Sunteți pe pagina 1din 3

SEMNELE DE PUNCTUAŢIE ŞI DE ORTOGRAFIE

( schiţă recapitulativă )

SEMNUL UTILIZARE EXEMPLIFICARE

Punctul  Marchează sfârşitul unei  Citeşte mult.


. propoziţii sau fraze enun- Citeşte / şi rezolvă pro-
ţiative. bleme. /
 Se pune după o prescurtare.  M.S. ( Maiestatea sa )

Semnul  Marchează sfârşitul unei  Cine vorbeşte?


întrebării propoziţii sau fraze intero- Îmi spuneţi / cine vor-
? gative. beşte? /
 Se pune după un cuvânt  Unde?
interogativ.

Semnul  Marchează sfârşitul unei  Ce frumos e afară!


exclamării propoziţii / fraze excla- Priveşte / cât e de înalt
! mative. muntele! /
 Marchează sfârşitul unei  Fii atent!
propoziţii / fraze impera- Fii atent / şi nu te mai
tive. juca! /
 Desparte un vocativ sau o  Ionel! astâmpără-te!
interjecţie de restul enun- Of! mă deranjezi!
ţului.

Punctele de  Marchează o întrerupere în  Te rog să...


suspensie cursul vorbirii (al gândirii).
... / [...]  Indică lipsa unui fragment  „În vremea veche, [...] pe
din text. când Dumnezeu...

Două puncte  Se folosesc înaintea unei  Căutăm în text: epitete,


(:) enumerări. comparaţii, metafore, ...
 Arată începutul vorbirii  I-a spus:
directe ( vorbirea unui per- - Adu-mi, te rog, o cană
sonaj ). cu apă!
 Se pun înaintea unei ex-  Timp estimat: 12 minute.
plicaţii sau a unei precizări.

Linia de pa-  Delimitează o explicaţie, o  „ şi gura vetrei - cu


uză completare de restul enun- flăcări şi cu jar - îngână
_ ţului. basmul...”
 Desparte o incidentă de
restul frazei.
Virgula
(,)  Desparte propoziţii de  Citesc lecţia, / desenez, /
acelaşi fel, coordonate rezolv probleme. /
prin juxtapunere .
 Desparte o atributivă expli-  Ziua aceea, / în care am
cativă de regenta ei. aflat rezultatul, / mi-a
rămas vie în amintire. /
 Desparte anumite subor-  Deşi plouă, / ies la
donate de regenta lor.(vezi plimbare./
tabelul subordonatelor! )
 Desparte o incidentă de  Merg afară, / zise ea, /
restul frazei. după ce termin lecţiile. /

 Desparte elementele unei


enumeraţii.  A cumpărat: mere, pere,
 Desparte două părţi de struguri.
propoziţie de acelaşi fel  Este isteţ, harnic, ascul-
( 2S, 2 np, 2A..., 2C... ). tător.
 Desparte apoziţia simplă
sau dezvoltată (A.s.ap. - N)  Nepoata mea, Iulia, este
de restul propoziţiei. drăgălaşă.
 Desparte gerunziile şi
participiile aflate la  Alergând, s-a împiedicat.
începutul comunicării de Ascultat, a fost notat cu
restul propoziţiei. zece.
 Desparte complementele
circumstanţiale aşezate în-  Mureşul, în câmpie, are
tre subiect şi predicat. cursul lin.
 Desparte adverbele de afir-
maţie sau de negaţie ( e-  Da, ai dreptate.
gale cu o propoziţie ) de Nu, n-ai dreptate.
restul enunţului.
 Desparte substantivul în
cazul vocativ de restul  Ionel, astâmpără-te!
propoziţiei.
 Desparte o interjecţie ex-
clamativă de restul propo-  Of, cât mă superi!
ziţiei.
 Marchează lipsa predica-
tului.  Eu am aflat din ziar, el,
de la radio.

Punctul şi  Desparte o propoziţie sau  Găsiţi apostroful şi


virgula un grup de propoziţii de cratima folosite în text;
; restul frazei. explicaţi folosirea lor.
Ghilimelele  Închid între ele un citat sau  „Peste vârfuri trece
„...” un titlu. lună,” / „Lacul”
 Marchează cuvintele unui  „Înţelepciunea e rară”,
personaj ( în locul liniei de zise bunicul.
dialog ).
 Indică folosirea unui cu-  A venit şi „deşteptul” de
vânt cu sens figurat. Gigel!
«»  Indică existenţa unui citat  „Vorba ceea: «Lasă-l,
în citat. măi! L-aş lăsa eu,
dar...»”

Linia de dia-  Indică începutul vorbirii  -- Vino aici, a spus el.


log directe ( a fiecărui perso-
__ naj ).

Cratima  Indică scrierea corectă a  gura-leului,


- unui cuvânt compus. galben-auriu,...
 Se pune între două
numerale pentru a exprima
aproximaţia.  E nevoie de doi-trei
 Leagă desinenţa sau arti- oameni.
colul hotărât de abrevieri
sau de unele neologisme.  C.F.R.-ul
 show-uri
show-ul

Apostroful  Indică lipsa unor cifre ( în  ’89


’ scrierea anilor ).

Semnele de ortografie

 Cratima
Marcheaza rostirea impreuna a doua sau a mai multor cuvinte, fie ca lipsesc
sunete, fie ca nu lipsesc: s-au (cratima marcheaza si elidarea unui sunet), numind-o
Marcheaza formarea unui diftong sau triftong si evitarea hiatului pe-o, i-au
In poezie, are rolul de a pastra ritmul si masura versurilor.

 Apostroful
Marcheaza absenta accidentala a unor sunete in vorbire: dom’le, fiin’ca, ‘nalta.

S-ar putea să vă placă și