Sunteți pe pagina 1din 7

Lecţia a patra – Lesson Four

GRAMMAR GRAMATICĂ

1. Cardinal Numbers Numeralele cardinale

1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty-one
22 twenty-two
23 twenty-three
24 twenty-four
25 twenty-five
26 twenty-six
27 twenty-seven
28 twenty-eight
29 twenty-nine
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 one hundred
1,000 one thousand
1,000,000 one million
1,000,000,000 a billion

2. Questions Întrebări

a. Există întrebări la care putem da sau primi o varietate de răspunsuri, cele


de tipul: When? Când? Where? Unde? What? Ce? Which? Care? Who?
Cine? How? Cum?

Examples Exemple

Where is Paula? Unde este Paula?


Paula is in London. Paula este la Londra.
Paula is here. Paula este aici.

When does spring come? Când vine primăvara?


Spring comes in March. Primăvara vine în martie.

Who comes? Cine vine?


Emily comes from Germany. Emily vine din Germania.

b. Există întrebări la care putem răspunde afirmativ:

Do you have an apple? Yes, I do. / Yes, I have an apple.


Ai un măr? Da, am. / Da, am un măr.

Does he live in London? Yes, he does. / Yes, he lives in London.


Locuieşte la Londra? Da, locuieşte. / Da, el locuieşte la Londra.

Does she teach English? Yes, she does. Yes, she teaches English.
Predă engleza? Da, predă. / Da, ea predă engleza.

sau negativ:

Do you have an apple? No, I don’t. / No, I don’t have an apple, I have a pear.
Ai un măr? Nu, nu am. / Nu, nu am un măr, am o pară.

Does she live in Paris? No, she doesn’t. / No, she doesn’t live in Paris, she
lives in London.
Locuieşte la Paris? Nu, nu locuieşte. / Nu, ea nu locuieşte la Paris,
locuieşte la Londra.

I’m in London. I’m here. I’m not in Paris. I’m not there.
Sunt la Londra. Sunt aici. Nu sunt la Paris. Nu sunt acolo.
Paula is here. She is here. Paula isn’t there. She isn’t there.
Paula este aici. Ea este aici. Paula nu este acolo. Ea nu este acolo.

Există întrebări pe care le putem adresa folosind fie forma afirmativă fie pe
cea negativă a verbului sau auxiliarului:

You have a pear, haven’t you? Ai o pară, nu-i aşa?


Yes, I have. Da, am.

You don’t have a pear, do you? Nu ai o pară, nu-i aşa?


No, I don’t. Nu, nu am.

He has a map, hasn’t he? Are o hartă, nu-i aşa?


Yes, he has. Da, are.

He doesn’t have a map, does he? Nu are o hartă, nu-i aşa?


No, he doesn’t. Nu, nu are.

General concepts Noţiuni generale

How to express the agreement Cum ne arătăm aprobarea

Of course desigur, bineînţeles


Certainly cu siguranţă
Very well foarte bine
Excellent excelent
Indeed într-adevăr
That’s right aşa e
You are right ai dreptate/aveţi dreptate
I’m pleased sunt încântată
I’m glad sunt bucuroasă
I like it îmi place
Willingly cu plăcere
With great pleasure cu mare plăcere
How nice Ce bine/drăguţ!
Well done Bravo! Ai făcut bine!
Fortunately din fericire
You are lucky eşti(sunteţi) norocos

How to express the disagreement Cum ne arătăm dezaprobarea

Never niciodată
Nothing nimic
Not at all deloc
No way! În niciun caz!
Too bad foarte rău
Terrible cumplit
I don’t agree nu sunt de acord
It’s impossible este imposibil
How awful îngrozitor
What a pity Ce păcat!
What bad luck Ce ghinion?
I don’t like it nu-mi place
I dislike it nu-mi place
You are wrong te înşeli
You are mistaken greşeşti
It’s rather difficult e destul de greu
Unfortunately din nefericire

Al and I live in London in a quiet area. Our house is not big but it is nice
and comfortable. Jim likes it very much.
Eu şi Al locuim în Londra într-o zonă liniştită. Casa noastră nu este mare,
dar e drăguţă şi confortabilă. Lui Jim îi place foarte mult.

Home Sweet Home Casă, dulce casă


Jim Patrick: You really have a nice house, Minnie. I like especially the
living-room. It is large and sunny. How many rooms are there? (Ai o casă
foarte drăguţă, Minnie. Îmi place mai ales sufrageria: Este spaţioasă şi
însorită. Câte camere sunt în total?)
Minnie Jones: Four rooms downstairs and six upstairs. At the ground floor
there are the living-room, the dining-room, the kitchen and a bathroom.
(Patru camere jos şi şase sus. La parter sunt sufrageria, camera unde luăm
masa, bucătăria şi o baie.)
Jim Patrick: Where are the bedrooms? (Unde sunt dormitoarele?)
Minnie Jones: Upstairs. There are three bedrooms, two bathrooms and a
large study at the first floor. (Sus. Sunt trei dormitoare, două băi şi o
cameră de studiu mare la primul etaj.)
Jim Patrick: Where do you spend most of the time? In which room? (Unde
petreceţi cel mai mult timp. În care dintre camere?)
Minnie Jones: We spend most of our evening in the living-room. I watch TV
and Al reads the newspapers. (Ne petrecem cea mai mare parte a serii în
sufragerie. Eu mă uit la TV, iar Al citeşte ziarele.)
Jim Patrick: You also have a beautiful garden outside. How nice! It is
excellent to have a garden even a small one. (Aveţi şi o grădină frumoasă
afară. Ce drăguţ! Este grozav să ai o grădină, fie şi una mică.)
Minnie Jones: You are right. It is a great pleasure to have a garden and
spend some time outside. We are lucky to have it. (Ai dreptate. Este o mare
plăcere să ai o grădină şi să petreci puţin timp afară. Suntem norocoşi că o
avem.)
Vocabulary:

quiet = liniştit, calm


area = zonă,
big = mare
comfortable = confortabil
to like = a(-i) plăcea
much = mult
especially = mai ales, în special
large = spaţioasă
sunny = însorit
how many = câte, câţi
downstairs = jos(pe scări)
upstairs = sus(pe scări)
living-room = sufragerie
dining-room = cameră unde se ia masa
kitchen = bucătărie
bedroom = dormitor
bathroom = baie
study = cameră de studiu, birou
to spend = a petrece(timpul)
most = cel mai mult
to watch = a se uita, a privi
to read = a citi
newspaper = ziar
garden = grădină
outside = afară
even = fie, chiar

Don’t forget! Nu uita!

Ask questions and give correct answers! Pune întrebări şi dă


răspunsurile corecte!

Where is Paula? Unde este Paula?


Paula is in London. Paula este la Londra.
Paula is here. Paula este aici.

When does spring come? Când vine primăvara?


Spring comes in March. Primăvara vine în martie.

Who comes? Cine vine?


Emily comes from Germany. Emily vine din Germania.

Give affirmative answers! Răspunde afirmativ!


Do you have an apple? Yes, I do. / Yes, I have an apple.
Ai un măr? Da, eu am. / Da, eu am un măr.

Does he live in London? Yes, he does. / Yes, he lives in London.


Locuieşte la Londra? Da, locuieşte. / Da, el locuieşte la Londra.

Does she teach English? Yes, she does. Yes, she teaches English.
Predă engleza? Da, predă. / Da, ea predă engleza.

Give negative answers! Răspunde negativ!


Do you have an apple? No, I don’t. / No, I don’t have an apple, I have a pear.
Ai un măr? Nu, nu am. / Nu, nu am un măr, am o pară.

Does she live in Paris? No, she doesn’t. / No, she doesn’t live in Paris, she
lives in London.
Locuieşte la Paris? Nu, nu locuieşte. / Nu, ea nu locuieşte la Paris,
locuieşte la Londra.

I’m in London. I’m here. I’m not in Paris. I’m not there.
Sunt la Londra. Sunt aici. Nu sunt la Paris. Nu sunt acolo.

Paula is here. She is here. Paula isn’t there. She isn’t there.
Paula este aici. Ea este aici. Paula nu este acolo. Ea nu este acolo.

Express your agreement! Exprimă-ţi aprobarea!

Of course desigur, bineînţeles


Certainly cu siguranţă
Very well foarte bine
Excellent excelent
Indeed într-adevăr
That’s right aşa e
You are right ai dreptate/aveţi dreptate
I’m pleased sunt încântată
I’m glad sunt bucuroasă
I like it îmi place
Willingly cu plăcere
With great pleasure cu mare plăcere
How nice Ce bine/drăguţ!
Well done Bravo! Ai făcut bine!
Fortunately din fericire
You are lucky eşti(sunteţi) norocos

Express your disagreement! Exprimă-ţi dezaprobarea!


Never niciodată
Nothing nimic
Not at all deloc
No way! În niciun caz!
Too bad foarte rău
Terrible cumplit
I don’t agree nu sunt de acord
It’s impossible este imposibil
How awful îngrozitor
What a pity Ce păcat!
What bad luck Ce ghinion?
I don’t like it nu-mi place
I dislike it nu-mi place
You are wrong te înşeli
You are mistaken greşeşti
It’s rather difficult e destul de greu
Unfortunately din nefericire

The main rooms of the house Principalele camere ale casei

There are four rooms downstairs and six upstairs. Sunt patru camere jos şi
şase sus.

At the ground floor there are the living-room, the dining-room, the kitchen
and a bathroom.
La parter sunt sufrageria, camera unde luăm masa, bucătăria şi o baie.

Upstairs there are three bedrooms, two bathrooms and a large study Sus
sunt trei dormitoare, două băi şi o cameră de studiu mare.

They all are at the first floor. Sunt toate la primul etaj.