr- independen-
o singura directie, sa lucreze ta
corect, ingrijit.
Voi supraveghea îndeaproape
activitatea copiilor, voi trece pe
rând pe la fiecare copil şi voi da
explicaţii suplimentare şi ajutorul
necesar, acolo unde este nevoie.

6. Evaluarea Dupa toti copiii au terminat


performanţei lucrarea acestea vor fi analizate. Observatia Aprecieri
Criteriile urmarite in cadrul verbale
evaluarii lucrarii sunt: Conversatia
- acuratete;
- corectitudine;
- originalitate;
- gradul de finalizare al
lucrarii.
Vor fi antrenaţi şi copiii în Auto
analiza lucrǎrilor proprii şi ale evaluare
colegilor.
7. Încheierea Voi face aprecieri asupra
activitatii comportamentului copiilor pe Aprecieri
parcursul activitǎţii. verbale
Copiii vor asculta cantecelul
„Culorile”.

S-ar putea să vă placă și